Finanse OTW: Budżet 2020

Na przestrzeni 2019 roku, zespół Finansów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) pracował za kulisami upewniając się, że wszystkie rachunki organizacji zostały opłacone, podatki wypełnione, a standardowe procedury księgowości załatwione. Przygotowania do sprawozdania finansowego 2019 oraz audytu mają obecnie miejsce!

W międzyczasie, zespół pilnie pracował również nad sprostaniem potrzebom OTW na rok 2020 i z dumą przedstawia budżet na rok 2020 (uzyskaj dostęp do skoroszytu budżetu 2020, by zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami):

Wydatki w 2020

Wydatki z podziałem na programy: Nasze Własne Archiwum (AO3): 79,7%. Drzwi Otwarte: 0,1%. Twórczość i Kultura Przeobrażona: 0,3%. Fanlore: 1,1%. Wsparcie Prawne: 0,8%. Promocja na konwentach: 0,1%. Administracja: 8,5%. Zbieranie funduszy: 9,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum)

wydano 11 326,91 USD; pozostało 492 087,24 USD

 • Do 29 lutego 2020 wydano 11 326,91 USD z kwoty całkowitej 503 414,15 USD.
 • 79,7% wydatków OTW przeznaczanych jest na utrzymanie AO3. Obejmuje to większość naszych wydatków na serwery – zarówno nowe zakupy, jak również trwającą kolokację i utrzymanie – narzędzia służące monitorowaniu wyników strony, przeróżne licencje związane z systemem oraz koszta wyszczególnione poniżej (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
 • Planowane na ten rok wydatki AO3 zawierają również 100 000 USD na koszty kontraktorów za przeniesienie wyszukiwarki kolekcji AO3 na Elasticsearch i aktualizacja do wersji Rails6.
 • Dodatkowo, wydatki AO3 wstępnie zakładają znaczącą aktualizację serwera oraz jego rozrost na kwotę około 255 000 USD. Nowe bazy danych serwerów zwiększą możliwości AO3 do obsługi wyświetlania stron oraz wyników wyszukiwarki, zmniejszając ilość problemów z łącznością. Stary sprzęt zostanie ponownie użyty jako dodatkowa pamięć dla nowych serwerów.
  Możliwym jest, że operacja ta zostanie przeniesiona na następny rok w zależności od różnych okoliczności; zaktualizowany budżet, który zostanie opublikowany w późniejszym okresie tego roku, będzie zawierał dodatkowe informacje.
 • Inne spodziewane koszty uwzględniają 33 000 USD na zakontraktowanie wykonawcy systemów, który przeprowadzi pewne prace na rzecz różnych projektów OTW, w tym AO3.

Fanlore

wydano 533,83 USD; pozostało 6484,45 USD

 • Do 29 lutego 2020 wydano 533,83 USD z kwoty całkowitej 7018,28 USD.
 • Wydatki Fanlore to przede wszystkim alokacja zakupów serwera, koszty utrzymania i kolokacji, w dodatku do odnowy domeny Fanlore (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona)

wydano 331,00 USD; pozostało 1500,00 USD

Open Doors (Drzwi Otwarte)

wydano 139,66 USD; pozostało 732,17 USD

 • Do 29 lutego 2020 wydano 139,66 USD z kwoty całkowitej 871,83 USD.
 • Na wydatki Open Doors składa się hosting oraz koszt kopii zapasowych i domen dla zaimportowanych archiwów prac fanowskich (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Legal Advocacy (Wsparcie Prawne)

wydano 0 USD; pozostało 5000,00 USD

Promocja na Konwentach

wydano 0 USD; pozostało 500,00 USD

 • Do 29 lutego 2020 wydano 0 USD z kwoty całkowitej 500,00 USD.
 • Wydatki przewidziane w budżecie obejmują 100 USD na druk ulotek oraz 400 USD na pozostałą działalność promocyjną na konwentach w imieniu OTW (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Zbieranie Funduszy

wydano 2891,28 USD; pozostało 56 295,90 USD

 • Do 29 lutego 2020 wydano 2891,28 USD z kwoty całkowitej 59 187,18 USD.
 • Nasze wydatki na zbieranie funduszy składają się z opłat transakcyjnych, pobieranych przez strony trzecie procesujące każdą wpłatę darowizny, kosztów zakupu i wysyłki prezentów w podziękowaniu oraz kosztów narzędzi używanych do utrzymania bazy danych członków i komunikacji z obecnymi i potencjalnymi darczyńcami (uzyskaj dostęp do wydatków związanych ze zbiórką funduszy).

Administracja

wydano 6777,87 USD; pozostało 46 879,38 USD

 • Do 29 lutego 2020 wydano 6777,87 USD z kwoty całkowitej 53 657,25 USD.
 • Wydatki Administracji OTW pokrywają hosting naszej strony, znaki towarowe, domeny, ubezpieczenia, uzupełnianie podatków oraz rocznych audytów sprawozdań finansowych, jak i narzędzia do komunikacji i księgowości (uzyskaj dostęp do wydatków administracyjnych).

Przychód 2020

Przychód OTW: Darowizny z Kwietniowej promocji członkostwa: 25,0%. Darowizny z Październikowej promocji członkostwa: 32,6%. Darowizny złożone poza promocją członkostwa: 34,6%. Darowizny z programów partnerskich: 7,4%. Przychód z odsetek: 0,1%. Opłaty licencyjne: 0,1%. Pozostały przychód: <0,1%

 • OTW jest całkowicie wspierane waszymi darowiznami—dziękujemy za hojność!
 • Większość naszych darowizn otrzymujemy podczas kwietniowej i październikowej promocji członkostwa, które dają razem około 58% naszego przychodu w 2020 roku. Otrzymujemy również darowizny poprzez programy partnerskie, opłaty licencyjne, Amazon Smile oraz PayPal Giving Fund, który administruje darowizny z programów takich jak Humble Bundle czy e-Bay for Charity. Jeśli chcesz wesprzeć nas podczas zakupów na tych stronach wybierz proszę opcję “Organization for Transformative Works” jako cel dobroczynny!
 • Biorąc pod uwagę hojność w poprzednich latach, mamy bezpieczną rezerwę, którą planujemy trzymać na czarną godzinę. Dzięki temu możemy badać nowe alternatywne źródła dochodu, aby uzupełnić wasze darowizny. Zespół Finansów odnotował postępy w swoich poszukiwaniach odpowiedniej metody inwestowania dla małej organizacji non-profit, jaką jest OTW i dąży do zbudowania pełnego, nisko ryzykownego, konserwatywnego portfela inwestycji do końca 2020 roku.
 • Te rezerwy wspierają nas również w latach, na które planujemy większe niż zazwyczaj zakupy. Jak wspomniano wcześniej, mamy w planach zwiększenie możliwości serwerów AO3, co znacznie zwiększy nasze wydatki na ten rok. Niektóre z wymienionych w tym budżecie prognozowanych wydatków mogą, z powodu różnych ograniczeń, nie zostać zrealizowane przed końcem roku. Mając na względzie tę niepewność, pomimo rozpisania wszystkich spodziewanych kosztów w skoroszycie budżetu, przewidzieliśmy wypłatę 111 000 USD z naszych rezerw, na pokrycie kwoty odpowiadającej mniej prawdopodobnym wydatkom. Ta dodatkowa suma może zostać pobrana z rezerw według bieżącego zapotrzebowania w trakcie roku. Aktualizacja naszego budżetu, którą opublikujemy w październiku, będzie zawierać dokładniejsze informacje na temat tego, które z wydatków przeprowadzimy w 2020 roku.
 • Do 29 lutego 2020 otrzymaliśmy 49 079,71 USD, a planowane przychody na koniec roku to 520 900,00 USD.

darowano 49 079,71 USD, pozostało 471 820,29 USD

Masz dalsze pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące budżetu lub finansów OTW, prosimy, skontaktuj się z komisją ds. finansów. Będziemy prowadzić również otwarty czat, aby odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania. Czat ten jednak odbędzie się w całości w języku angielskim. Angielska wersja postu posiada więcej informacji na temat daty rozpoczęcia oraz tego jak wziąć udział w czacie.

Aby pobrać budżet OTW 2020 w formie skoroszytu, odwiedź ten link.


OTW jest organizacją non-profit, w skład której wchodzą projekty AO3, Fanlore, Drzwi Otwarte, TWC oraz Wsparcie Prawne OTW. Jesteśmy fanowską organizacją całkowicie utrzymywaną przez darowizny, której personel składa się w całości z wolontariuszy. Dowiedz się o nas więcej na stronie OTW. By dowiedzieć się więcej o grupie wolontariuszy, która przetłumaczyła ten wpis, sprawdź stronę Komisji Tłumaczeń.

Announcement

Comments are closed.