OTW ekonomi: Budget för 2020

Genom 2019 har OTWs (Organisationen för transformativa verk) kommitte för Ekonomi arbetat i bakgrunden för att säkerställa att Organisationens alla räkningar blivit betalda, att skatter blivit redovisade, och att alla procedurer angående bokföring har genomförts. För tillfället förbereds 2019 års revision!

Under tiden har kommitten också arbetat hårt på att möta OTWs behov för 2020, och är stolta över att presentera årets budget (ladda ner 2020 års budget som kalkylblad för mer detaljerad information):

2020 års utgifter

Utgifter program för program: Archive of Our Own - AO3 (Vårt Eget Arkiv):79,7%, Öppna Dörrar: 0,1%. Transformative Works and Cultures (Transformativa verk och kulturer): 0,3%. Fanlore: 1,1%. Juridisk rådgivning: 0,8%. Con Outreach: 0,1%. Administration: 8,5%. Insamlingar: 9,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv)

11 326,91 USD spenderade, 492 087,24 USD kvar

 • 11 326,91 USD hittills förbrukade av totalt 503 414,15 USD i år, till och med 29 februari 2020.
 • 79,7% av OTWs utgifter går till att driva AO3. Detta inbegriper huvuddelen av våra serverutgifter — både nya inköp och pågående samlokalisering och underhåll — verktyg för att hålla koll på webbsajtens prestanda, diverse licenser relaterade till systemen samt kostnader som beskrivs mer ingående här nedanför (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).
 • Detta års beräknade utgifter för AO3 innehåller även 100 000 USD i kostnader för inhyrda leverantörer för att arbeta på att flytta AO3s sökfunktion för samlingar till Elasticsearch och att uppgradera till Rails 6
 • AO3s utgifter inkluderar även en planerad betydlig uppgradering av servrarna på preliminärt cirka 255 000 USD. Nya servrar kommer att utöka AO3s förmåga att ge sidor och sökresultat till användare med färre anslutningsproblem. De gamla servrarna kommer att återanvändas som lager för de nya servrarna. Det finns en möjlighet att denna aktivitet kommer att bli uppskjuten till nästa år beroende på omständigheterna; den uppdaterade budgeten som släpps senare i år kommer att ge ytterligare information.
 • Andra förväntade kostnader inkluderar 33 000 USD för en systemleverantör, som kommer att göra en del arbete för OTWs olika projekt, inklusive AO3

Fanlore

533,83 USD spenderade, 6 484,45 USD kvar

 • 533,83 USD förbrukade hittills av totalt 7 018,28 USD i år, till och med 29 februari 2020.
 • Fanlores utgifter består huvudsakligen av kostnader för dess andel av serverköp, underhåll och samlokalisering, samt därtill hörande licenser och webbdomäner för Fanlore (ta del av alla programrelaterade utgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer)

331,00

Open Doors (Öppna dörrar)

139,66 USD förbrukade, 732,17 USD kvar

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

0

Con Outreach

0 USD förbrukade, 500,00 USD kvar

Insamlingar

2 891,28 USD förbrukade, 56 295,90 USD kvar

 • 2 891,28 USD förbrukade än så länge av totalt 59 187,18 USD i år, till och med 29 februari 2020.
 • Våra kostnader för insamlingar består av transaktionsavgifter från våra tredjeparts-betalningshanterare för varje gåva, inköp och frakt av tackgåvor, samt verktygen som används för OTWs medlemsdatabas och för att hålla koll på kommunikationen med givare och potentiella givare (ta del av mer information om utgifterna för insamlingar).

Administration

2020 års inkomster

OTWs intäkter: Gåvor under aprilkampanjen: 25,0%. Gåvor under oktoberkampanjen: 32,6%. Gåvor utanför kampanjerna: 34,6%. Gåvor från matchningsprogram: 7,4%. Ränteintäkter: 0,1%. Royaltyavgifter: 0,1%. Annan inkomst: <0,1%

 • OTW hålls helt och hållet igång av era gåvor—tack för er generositet!
 • Vi tar emot den största delen av våra gåvor varje år under insamlingskampanjerna i april och oktober, vilka sammantaget borde nå upp till ungefär 58% av våra inkomster under 2020. Vi får också gåvor via arbetsgivares matchningsprogram, royaltyavgifter, Amazon Smile och PayPals gåvofond, som administrerar gåvor från program som Humble Bundle och eBay for Charity. Om du vill stödja oss när du handlar på dessa webbsajter så var snäll och välj “Organization for Transformative Works” som din valda välgörenhetsorganisation!
 • Med tanke på er generositet under tidigare år har vi en rejäl summa i reserv som vi kan ha till godo inför dåliga tider. Tack vara detta kan vi utforska alternativa inkomstkällor som komplement till era gåvor. Ekonomiteamet har haft framgång i sitt sökande efter lämpliga investeringar för en liten icke-vinstdriven organisation som OTW och har som mål att sätta ihop en konservativ investeringsportfölj med låg risk i slutet av 2020.
 • Reserverna hjälper också till att hålla oss uppe under de år då vi planerar ovanligt stora inköp. Som vi tidigare har nämnt har vi planer på att uppgradera kapaciteten på AO3s servrar, vilket gör att utgifterna skjuter i höjden betydligt i år. Några av de förutspådda utgifterna i denna budget kanske inte äger rum förrän mot slutet av året, på grund av olika hinder. För att ta hänsyn till denna osäkerhet, trots att alla utgifter som vi förväntar oss beskrivs i budgetkalkylbladet har vi prognostiserat en uttag på 111 000 USD från våra reserver för att täcka det belopp som motsvarar de mindre troliga kostnaderna. Det extra beloppet kan tas ut från våra reserver efter behov under året. Vår budgetuppdatering, som publiceras i oktober, kommer innehålla mer information om vilka utgifter som kommer äga rum under 2020.
 • 49 079,71 USD mottaget än så länge (till och med 29 februari 2020) och 520 900 USD beräknas inkomma till och med slutet av året.

49 079,71 USD i skänkta pengar, 471 820,29 US$ kvar

Har du frågor?

Om du har några frågor om budgeten eller OTWs ekonomi, var vänlig kontakta Ekonomiska kommittén. Vi kommer också att hålla en öppen chatt för att besvara alla frågor du kan tänkas ha. Denna chatt kommer dock att hållas enbart på engelska. Den engelska versionen av detta nyhetsinlägg har mer information om när chatten äger rum och hur du kan ansluta dig till den.

För att ladda ner OTWs budget för 2020 som ett kalkylblad, var vänlig följ denna länk.


OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Announcement

Comments are closed.