OTW Økonomi: Budget for 2020

I 2019 har OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) Økonomi-team arbejdet bag kulisserne på at sikre, at alle organisationens regninger blev betalt, skatter indberettet, og almindelig praksis for regnskabsaflæggelse blev overholdt. Forberedelser til årsopgørelsen og revisionen for 2019 er nu i gang!

I mellemtiden har teamet også arbejdet hårdt på at imødekomme OTW’s behov for 2020, og vi kan her præsentere dette års budget (tilgå budgetregnearket for mere detaljeret information):

2020 udgifter

Udgifter per program: Vores Eget Arkiv (AO3): 79,7%, Åbne Døre: 0,1%, Transformative Værker og Kulturer: 0,3%, Fanlore: 1,1%, Juridisk Rådgivning: 0,8%, Udbredelse ved cons: 0,1%, Administration: 8,5% Fundraising: 9,4%

Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)

11.326,91 USD brugt; 492.087,24 USD tilbage

 • 11.326,91 USD ud af 503.414,15 USD er blevet brugt dette år pr. 29. februar 2020.
 • 79,7% af OTW’s udgifter går til at vedligeholde AO3. Dette inkluderer det meste af vores serverudgifter—både nye indkøb og løbende colocation og vedligehold—tilsynsværktøjer til hjemmesiden og diverse systemrelaterede tilladelser, samt udgifter fremhævet nedenfor (se alle programudgifter).
 • Dette års forventede udgifter til AO3 inkluderer 100.000,00 USD i konsulentudgifter til at flytte AO3’s søgning i samlinger til Elasticsearch og til at opgradere til Rails 6.
 • Derudover inkluderer udgifterne forsøgsvis en større planlagt serveropgradering og udvidelse på omkring 255.000,00 USD. Nye databaseservere vil udvide AO3’s kapacitet til at vise sider og søgeresultater til vores brugere med færre forbindelsesproblemer. De gamle servere bliver genbrugt som lagring for de nye servere. Det kan være, at denne aktivitet bliver flyttet til næste år afhængigt af flere ting. Det opdaterede budget, som vi udgiver senere i år, vil have mere information.
 • Andre forventede udgifter inkluderer 33.000 USD til en System-konsulent, som skal udføre noget arbejde på flere OTW-projekter, inklusive AO3.

Fanlore

533,83 USD brugt; 6.484,45 USD tilbage

 • 533,83 USD ud af 7.018,28 USD er blevet brugt dette år pr. 29. februar 2020.
 • Fanlores udgifter består for sin del mest af serverindkøb, vedligeholdelse og colocationsudgifter, samt fornyelse af Fanlores webdomæne (se alle programudgifter).
 • Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer)

  331,00 USD brugt; 1.500,00 USD tilbage

  • 331,00 USD ud af 1.831,00 USD er blevet brugt dette år pr. 29. februar 2020.
  • TWC’s udgifter består af tidsskriftets webhosting samt udgivelses- og lagringsudgifter (se alle programudgifter).

  Open Doors (Åbne Døre)

  139,66 USD brugt; 732,17 USD tilbage

  • 139,66 USD ud af 871,83 USD er blevet brugt dette år pr. 29. februar 2020.
  • Åbne Døres udgifter består af hosting, backup og domæneudgifter for importerede fanværkarkiver (se alle programudgifter).

  Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)

  0,00 USD brugt; 5.000,00 USD tilbage

  • 0,00 USD ud af 5.000,00 USD er blevet brugt dette år pr. 29. februar 2020.
  • Juridisk Rådgivnings udgifter består af indleveringsudgifter og rejseudgifter til konferencer og høringer (se alle programudgifter).

  Udbredelse ved cons

  0,00 USD brugt; 500,00 tilbage

  • 0,00 USD ud af 500,00 USD er blevet brugt dette år pr. 29. februar 2020.
  • Budgeterede udgifter inkluderer 100,00 USD til at printe brochurer og 400,00 USD til andre udbredelsesaktiviteter på vegne af OTW (se alle programudgifter).

  Fundraising

  2.891,28 USD brugt; 56.295,90 USD tilbage

  • 2.891,28 USD ud af 59.187,18 USD er blevet brugt dette år pr. 29. februar 2020.
  • Vores fundraisingudgifter består af transaktionsgebyrer opkrævet af vores tredjepartsleverandører af betalingsbehandling for hvert bidrag; takkegaver, indkøb og forsendelse; og de værktøjer, vi bruger til at hoste OTW’s medlemskabsdatabase og til at holde styr på kommunikation med bidragsydere og potentielle bidragsydere (se alle fundraisingudgifter).

  Administration

  6.777,87 USD brugt; 46.879,38 USD tilbage

  • 6.777,87 USD ud af 53.657,25 er blevet brugt dette år pr. 29. februar 2020.
  • OTW’s administrative udgifter inkluderer hosting af vores hjemmeside, varemærker, domæner, forsikringer, skatteindlevering og revision samt kommunikations- og bogføringsværktøjer (se alle administrative udgifter).

  2020 indtægter

  OTW's indtægter: Bidrag fra april-kampagnen: 25,0%. Bidrag fra oktober-kampagnen: 32,6%. Bidrag uden relation til en kampagne: 34,6%. Bidrag fra matching-programmer: 7,4%. Renteindtægt: 0,1%. Royalties: 0,1%. Anden indkomst: <0,1%

  • OTW bliver udelukkende støttet af jeres bidrag—tak for jeres gavmildhed!
  • Vi modtager de fleste bidrag hvert år i løbet af medlemskabskampagnerne i april og oktober, som tilsammen bør give omkring 58% af vores indtægter i 2020. Vi modtager også bidrag gennem matching-programmer, royalties, Amazon Smile og PayPal Giving Fund, som forvalter bidrag fra programmer som Humble Bundle og eBay for Charity. Hvis du gerne vil støtte os, når du køber noget på disse sider, skal du vælge “Organization for Transformative Works” som din velgørenhed!
  • På grund af jeres gavmildhed de seneste år har vi en god reservebeholdning, som vi kan bruge i tilfælde af en gråvejrsdag. Takket være dette har vi mulighed for at udforske alternative indtægtskilder som supplement til jeres bidrag. Økonomi-teamet har gjort fremskridt i deres søgen efter en passende investeringsmetode for en lille nonprofitorganisation som OTW og går efter at have sat en konservativ lavrisiko investeringsportefølje op ved slutningen af 2020.
  • Reserverne vil også være med til at dække os ind i de år, hvor vi skal foretage større indkøb end sædvanligt. Som nævnt tidligere har vi planer om at opgradere AO3’s serverkapacitet, hvilket hæver dette års udgifter betydeligt. Nogle af de forventede udgifter, der er skitseret i dette indlæg, er måske ikke relevante, før året er omme på grund af diverse begrænsninger. Selvom alle de udgifter, vi forventer, er beskrevet i budgetregnearket, har vi beregnet at hæve 111.000,00 USD fra vores reserver til at dække disse mindre sandsynlige udgifter for at tage højde for denne usikkerhed. Dette ekstra beløb kan hæves fra vores reserver, hvis det bliver nødvendigt i løbet af året. Vores opdatering til budgetet, som udgives i oktober, vil indeholde mere præcis information om, hvilke udgifter vil finde sted i 2020.
  • 49.079,71 USD modtaget indtil videre (pr. 29. februar 2020) og 520.900,00 USD forventes at blive modtaget i løbet af året.

  49.079,71 USD doneret; 471.820,29 USD tilbage

  Har du spørgsmål?

  Hvis du har spørgsmål om budgettet eller OTW’s økonomi, kan du kontakte Økonomi-komitéen. Vi vil også afholde en åben chat for at besvare jeres spørgsmål. Denne chat vil dog foregå på engelsk. Den engelske udgave af dette nyhedsindlæg har mere information om, hvornår chatten finder sted, og hvordan du deltager.

  Følg dette link for at downloade OTW’s budget for 2020 som regneark.


  OTW er nonprofit forældreorganisation for flere projekter, heriblandt AO3, Fanlore, Åbne Døre, TWC og OTW Juridisk Rådgivning. Vi er anført af fans, udelukkende finansieret af donationer og bemandet af frivillige. Lær mere om os på OTW’s hjemmeside. Vil du vide mere om vores hold af frivillige oversættere, som har oversat dette indlæg, kan du tjekke Oversættelsessiden.

Announcement

Comments are closed.