Organisationen for Transformative Værker: budget for 2018

OTW Økonomi: budget for 2018

2017 var endnu et travlt og produktivt år for Økonomi-holdet i OTW (Organisationen for Transformative Værker)! Vi arbejder fortsat med at forbedre effektiviteten i organisationens økonomiske politikker og overholdelse af almindelig bogholderpraksis. Vi påbegyndte vores allerførste revision af årsregnskaberne og blev færdige i starten af 2018. Du kan se vores reviderede årsregnskaber for 2015 og 2016 på OTW Økonomi-siden. Vi er nu ved at forberede revisionen af årsregnskabet for 2017, som bør starte inden for de næste par uger.

Uden videre omsvøb er her vores budget for 2018 (download budgetregnearket for flere detaljer): Read More