Pananalapi ng OTW: Badyet sa 2020

Sa taong 2019, ang komite ng Pananalapi ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay nagsikap na masigurong bayad ang lahat ng mga bayarin ng organisasyon, naisumite ang tamang buwis, at nasunod ang mga pamantayan ng pagtutuos ng salapi.
Inihahanda na ngayon ang mga pinansyal na pahayag at pagsusuri para sa taong 2019!

Sa ngayon, ang komite ay nagtatrabaho nang mabuti upang matugunan ang pangangailangan ng OTW sa 2020, at ikinagagalak naming ilahad sa iyo ang badyet para sa taong ito (tingnan ang spreadsheet ng badyet sa 2020 para sa karagdagang detalye):

Mga Gastusin sa 2020

Mga gastusin ng bawat programa: Ating Sariling Sisidlan: 79.7%. Open Doors: 0.1%. Ibahing Katha at Kultura: 0.3%. Fanlore: 1.1%. Batasang Pagtataguyod: 0.8%. Con Outreach: 0.1%. Pamahalaan: 8.5%. Programa para sa Pangangalap ng Pondo: 9.4%

Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan)

US$11,326.91 ang nagastos; US$492,087.24 ang natira

 • US$11,326.91 ang nagastos mula sa kabuuang halagang US$503,414.15 ngayong taon, hanggang sa ika-29 ng Pebrero, 2020.
 • 79.7% ng mga gastusin ng OTW ay napupunta sa pamamahala ng AO3. Kasama na rito ang karamihan ng mga gastusin para sa aming server–mga bagong binili at ang patuloy na colocation at pagpapanatili–mga tools ng pagsubaybay sa pagtakbo ng website, at iba pang mga lisensyang kaugnay sa sistema, pati na ang mga bayarin na nakalahad sa ibaba (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).
 • Kasali sa inaasahang gastusin ng AO3 para sa taong ito ay ang bayad sa kontratista sa halagang US$100,000.00 para sa kanilang trabaho sa paglipat ng paghahanap sa koleksyon ng AO3 patungong Elasticsearch at pag-upgrade nito sa Rails 6.
 • Bukod rito, pansamantalang isinali sa gastusin ng AO3 ang pinaplanong upgrade ng server at pagpapalaki nito na maaaring umabot sa US$255,000.00. Palalakasin ng mga bagong server ng database ang kakayahan ng AO3 na maglingkod ng mga pahina at resulta ng paghahanap sa mga taggagamit nito na may mas kakaunting problema sa koneksyon. Ang mga lumang server ay gagamitin bilang mga imbakan ng data para sa mga bagong server. Maaaring maipagpapaliban namin ang planong ito sa susunod na taon depende sa sitwasyon; isasama namin ang detalyeng ito sa aming ipapalabas na badyet sa taong ito.
 • Kasama sa iba pang mga gastusin ang bayad sa kontratistang pang-Sistema na nagkakahalaga ng US$33,000.00, na siyang magtatrabaho sa iba’t ibang mga proyekto ng OTW, kasali na ang AO3.

Fanlore

US$533.83 ang nagastos; US$6,484.45 ang natira

 • US$533.83 ang nagastos mula sa kabuuang halagang US$7,018.28 ngayong taon, hanggang sa ika-29 ng Pebrero, 2020.
 • Halos lahat ng gastusin ng Fanlore ay nakalaan sa pagbili ng mga server, sa pagpapanatili at colocation, at ang pagpapanibago sa web domain nito (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Transformative Works and Cultures – TWC (Ibahing Katha at Kultura)

US$331.00 ang nagastos; US$1,500.00 ang natira

 • US$331.00 ang nagastos mula sa kabuuang halagang US$1,831.00 ngayong taon, hanggang sa ika-29 ng Pebrero, 2020.
 • Nakatakda ang mga gastusin ng TWC sa pangangalaga ng website para sa journal, at sa mga bayarin para sa paglalathala at pag-iimbak nito (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Open Doors (Open Doors)

US$139.66 ang nagastos; US$732.17 ang natira

 • US$139.66 ang nagastos mula sa kabuuang halagang US$871.83 ngayong taon, hanggang sa ika-29 ng Pebrero, 2020.
 • Nakatalaga ang mga gastusin ng Open Doors sa pangangalaga, pag-backup at mga gastusin ng domain para sa mga iniangkat na sisidlang panghangang-katha (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Legal Advocacy (Batasang Pagtataguyod)

US$0.00 ang nagastos; US$5,000.00 ang natira

 • US$0.00 ang nagastos mula sa kabuuang halagang US$5,000.00 ngayong taon, hanggang sa ika-29 ng Pebrero, 2020.
 • Nakatalaga ang mga gastusin ng Batasan sa pagbabayad ng filing at sa paglalakbay patungo sa mga pagpupulong at pagdinig (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Con Outreach

US$0.00 ang nagastos; US$500.00 ang natira

 • US$0.00 ang nagastos mula sa sumatotal na US$500.00 ngayong taon, hanggang sa ika-29 ng Pebrero, 2020.
 • Kasama sa mga gastusing nakatakda sa badyet ang US$100.00 para sa pagbabayad ng mga nakalimbag na flyer at US$400.00 para sa ibang mga gawain para sa convention outreach sa ngalan ng OTW (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa).

Programa para sa Pangangalap ng Pondo

US$2,891.28 ang nagastos; US$56,295.90 ang natira

 • US$2,891.28 ang nagastos mula sa sumatotal na US$59,187.18 ngayong taon, hanggang sa ika-29 ng Pebrero, 2020.
 • Nakatalaga ang mga gastusin ng Programa para sa Pangangalap ng Pondo sa mga kabayarang pangtransaksyon mula sa pagpo-proseso ng kabayaran na isinasagawa ng mga ikatlong-partido para sa bawat donasyon, pamimili ng mga regalo ng pasasalamat at pagpapadala sa mga ito, at sa mga tool na ginamit sa pangangalaga ng database ng mga kasapi ng OTW at pagsubaybay ng linya ng komunikasyon sa aming mga donante at potensyal na mga donante (tingnan ang lahat ng mga gastusin ng programa para sa pangangalap ng pondo).

Pamahalaan

US$6,777.87 ang nagastos; US$46,879.38 ang natira

 • US$6,777.87 ang nagastos mula sa kabuuang halagang US$53,657.25 ngayong taon, hanggang sa ika-29 ng Pebrero, 2020.
 • Nakatalaga ang mga gastusin ng pamahalaan ng OTW sa pangangalaga ng aming website, mga tatak, mga domain, paniniguro, pagsumite ng buwis, at pagsusuri sa mga taunang pahayag ukol sa pananalapi, pati na rin ang mga kagamitan sa komunikasyon at accounting (tignan ang lahat ng gastusin ng pamahalaan).

Kita sa 2020

Kita ng OTW: Donasyon mula sa kampanya noong Abril: 25.0%. Donasyon mula sa kampanya noong Oktubre: 32.6%. Donasyon mula sa labas ng kampanya: 34.6%. Donasyon mula sa programa ng pagtutugma: 7.4%. Kita ng interes: 0.1%. Royalties: 0.1%. Ibang kita: <0.1%

 • Ang OTW ay ganap na sinusuportahan ng iyong mga donasyon—maraming salamat sa iyong kabutihang loob!
 • Natatanggap namin ang karamihan sa aming mga donasyon kada taon mula sa aming mga kampanya para sa pangangalap ng pondo sa buwan ng Abril at ng Oktubre, na kapag pinagsama ay bumubuo sa 58% ng aming kita sa 2020. Nakatatanggap din kami ng mga donasyon mula sa mga programa ng pagtutugma ng employer, royalties, Amazon Smile, at PayPal Giving Fund, na nangangasiwa ng mga donasyon mula sa mga programa tulad ng Humble Bundle at eBay for Charity. Kung nais mo kaming suportahan habang ika’y namimili sa mga website na ito, mangyari po lamang na piliin ang “Organization for Transformative Works” bilang iyong piling di-pangkalakal na organisasyon!
 • Mula sa iyong kabutihang-loob sa nagdaang mga taon, nakalikom kami ng malaki-laking pondo na pinaplano naming i-reserba para sa mga panahon ng kagipitan. Dahil dito, nagkaroon kami ng pagkakataon na maghanap ng alternatibong pagmumulan ng kita para idagdag sa iyong mga donasyon. Nagkaroon ng pag-usad ang komite ng Pananalapi sa kanilang paghahanap ng mainam na paraan ng pamumuhunan para sa maliit na di-pangkalakal na organisasyon tulad ng OTW at layunin nila na tuluyang ayusin ang pamamahala ng isang maingat at hindi-delikadong portpolyong pampamuhunan sa pagtatapos ng taong 2020.
 • Ang nakareserbang pondo ay makakatulong sa pagpapalakas ng OTW sa mga taong may pinaplano kaming mga malalaking bilihin. Gaya ng dati naming ipinahayag, may plano kaming i-upgrade ang kapasidad ng mga server ng AO3 at ito’y lubos na magpapalaki sa aming mga gastusin sa taong ito. Ang ibang itinatayang gastusin na nakalahad sa badyet ay maaaring hindi mangyayari bago matapos ang taon dulot ng iba’t ibang kadahilanan o mga hadlang. Para makasiguro, kahit na nakalahad na sa spreadsheet ng badyet ang lahat ng aming mga inaasahang gagastusin, tinansiyang kukuha kami ng 111,000.00USD mula sa aming reserba para mapagtakpan ang inaasahang halaga ng mga ganitong gastusin. Ang halagang ito ay maaaring kunin sa reserbang pondo kung kinakailangan. Ang aming update sa badyet na ilalabas sa Oktubre ay maglalaman ng mas tiyak na impormasyon ukol sa mga gastusin na mangyayari sa 2020.
 • 49,079.71USD ang natanggap sa ngayon (hanggang sa ika-29 ng Pebrero, 2020) at 520,900.00USD ang maaaring matanggap sa pagtatapos ng taon.

49,079.71USD ang binigay na donasyon; 471,820.29USD ang natira

May mga tanong?

Kung ikaw ay mga mga katanungan ukol sa badyet o sa estadong pinansyal ng OTW, mangyaring makipag-ugnayan sa komite ng Pananalapi. Magbubukas din kami ng live na usapan upang masagot iyong mga katanungan. Mangyaring isaalang-alang na ang wikang gagamitin dito ay Ingles. Pumunta sa Ingles na bersyon ng paskil na ito para sa karagdagang impormasyon ukol sa kung kailan ito magaganap at kung paano makakasali.

Para ma-download ang spreadsheet ng badyet ng OTW sa 2020, mangyari lamang na buksan ang kawing na ito.


Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay isang di pang-kalakal na organisasyon na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Batasang Pagtataguyod. Ang buong organisasyon ay pinapatakbo ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa OTW, maaaring tumungo sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Announcement

Comments are closed.