OTW økonomi: budsjett for 2020

I løpet av 2019 har økonomiteamet ved OTW (Organisasjonen for transformative verk) jobbet i kulissene for å sørge for at alle organisasjonens regninger har blitt betalt, at selvangivelsen har blitt fylt ut, og at standard prosedyrer for regnskapsføring overholdes. Forberedelser til årsregnskapet og revisjonen for 2019 er også i gang!

I mellomtiden har teamet også jobbet hardt for å sørge for at OTWs behov for 2020 blir møtt, og er stolte av å kunne vise dere årets budsjett (last ned budsjettet for 2020 som regneark for mer informasjon):

Utgifter i 2020

Utgifter sortert etter prosjekt: Vårt eget arkiv: 79,7%. Åpne Dører: 0,1%. Transformative verk og kulturer: 0,3%. Fanlore: 1,1%. Juridisk rådgivning: 0,8%. Tilstedeværelse på cons: 0,1%. Administrasjon: 8,5%. Innsamling: 9,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)

$ 11 326,91 brukt; $ 492 087,24 gjenstår

 • $ 11 326,91 brukt så langt av en total på $ 503 414,15 for dette året, per 29. februar 2020.
 • 79,7% av OTW sine utgifter går til å vedlikeholde AO3. Dette inkluderer mesteparten av utgiftene til serverene våre – både nye innkjøp og pågående samlokalisering og vedlikehold – verktøy til overvåkning av ytelse for websiden, og ulike systemrelaterte lisenser, i tillegg til kostnader vist nedenfor (se alle prosjektutgifter).
 • De anslåtte utgiftene for AO3 for i år inkluderer også $ 100 000 i entreprenørkostnader til arbeid med å flytte AO3s søkefunksjon for samlinger til Elasticsearch, samt oppgradering til Rails 6.
 • I tillegg inkluderer AO3 sine utgifter tentativt en planlagt betydelig oppgradering og utvidelse av serverne med en kostnad på rundt $ 255 000,00. Nye databaseservere vil utvide AO3s mulighet til å laste inn sider og søkeresultater til brukere, med færre tilkoblingsproblemer. De gamle serverne vil bli omgjort til lagringsplass for de nye serverne. Det er mulig at denne aktiviteten vil bli utsatt fram til neste år avhengig av ulike omstendigheter; mer informasjon om dette kommer i det oppdaterte budsjettet som kommer senere i år.
 • Andre budsjetterte kostnader inkluderer $ 33 000,00 til en systementreprenør som kommer til å utføre noe arbeid på ulike OTW-prosjekter, inkludert AO3.

Fanlore

$ 533,83 brukt; $ 6 484,45 gjenstår

 • $ 533,83 brukt så langt av en total på $ 7 018,28 for dette året, per 29. februar 2020.
 • Fanlore sine utgifter går i all hovedsak til tildeling av midler til kjøp av nye servere og kostnader knyttet til vedlikehold og samlokalisering, samt fornyelser av Fanlore sine web-domener (se alle prosjektutgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer)

$ 331,00 brukt; $ 1 500,00 gjenstår

 • $ 331,00 brukt så langt av en total på $ 1 831,00 for dette året, per 29. februar 2020.
 • TWCs utgifter består av drift av tidsskriftets nettsted, samt publiserings- og lagringsavgifter (se alle prosjektutgifter).

Open Doors (Åpne Dører)

$ 139,66 brukt; $ 732,17 gjenstår

 • $ 139,66 brukt så langt av en total på $ 871,83 for dette året, per 29. februar 2020.
 • Åpne Dører sine utgifter for dette året består av kostnader knyttet til drift, sikerhetskopiering, og domene for import av arkiver med fanverk (se alle prosjektutgifter).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

$ 0,00 brukt; $ 5 000,00 gjenstår

 • $ 0,00 brukt så langt av en total på $ 5 000,00 for dette året, per 29. februar 2020.
 • Utgiftene til Juridisk rådgivning består av arkiveringsavgifter og reiseutgifter til konferanser og høringer (se alle prosjektutgifter).

Tilstedeværelse på cons

 $ 0,00 brukt; $ 500,00 gjenstår

 • $ 0,00 brukt så langt av totalt $ 500,00 for i år, per 29. februar 2020.
 • Prosjekterte utgifter inkluderer $ 100,00 til printing av flygeblad og $ 400,00 til andre aktiviteter knyttet til tilstedeværelse på cons på vegne av OTW (se alle prosjektutgifter).

Innsamling

$ 2 891,28 brukt; $ 56 295,90 gjenstår

 • $ 2 891,28 brukt så langt av en total på $ 59 187,18 for dette året, per 29. februar 2020.
 • Våre utgifter til innsamling består av transaksjonsavgifter til våre tredjeparts betalingsbehandlere for hver donasjon, kjøp og frakt av takkegaver, og verktøyene som brukes til drift av OTWs database for medlemskap og til å holde oversikt over kommunikasjon med givere og potensielle givere (se alle utgifter til innsamling).

Administrasjon

$ 6 777,87 brukt; $ 46 879,38 gjenstår

 • $ 6 777,87 brukt så langt av en total på $ 53 657,25 for dette året, per 29. februar 2020.
 • OTWs administrative kostnader inkluderer webhotell for nettstedet vårt, varemerker, domener, forsikring, avgifter til skattebetaling og revisjon av årsregnskapet, samt kommunikasjons- og regnskapsverktøy (se alle administrative utgifter).

Inntekter 2020

OTWs inntekter: Donasjoner fra innsamlingskampanjen i april: 25,0%. Donasjoner fra innsamlingskampanjen i oktober: 32,6%. Donasjoner utenom innsamlingskampanjene: 34,6%. Donasjoner fra bedrifter som matcher de ansattes donasjoner: 7,4%. Renteinntekter: 0,1%. Royalties (honorarer): 0,1%. Andre inntekter: <0,1%

 • OTW er utelukkende støttet av deres donasjoner—takk for deres generøsitet!
 • Vi mottar de fleste av donasjonene våre i de årlige innsamlingskampanjene i april og oktober, som til sammen burde utgjøre omtrent 58% av inntektene våre i 2020. Vi mottar også donasjoner via ordninger hvor en arbeidsgiver matcher en ansatts donasjon ved å donere det samme beløpet (som regel med en øvre begrensning), royalties (honorarer), Amazon Smile og PayPal Giving Fund, som administrerer donasjoner fra tiltak som Humble Bundle og eBay for Charity. Hvis du har lyst til å støtte oss når du handler på disse nettsidene, vær så snill og velg “Organization for Transformative Works” som ditt foretrukne veldedige formål!
 • Som et resultat av deres generøsitet i de årene som har gått, har vi en anseelig sum i reserve, som vi planlegger å holde trygg i fall noe uventet skulle skje. Takket være dette har vi kunnet utforske alternative inntektskilder som vi kan supplere deres donasjoner med. Økonomiteamet har gjort framskritt i sin søken etter en investeringsmetode for en liten, ideell organisasjon som OTW, og har som mål å ha opprettet en lavrisiko, konservativ investeringsportefølje innen utgangen av 2020.
 • Disse reservene hjelper oss også de årene vi planlegger større innkjøp enn normalt. Som vi nevnte tidligere, har vi planer om å oppgradere kapasiteten til AO3s servere, noe som vil øke utgiftene for dette året betraktelig. Det kan hende noen av de planlagte utgiftene som er beskrevet i dette budsjettet ikke kommer til å finne sted før utgangen av året, på grunn av diverse begrensninger. For å ta høyde for denne usikkerheten, selv om alle forventede utgifter blir beskrevet i regnearket for budsjettet, har vi planlagt å ta ut $ 110 000,00 som vi har i reserve for å dekke beløp som går til de mindre sannsynlige utgiftene. Dette ekstra beløpet kan tas fra våre reserver dersom det skulle trengs i løpet av året. Vår oppdatering av budsjettet, som blir publisert i oktober, kommer til å inneholde mer presis informasjon om hvilke utgifter som vil komme i 2020.
 • $ 49 079,71 mottatt så langt (per 29. februar 2020) og $ 520 900,00 anslås å bli mottatt innen slutten av året.

$ 49 079,71 donert; $ 471 820,29 gjenstår

Har du noen spørsmål?

Hvis du har noen spørsmål om budsjettet eller økonomien til OTW, ta gjerne kontakt med økonomikomiteen. Vi kommer også til å holde en åpen chat for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Denne chatten vil riktignok foregå utelukkende på engelsk. Den engelske versjonen av denne nyhetsposten har mer informasjon om når chatten vil finne sted og hvordan man deltar.

For å laste ned OTWs oppdaterte budsjett for 2020 som regneark, vennligst følg denne lenken.


OTW er den ideelle foreldreorganisasjonen for flere prosjekter, blant annet AO3, Fanlore, Åpne Dører, Transformative verk og kulturer, og OTW juridisk rådgivning. OTW er ledet av fans, fullstendig understøttet av givere, og bemannet av frivillige. Finn ut mer om oss på OTW sin hjemmeside. Dersom du ønsker å lære mer om de frivillige oversetterne som oversatte dette innlegget, besøk oversettelsessiden.

Announcement

Comments are closed.