Finance OTW: Rozpočet pro rok 2020

V průběhu roku 2019, Správa financí OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) pracovala na pozadí, aby zajistila, že všechny účty společnosti jsou zaplacené, daně odvedené, a účetnictví je vedeno podle standardů. Přípravy na audit a výkazy z financí za rok 2019 už jsou v plném proudu!

V mezičase tento tým také pilně pracoval na přípravách na rok 2020 a s hrdostí vám přinášejí rozpočet na tento rok (pro více informací nahlédněte do tabulky rozpočtu 2020):

Náklady na rok 2020

Výdaje dle projektu: Archive of Our Own (Náš vlastní archiv): 79,7 %, Open Doors (Otevřené dveře): 0,1 %, Transformative Works and Cultures (TWC – Transformativní tvorba a kultura): 0,3 %, Fanlore: 1,1 %, Legal Advocacy (Právní obrana): 0,8 %, Con Outreach (Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků): 0,1 %. Administrativa: 8,5 %, Fundraising (Získávání finančních prostředků): 9,4 %

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv)

Využito 11 326,91 USD; zbývá 492 087,24 USD

 • K 29. únoru 2020 bylo využito 11 326,91 USD z celkového rozpočtu 503 414,15 USD.
 • Na chod AO3 bylo použito 79,7 % výdajů OTW. To zahrnuje většinu našich výdajů na servery – jak nové nákupy, tak stávající kolokace a jejich údržbu, tj. nástroje monitorující výkon stránek a různé licence systémů, a rovněž také výdaje zdůzazněné níže (přehled všech programových nákladů).
 • Předpokládané výdaje AO3 na tento rok zahrnují také 100 000,00 USD na zprostředkovatelské náklady na přesun vyhledávání v AO3 sbírkách na Elasticsearch a vylepšení Rails 6.
 • Dále, předpokládané výdaje AO3 předběžně zahrnují plánované vylepšení a rozšíření serverů za zhruba 255 000,00 USD. Nové databázové servery rozšíří schopnost AO3 dodávat uživatelům stránky a výsledky vyhledávání s menším počtem problémů s připojením. Ze starých serverů se stanou úložné prostory pro nové servery. Je možné, že tato činnost bude odložena na příští rok v závislosti na mnohých okolnostech; více informací poskytne aktualizovaný rozpočet vydaný později v tomto roce
 • Další předpokládané výdaje zahrnují 33 000,00 USD pro dodavatele systémů, kteří budou pracovat na četných projektech OTW, včetně AO3.

Fanlore

Využito 533,83 USD; zbývá 6 484,45 USD

 • K 29. únoru 2020 bylo využito 533,83 USD z celkového rozpočtu 7 018,28 USD.
 • Výdaje pro Fanlore jsou převážně za přidělenou část serveru, údržbu a kolokace, a dále za licence související s obnovováním webové domény Fanlore (přehled všech programových nákladů).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura)

Využito 331,00 USD; zbývá 1 500,00 USD

 • K 29. únoru 2020 bylo utraceno 331,00 USD z celkového rozpočtu 831,00 USD.
 • Výdaje TWC se skládají z hostingu webových stránek časopisu a nákladů na jeho vydávání a skladování (přehled všech programových nákladů).

Open Doors (Otevřené dveře)

Využito 139,66 USD; zbývá 732,17 USD

 • K 29. únoru 2020 bylo využito 139,66 USD z celkového rozpočtu 871,83 USD.
 • Výdaje projektu Otevřené dveře za tento rok sestávají z hostování, zálohy a platby domény pro importované archivy fanouškovských prací (přehled všech programových nákladů).

Legal Advocacy (Právní obrana)

Využito 0 USD; zbývá 5 000,00 USD

 • K 29. únoru 2020 bylo využito 0 USD z celkového rozpočtu 5 000,00 USD.
 • Výdaje Právní obrany sestávají z poplatků za doručování soudních písemností, cestovních výloh pro účastníky konferencí a soudních stání (přehled všech programových nákladů).

Con Outreach (Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků)

Využito 0 USD; zbývá 500,00 USD

 • K 29. únoru 2020 bylo utraceno 0 USD z celkového rozpočtu 500,00 USD.
 • Předpokládané výdaje zahrnují 100 USD na tisk letáčků a 400 USD na další rozvojové činnosti jménem OTW (přehled všech programových nákladů).

Fundraising (Získávání finančních prostředků)

Využito 2 891,28 USD; zbývá 56 295,90 USD

 • K 29. únoru 2020 bylo využito 2 891,28 USD z celkového rozpočtu 59 187,18 USD.
 • Naše výdaje pro získávání finančních prostředků sestávají z transakčních poplatků požadovaných třetí stranou, která má na starost zpracovatele plateb peněžných darů, pořízení a doručení děkovných dárků a nástrojů užívaných k hostování databáze OTW členů a sledování komunikace s dárci a potenciálními dárci (přehled všech nákladů pro získávání finančních prostředků).

Administrativa

Využito 6 777,87 USD; zbývá 46 879,38 USD

Příjmy pro rok 2020

Příjmy OTW: Příspěvky z dubnové kampaně: 25,0 %. Příspěvky z říjnové kampaně: 32,6 %. Příspěvky mimo kampaně: 34,6 %. Příspěvky ze zaměstnaneckých příspěvkových programů: 7,4 %. Úrokové příjmy: 0,1 %. Autorský honorář: 0,1 %. Další příjmy: <0,1%

 • OTW je zcela podporována vašimi příspěvky – děkujeme za vaši štědrost!
 • Největší část příspěvků dostáváme v rámci dubnových a říjnových kampaní, které by v roce 2020 měly společně tvořit přibližně 58 % našich příjmů. Další příspěvky nám chodí ze zaměstnaneckých příspěvkových programů (programy, s jejichž pomocí ve Spojených státech některé velké společnosti podporují charitativní příspěvky svých zaměstnanců darováním částky ve stejné výši), autorských honorářů, od Amazon Smile a PayPal Giving Fund, které rozdávají příspěvky z programů jako je Humble Bundle a eBay for Charity. Pokud pomocí těchto stránek nakupujete a chtěli byste nás podpořit, zvolte prosím “Organization for Transformative Works” jako vámi vybranou charitativní společnost!
 • Vzhledem k vaší štědrosti v předchozích letech máme slušnou rezervu, ale tu si chceme nechat, jak se tak říká, pro strýčka Příhodu. Díky tomu můžeme prozkoumat alternativní zdroje příjmů nahrazující příspěvky. Správa financí pokročila v hledání vhodné investiční metody pro malé neziskové organizace jako je OTW a plánuje do konce roku 2020 založit nízkorizikové konzervativní investiční portfolio.
 • Tyto rezervy nám také pomáhají v letech, kdy máme v plánu větší než obvyklé nákupy. Jak již bylo zmíněno, plánujeme vylepšit kapacity AO3 serverů, což letos výrazně navýší naše výdaje.
  Některé z předpokládaných výdajů představených v tomto rozpočtu se však nemusí do konce roku kvůli různým problémům či omezením uskutečnit. Přestože jsou v tabulce rozpočtu zařazené všechny očekávané náklady, rozhodli jsme se alokovat na tyto méně pravděpodobné náklady 111 000,00 USD z našich rezerv. Tato částka může být z rezerv vybrána v závislosti na aktuálních potřebách v průběhu roku. Přesnější informace o tom, jaké výdaje byly a dále budou vynaloženy během roku 2020, uvedeme v říjnové aktualizaci informací o rozpočtu.
 • K 29. únoru 2020 jsme obdrželi 49 079,71 USD a do konce roku předpokládáme příjem 520 900,00 USD.

Vybrány příspěvky ve výši 49 079,71 USD; zbývá získat 471 820,29 USD

Máte nějaké otázky?

Máte-li nějaké otázky k rozpočtu nebo financím OTW, kontaktujte výbor pro správu financí. Plánujeme také uspořádat otevřený chat, kde odpovíme na všechny vaše otázky. Tento chat bude probíhat kompletně v angličtině a anglická verze tohoto příspěvku obsahuje více informací o tom, kdy bude chat probíhat a jak se můžete připojit.

Aktualizovaný rozpočet OTW na rok 2020 v tabulce můžete stáhnout na tohoto odkazu.


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Announcement

Comments are closed.