Kwietniowa Promocja Członkostwa: Pomoc Prawna w centrum uwagi

 

Krok po kroku – Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej – Promocja Członkostwa – 3-9 Kwietnia

Jeśli zdarzyło ci się doświadczyć niesprawiedliwego powiadomienia o zamknięciu strony, wiesz, że właściciele praw autorskich i znaków towarowych, jak i inne osoby posiadające prawa do danego produktu, nie zawsze są mili i uznają legalność i wartość działań fanowskich. Właśnie dlatego zespół Pomocy Prawnej OTW jest do dyspozycji, by bronić fandomu i znaczenia zasad dozwolonego użytku oraz twórczości przeobrażonej.

W przerwach od pomagania fanom w walce z korporacyjnym plagiatem i wyzyskiem, wezwaniami do zaprzestania stosowania praktyk (Cease & Desists), i tymi nieznośnymi zamknięciami stron, zespół Pomocy Prawnej pracuje nad szerszą perspektywą. Kiedy rządy państw rozpatrują kwestie praw autorskich i zasad dozwolonego użytku, zespół Pomocy Prawnej OTW jest obecny i wspiera prawa fanów i ich kreatywność.

Oto niedawne działania zespołu Pomocy Prawnej w walce o obronę twórczości przeobrażonej (takiej jak twórczość fanowska!) w prawie autorskim:

  • W 2013 roku zespół złożył opinię prawną w sprawie Fox v. DISH i Dish v. ABC, dowodząc, że właściciele praw autorskich nie posiadają kontroli absolutnej nad tym, w jaki sposób ich prace są wykorzystywane, czyli kwestii, która jest bardzo bliska nam jako fanom oraz twórcom i konsumentom twórczości fanowskiej.
  • Również w roku 2013, zespół Pomocy Prawnej złożył opinię prawną w sprawie Lenz v. Universal o tym, jak bezpodstawne oskarżenia o naruszenie praw autorskich szkodzą zasadom dozwolonego użytku. Ta kwestia jest szczególnie ważna przy zajmowaniu się nadużyciami właścicieli praw autorskich wynikającymi z DMCA (Digital Millennium Copyright Act).
  • W grudniu 2013 roku Rebecca Tushnet, członek personelu OTW, złożyła zeznania przed US Patent and Trademark Office i US National Telecommunications and Information Administration, by bronić zasad dozwolonego użytku w twórczości przeobrażonej.
  • W lutym 2014 zespół Pomocy Prawnej złożył uwagi do Komisji Europejskiej dotyczące możliwych reform prawa autorskiego w UE, starając się zapewnić, by rezultat tych ustaleń miał na uwadze twórczość przeobrażoną.

Prawnicy zespołu Pomocy Prawnej aktywnie śledzą również bieżące wydarzenia, które dotyczą fandomu – sprawy i przypadki, które mogą mieć wpływ na twoje prawa do tworzenia i dostępu do twórczości fanowskiej. Stworzyli oni posty dotyczące kanadyjskiego prawa, rozmów o Trans-Pacific Partnership (TPP), chińskiego prawa odnoszącego się do twórczości przeobrażonej, jak i innych regulacji prawnych, pomagając nam być na bieżąco z wydarzeniami, które mogą mieć wpływ na fandom.

Zespół Pomocy Prawnej, działający całkowicie pro bono i składający się z wolontariuszy, chce pomóc członkom fandomu zrozumieć prawo, które ma na nas bezpośredni wpływ, oraz zapewnić, by prawo szanowało to, co robimy. I oczywiście zespół ten pełni również ważną rolę konsultantów prawnych dla samego OTW, wspierając pomocą prawną nasze komisje i projekty – zespół Pomocy Prawnej jest niezbędny dla utrzymania działalności OTW.

Wpłać darowiznę i pomóż nam utrzymać pożyteczną pracę Pomocy Prawnej!