Organization for Transformative Works: Elections News

Kalendarium Wyborów OTW 2020 oraz Ostateczna Data Członkostwa

Komisja Wyborcza OTW ma zaszczyt ogłosić, że kalendarium wyborów nowych członków Zarządu 2020 zostało opublikowane!

Wybory w tym roku zostaną przeprowadzone w dniach 14-17 sierpnia. Oznacza to, że dla personelu ostateczną datą na zgłoszenie swojej kandydatury będzie 19 czerwca.

Tradycyjnie, ostateczna data członkostwa w wyborach przypada na 30 czerwca. Jeżeli jesteś zainteresowana/y głosowaniem, upewnij się proszę, że Twoje członkostwo jest aktywne począwszy od tego terminu. Czytaj więcej

Finanse OTW: Budżet 2020

Na przestrzeni 2019 roku, zespół Finansów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) pracował za kulisami upewniając się, że wszystkie rachunki organizacji zostały opłacone, podatki wypełnione, a standardowe procedury księgowości załatwione. Przygotowania do sprawozdania finansowego 2019 oraz audytu mają obecnie miejsce!

W międzyczasie, zespół pilnie pracował również nad sprostaniem potrzebom OTW na rok 2020 i z dumą przedstawia budżet na rok 2020 (uzyskaj dostęp do skoroszytu budżetu 2020, by zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami): Czytaj więcej

OTW i COVID-19

Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej obsadzona jest przez wolontariuszy z całego świata. Pracujemy z domu, w bibliotekach i kawiarniach, czasem nawet podczas przerw w pracy na naszych innych stanowiskach. Oznacza to, iż pomimo, że coraz więcej z nas będzie zmuszonych pozostać w domach w związku z pandemią COVID-19, sposób naszej pracy nie ulegnie większym zmianom, w przeciwieństwie do naszych możliwości czasowych. Niektórzy z nas będą mieli więcej czasu, który mogą poświęcić OTW i uda nam się zrobić więcej niż się spodziewaliśmy. Inni będą musieli zająć się zobowiązaniami osobistymi lub rodzinnymi, co zmniejszy ilość czasu, którą możemy przeznaczyć na dopilnowanie płynnego działania naszej organizacji. Natomiast część z nas, dla swojego własnego zdrowia psychicznego, być może będzie potrzebowała spędzić więcej czasu wśród bogatej kolekcji twórczości fanowskiej dostępnej na Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum), zamiast budować jego infrastrukturę. Prosimy, pamiętaj o tym, jeśli przy kontakcie z nami doświadczysz opóźnień w odpowiedzi. Czytaj więcej