Posts in Announcement

פרישת חברי דירקטוריון OTW

OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) מודיע בצער על פרישתם של אנטוניוס מליס (Antonius Melisse) ונטליה גרובר (Natalia Gruber) מדירקטוריון הארגון. כהונתו של אנטוניוס הייתה אמורה להסתיים בעוד כמה חודשים, ומקומו אמור היה להתמלא בבחירות הקרובות, אך כהונתה של נטליה הייתה אמורה להימשך שנתיים נוספות, וכעת גם המקום שלה מתפנה בבחירות הקרובות. כיוון שמספר המקומות הפנויים השתווה למספר המועמדות בבחירות, הבחירות השנה לא מוגדרות כבחירות עם ריבוי מתמודדים. עם זאת, הבחירות יתקיימו כמתוכנן בין ה-11 ל-14 באוגוסט, וחברות הארגון יבחרו שלוש מועמדות לכהונה מלאה של שלוש שנים, ושתיים לכהונה חלקית. אנו מודות לאנטוניוס ונטליה על זמנם בדירקטוריון ומאחלים להם הצלחה רבה בהמשך דרכם. עדכון: בנוסף, אנו… Read more

הנחיה לחברות הארגון – בדקו שקיבלתן את הוראות ההצבעה לדוא”ל

נכון לעכשיו, כל החברות ב-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) אשר זכאיות להצביע היו אמורות לקבל לתיבות הדוא”ל שלהן קישור המוביל להוראות ההצבעה לשנת 2023. נושא ההודעה היה “Voting Instructions for Organization for Transformative Works (OTW) Board Election” (הוראות להצבעה בבחירות לדירקטוריון ה-OTW). לתשומת לבכן: מי שלא קיבלה הודעה זו אינה כלולה במאגר המצביעות השנה, ולא יישלח אליה פתק הצבעה אלקטרוני. הודעת הדוא”ל מכילה קישור לגרסת ניסיון של פתק ההצבעה האלקטרוני. אנא היכנסו לקישור וודאו שהעמוד מוצג כראוי ושניתן לראות את שמות המועמדות. אם ישנה בעיה, אנא וודאו כי היא אינה נובעת מחסימת גישה לג’אווה סקריפט מ-ajax.googleapis.com, ו/או מ-bootstrapcdn.com.

הכרזה על המועמדות לבחירות ה-OTW לשנת 2023

הכרזה על המועמדות ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) שמח להכריז על המועמדות לבחירות לשנת 2023 (בסדר אלפביתי, לפי שם פרטי): אודרי ר. אמין א. אן פ. ג’ניפר ה. דזשינג ג’. צ’יאו צ’. קת’רין ס. 26 ביוני: בהתאם להכרזה שהתקבלה, אמין א. הסיר את עצמו מרשימת המתמודדות לבחירות. הת’ר מגוויר פורשת מתפקידה בדירקטוריון מסיבות אישיות. משום כך, הבחירות השנה יהיו על 4 מקומות, מתוכם אחד יהיה לתקופת כהונה חלקית של שנתיים. מקום זה יינתן למועמד/ת שיגיעו למקום הרביעי בתוצאות הבחירות. אנו מודות מקרב לב להת’ר על שירותה בדירקטוריון ועל העבודה והמסירות שלה. כיוון שישנם 4 מקומות ו-6 מועמדות, הבחירות לשנת 2023 מוגדרות כבעלות ריבוי מתמודדות –… Read more

הודעה על פרישת המועמד אמין א. מהבחירות

החל מתאריך 23 ביוני, המועמד אמין א. (Emyn a.) לא מתמודד עוד בבחירות לדירקטוריון לשנת 2023. ועדת הבחירות מאחלת לאמין המון הצלחה בהמשך הדרך.

עדכון מאת דירקטוריון OTW וראשי הוועדות

בשנת 2020, אנו ב-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) התחייבנו כלפי המשתמשות, חברות הארגון והמתנדבות שלנו לפעול על מנת להפוך את הארגון ומיזמיו למכילים ופתוחים יותר כלפי מעריצות מקבוצות אוכלוסיה שונות, ולהיאבק בהטרדה על רקע גזעני בפלטפורמות שלנו. היום אנו מבקשות לשתף אתכן בפעולות שנקטנו עד כה לטובת מטרות אלה, ומה עוד צריך להיעשות. אך לפני כן, מחובתנו להכיר בכך שלא טיפלנו בדברים במהירות שקיווינו לה, והסובלות העיקריות מכך הן אותן מעריצות אשר כלפיהן מופנית ההטרדה ונפגעות מהמענה האיטי לצרכיהן. במאי, מעריצות התארגנו בקריאה נגד גזענות ב-OTW, ואנו רוצות לומר תודה לכל מי שעדיין פונות אלינו בנושא עם רעיונות, סוגיות לטיפול והערות על המקומות בהם עדיין… Read more