Posts in OTW Board

פרישת חברי דירקטוריון OTW

OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) מודיע בצער על פרישתם של אנטוניוס מליס (Antonius Melisse) ונטליה גרובר (Natalia Gruber) מדירקטוריון הארגון. כהונתו של אנטוניוס הייתה אמורה להסתיים בעוד כמה חודשים, ומקומו אמור היה להתמלא בבחירות הקרובות, אך כהונתה של נטליה הייתה אמורה להימשך שנתיים נוספות, וכעת גם המקום שלה מתפנה בבחירות הקרובות. כיוון שמספר המקומות הפנויים השתווה למספר המועמדות בבחירות, הבחירות השנה לא מוגדרות כבחירות עם ריבוי מתמודדים. עם זאת, הבחירות יתקיימו כמתוכנן בין ה-11 ל-14 באוגוסט, וחברות הארגון יבחרו שלוש מועמדות לכהונה מלאה של שלוש שנים, ושתיים לכהונה חלקית. אנו מודות לאנטוניוס ונטליה על זמנם בדירקטוריון ומאחלים להם הצלחה רבה בהמשך דרכם. עדכון: בנוסף, אנו… Read more

עדכון מאת דירקטוריון OTW וראשי הוועדות

בשנת 2020, אנו ב-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) התחייבנו כלפי המשתמשות, חברות הארגון והמתנדבות שלנו לפעול על מנת להפוך את הארגון ומיזמיו למכילים ופתוחים יותר כלפי מעריצות מקבוצות אוכלוסיה שונות, ולהיאבק בהטרדה על רקע גזעני בפלטפורמות שלנו. היום אנו מבקשות לשתף אתכן בפעולות שנקטנו עד כה לטובת מטרות אלה, ומה עוד צריך להיעשות. אך לפני כן, מחובתנו להכיר בכך שלא טיפלנו בדברים במהירות שקיווינו לה, והסובלות העיקריות מכך הן אותן מעריצות אשר כלפיהן מופנית ההטרדה ונפגעות מהמענה האיטי לצרכיהן. במאי, מעריצות התארגנו בקריאה נגד גזענות ב-OTW, ואנו רוצות לומר תודה לכל מי שעדיין פונות אלינו בנושא עם רעיונות, סוגיות לטיפול והערות על המקומות בהם עדיין… Read more

הצהרה בנוגע להודעות דוא”ל זדוניות שנשלחות למתנדבי ה-OTW

מה-3 במאי, ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) – ארגון ללא מטרות רווח העומד מאחורי Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו), Fanlore (פאנלור) ומיזמים אחרים – מתמודד עם הודעות דוא”ל זדוניות המופנות כלפי הארגון ומתנדבותיו. רצינו לשתף במה שמתרחש וכן בפעולות בהן אנו נוקטות על מנת להכיל זאת, וכיצד זה עלול להשפיע על זמני המענה שלנו לפניות של משתמשות ועל עומס העבודה שלנו באופן כללי. מעל לכול, אנו מבקשות סבלנות, כיוון שאלו זמנים קשים עבור כולנו ב-OTW. תוקף אנונימי שלח למתנדבות שלנו הודעות דוא”ל מאיימות המכילות תכנים בלתי חוקיים של התעללות מינית בילדים (CSAM), כפי שדווח למספר רשויות אכיפת חוק. המתקפות האלה לא השפיעו… Read more

הצהרה מאת דירקטוריון ה-OTW, ראשי הוועדות ומובילות המיזמים

שיח עז התרחש בשבועות האחרונים בנוגע לגזענות בפאנדום, שיח שהוא המשך של מתחים שקיימים זה זמן רב. בגלגולו העכשווי של השיח עלה דיון בנוגע למקומם של ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) ו-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) במצב הנוכחי. הופנתה כלפינו ביקורת לגיטימית על כך שלא נקטנו עמדה מחייבת מוקדם יותר, וקיבלנו בקשות רבות להבהיר את עמדתנו בנושא. לכן אנו פונות עכשיו למשתמשות שלנו ולכלל המעריצות. ה-OTW מתנגד לגזענות ולאפליה על כל צורותיהן. אנו מתנצלות בפני כל מי שסבלו כשלא חתרנו באופן פעיל להפוך את ה-OTW ו-AO3 לסביבה טובה יותר עבור מעריצות מקבוצות ומעדות שונות. אנו מתנצלות גם בפני משתמשות שחשו שאינן מתקבלות… Read more

ברכות על השלמת התוכנית האסטרטגית התלת-שנתית

בינואר 2017 יצאה לדרך התוכנית האסטרטגית הראשונה של ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות). מטרתה של תוכנית אסטרטגית היא לכוון את הארגון: להגדיר מה ברצוננו להשיג בתקופה נתונה, וכיצד בכוונתנו לעשות זאת. תוכניות אסטרטגיות שגורות הן בעסקים והן בארגונים שלא למטרת רווח, ושימוש בתוכנית כזו היה חשוב במיוחד ל-OTW, שכן הוא גדל מחברה קטנה לארגון שממשיך עוד לצמוח, עם הרבה רכיבים הנדרשים לתיאום ביניהם ומיזם זוכה פרס הוגו. הנה עברו שלוש שנים, בהן עמלנו כדי להגשים את התוכנית האסטרטגית שהגינו. כעת, כשאנחנו סוגרות את התוכנית הנוכחית ומישירות מבט קדימה, נשמח לחלוק איתכן כמה הישגי מפתח שהגענו אליהם בעזרת התוכנית האסטרטגית.