Organization for Transformative Works: Elections News

ציר זמן לבחירות ומועד אחרון להצטרפות ל-OTW לשנת 2020

ועדת הבחירות של ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) שמחה להודיע על פרסומו של ציר הזמן לבחירות 2020 לדירקטוריון הארגון!

הבחירות השנה יתקיימו ב-14–17 באוגוסט. פירוש הדבר שהמועד האחרון להגשת מועמדות לבחירות יהיה ב-19 ביוני.

כרגיל, כדי לקבל זכות הצבעה בבחירות הקרובות, יש להירשם לחברות בארגון עד ה-30 ביוני. אם ברצונכן להצביע בבחירות הקרובות, עליכן לוודא שהחברות שלכן בתוקף לפני תאריך זה. קרא/י עוד

תקציב הארגון לשנת 2020

במהלך 2019, ועדת הפיננסים של OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) עבדה מאחורי הקלעים להבטיח שכל חשבונות הארגון ישולמו בזמן, הטפסים לרשויות המס ימולאו והכול יעבוד בהתאם לתקני הנהלת חשבונות. כעת אנו מתכוננות לביקורת ספרים וכן לדו"חות הכספיים של 2019.

בו זמנית, ועדת הפיננסים עמלה על תוכנית שתענה על צרכי ה-OTW לשנת 2020, ואנו מתגאות להציג בפניכן את התקציב לשנה זו (גשו לגיליון הנתונים של תקציב 2020 כדי לקבל מידע מפורט יותר): קרא/י עוד

נגיף COVID-19 ו-OTW

ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) מאויש כולו על ידי מתנדבות מרחבי העולם. אנו עובדות בבית, בספריות, בבתי קפה ואפילו תוך כדי העבודות האחרות שלנו, כאשר הדבר אפשרי. כעת, כשיותר ויותר מאיתנו נדרשות להישאר בבית בגלל מגפת COVID-19, שיטות העבודה שלנו לא ישתנו הרבה, אך הזמן שיש לנו להקדיש להתנדבות ישתנה באופן דרסטי. לחלקנו יתפנה זמן שלא היה להן קודם, והן יספיקו לבצע משימות בהיקף גדול מהרגיל; לאחרות, הזמן הפנוי להתנדבות יקטן עקב צרכים של המשפחה או מחויבויות אישיות; ובזמנים אלה, יהיו גם מי שיצטרכו להניח בצד את העבודה שלהן על התשתיות של Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו) לטובת בריאותן הנפשית. עקב כך, ייתכן עיכוב בתשובות שלנו לפניותיכן. אנו מודות לכן על ההבנה.

קרא/י עוד