Posts in Announcement

Pagbibitiw ng mga Direktor ng OTW

Ikinalulungkot naming i-anunsyo na nagbitiw na mula sa Lupon ng mga Tagapangasiwa sina Antonius Melisse at Natalia Gruber. Nakatakda nang matapos ang termino ni Antonius pagkatapos ng ilang buwan; planong punan ang kanyang pwesto sa katapusan ng kasalukyang panahon ng halalan. Subalit, mayroon pang dalawang taong nalalabi si Natalia sa kanyang termino. Idaragdag ang kanyang pwesto sa bilang ng mga pwestong dapat punan sa nalalapit na halalan. Dahil magkapareho ang bilang ng mga bakanteng pwesto sa bilang ng mga kandidato, magkakaroon ng isang hindi pinagtutunggaliang halalan ang Lupon ng OTW ngayong taon. Gayunpaman, magaganap pa rin ang halalan, mula sa ika-11 hanggang ika-14 ng Agosto,… Read more

AI at Data Scraping sa AO3

Sa paglaganap ng mga tool ng AI nitong mga nakaraang buwan, maraming tagahanga ang nagpahayag ng kanilang alalahanin tungkol sa data scraping at mga hangang-kathang ginawa gamit ang AI, at kung paano ito makakaapekto sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan). Naiintindihan namin ang inyong alalahanin. Nais naming ibahagi ang aming mga hakbang upang labanan ang data scraping at anu-ano ang aming mga kasalukuyang patakaran tungkol sa AI. Data scraping at mga Hangang-Katha ng AO3 Naglagay kami ng ilang mga teknikal na hakbang upang hadlangan ang malakihang data scraping sa AO3, gaya ng rate limiting, at patuloy naming sinusubaybayan ang aming trapiko… Read more

Estadistika ng Halalan 2022 ng OTW

Ngayong tapos na ang Halalan 2022, ikinalulugod naming ibahagi sa inyo ang mga estadistika ukol sa pakikilahok ng mga botante! Nagtala ang Halalan 2022 ng kabuuang 11,643 na mga rehistradong botante. Sa mga botanteng ito, 4,574 ang nagpasa ng balidong balota, na kumakatawan sa 39.3% ng mga potensyal na botante. Ipinagmamalaki naming ipahayag na mas mataas ang pakikilahok ng mga botante ngayon kumpara sa nakaraang taon, na may pakikilahok na 20.5%. May nakitang pagtaas ng bilang ng mga ipinasang balota, mula 2,305 hanggang sa 4,574, na aabot sa 98.4% na paglaki.

2022 Mga Kinalabasan ng OTW Halalan

Nais pasalamatan ng Komite ng Halalan ang lahat ng mga kandidato para sa kanilang pagsusumikap sa halalan ngayong taon. Kaya, ikinagagalak naming ibahagi sa inyo ang kinalabasan ng halalan para sa taong 2022. Opisyal na nahalal ang mga sumusunod na kandidato (na nasa alpabetikal na pagkakaayos) sa Lupon ng mga Tagapangasiwa: Heather McGuire Natalia Gruber Gaya ng nakaraang abiso, malungkot na inaanunsyo ng Lupon ng mga Tagapangasiwa na ang direktor na si E. Anna Szegedi, na siyang inihalal noong 2021, ay bababa na sa kanyang posisyon sa Lupon bago ang halalan ng 2022. Malugod naming tinatanaw ang serbisyong inihandog ni E. Anna Szegedi at nagpapasalamat… Read more

Bukas na ang Halalan para sa 2022 Lupon ng OTW!

Sinimulan na ang halalan! Dapat may balota na ang bawat kasapi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumali mula ika-1 ng Hulyo 2021 hanggang ika-30 ng Hunyo 2022. Kung hindi mo pa ito natanggap, mangyaring tingnan muna ang iyong spam folder, bago makipag-ugnayan sa amin gamit ang form para sa pakikipag-ugnayan. Mangyaring tandaan na nakatakda ang petsa ng resibo ng iyong donasyon sa US Eastern Time, kaya kung nailista ang iyong donasyon pagkatapos ng alas 19:59 sa ika-30 ng Hunyo 2022 sa resibo nito, hindi ka maaaring bumoto. Kung hindi ka sigurado kung nagawa ang iyong donasyon bago ang takdang oras, mangyaring makipag-ugnayan… Read more