Posts in Elections

תוצאות הבחירות לארגון לשנת 2023

ועדת הבחירות רוצה להודות לכל המועמדות שלנו על עבודתן הקשה בבחירות השנה. ועתה, אנו שמחות להציג את תוצאות הבחירות לשנת 2023. המועמדות הבאות (לפי סדר אלפביתי באנגלית) נבחרו רשמית לכהונה מלאה של שלוש שנים בדירקטוריון: אן פאם (Ahn Pham) קת’רין סודרהולם (Kathryn Soderholm)

נתוני הבחירות של ה-OTW לשנת 2023

עם תום בחירות 2023, אנחנו שמחות לחלוק אתכן את נתוני ההצבעה! מספר בעלות זכות ההצבעה בבחירות 2023 היה 15,274 . מתוך אלו, 4,247 הצביעו, כלומר 27.8% מתוך פוטנציאל ההצבעה. אחוז ההצבעה נמוך מזה של שנה שעברה, אז עמד על 39.3%. כמו כן, ראינו ירידה במספר הקולות, מ-4,574 ל-4,247 – ירידה של 7.1%.

הנחיה לחברות הארגון – בדקו שקיבלתן את הוראות ההצבעה לדוא”ל

נכון לעכשיו, כל החברות ב-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) אשר זכאיות להצביע היו אמורות לקבל לתיבות הדוא”ל שלהן קישור המוביל להוראות ההצבעה לשנת 2023. נושא ההודעה היה “Voting Instructions for Organization for Transformative Works (OTW) Board Election” (הוראות להצבעה בבחירות לדירקטוריון ה-OTW). לתשומת לבכן: מי שלא קיבלה הודעה זו אינה כלולה במאגר המצביעות השנה, ולא יישלח אליה פתק הצבעה אלקטרוני. הודעת הדוא”ל מכילה קישור לגרסת ניסיון של פתק ההצבעה האלקטרוני. אנא היכנסו לקישור וודאו שהעמוד מוצג כראוי ושניתן לראות את שמות המועמדות. אם ישנה בעיה, אנא וודאו כי היא אינה נובעת מחסימת גישה לג’אווה סקריפט מ-ajax.googleapis.com, ו/או מ-bootstrapcdn.com.

הודעה על פרישת המועמד אמין א. מהבחירות

החל מתאריך 23 ביוני, המועמד אמין א. (Emyn a.) לא מתמודד עוד בבחירות לדירקטוריון לשנת 2023. ועדת הבחירות מאחלת לאמין המון הצלחה בהמשך הדרך.

הצטרפו ל-OTW ותוכלו להצביע בבחירות לשנת 2023!

הבחירות קרבות ובאות! החברות ב-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) מקנה את הזכות להצביע בבחירות לדירקטוריון הארגון. להצבעה יש השפעה, בסופו של דבר, על האופן בו מיזמי הארגון, דוגמת Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו), Fanlore (פאנלור) ו-Transformative Works and Cultures – TWC (יצירות ותרבויות טרנספורמטיביות) מנוהלים, בהווה וגם בעתיד. השנה, הבחירות לדירקטוריון יתקיימו בין ה-11 באוגוסט ל-14 באוגוסט. (להלן קישור לציר הזמן לבחירות לשנת 2023).