Posts in Five Things

5 דברים ששאלנו את פרנצ’סקה קופה

החודש, OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) יהיה בן 15! לציון המאורע, אנו מעלות פוסט “5 דברים” מיוחד בהשתתפות אחת ממייסדות הארגון, פרנצ’סקה קופה (Francesca Coppa). בפוסט זה תוכלו לקרוא את זכרונותיה של פרנצ’סקה מימיו הראשונים של OTW, והאתגרים שהארגון התמודד איתם מאז. אנו מתכוונות גם להנחות תחרות טריוויה (באנגלית בלבד) ואתגר יצירות. כדי לדעת יותר, עברו לגרסה האנגלית של פוסט יום השנה שלנו. מדי חודש OTW עורך ראיון עם מתנדב/ת על החוויות שעברו במסגרת התנדבותם בארגון. הפוסטים משקפים את דעותיהן האישיות של המתנדבות. הפוסטים לא מייצגים בהכרח את ההשקפות של OTW ואין לראות בהם כמעידים על מדיניות הארגון בנושא כלשהו. איך הדברים שעשית בתור מתנדבת… Read more