OTW Announcement

Uttalelse fra styret og ledelsen ved OTW

De siste ukene har det vært intense diskusjoner om problemer som har eksistert over lengre tid med rasisme innen fandom, så vel som OTW (Organisasjonen for transformative verk) og Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) sine roller i denne problemstillingen. Vi har mottatt berettiget kritikk for å ikke vise vårt engasjement tidligere, og utallige henvendelser om å tydeliggjøre hvordan vi stiller oss til dette. Vi ønsker derfor å ta tiden til å henvende oss til våre brukere og fandom generelt.

OTW tar avstand fra rasisme og diskriminering i alle former. Vi ønsker å beklage overfor alle som har lidd under vår mangel på tiltak for å gjøre OTW og AO3 et bedre miljø for mørkhudede fans. Og vi beklager spesielt til brukere som på grunn av denne mangelen på handling har følt seg uvelkomne på AO3. Vi ønsker også å beklage overfor akademikerne vi har sitert ute av kontekst, noe som har ført til trakassering og engstelse.

Vi har hørt deres stemmer og tilbakemeldinger; vi lover å gjøre det bedre i fremtiden, slik vi har skissert i vår tiltaksplan nedenfor. Read More

Organization for Transformative Works: Elections News: Cast Your Vote!

Bli medlem av OTW og stem i valget 2020!

Det er nesten tid for valg! Å være medlem av OTW (Organisasjonen for transformative verk) betyr at man kan stemme i styrevalget. Dette er med å påvirke hvordan prosjekter slik som Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), Fanlore og Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer) blir styrt nå og fremover. I år vil styrevalget bli holdt fra 14. august til 17. august. (Tilgang til hele tidslinjen for valget i 2020). Read More

Organization for Transformative Works: Elections News

Tidslinje og frist for medlemskap for OTWs valg 2020

OTW (Organisasjonen for transformative verk) sin valgkomité er glad for å kunne annonsere at tidslinjen for valget 2020 for valg av nye styremedlemmer har blitt publisert!

Årets valg avholdes 14.-17. august . Dette betyr at personalets frist for å annonsere sitt kandidatur er 19. juni.

Som vanlig er fristen for medlemskap før valget 30. juni. Dersom du er interessert i å stemme, vennligst pass på at du har et aktivt medlemskap innen denne datoen. Read More