Posts in Announcement

Fler ändringar i ansvarsområden för Support och Policy & Missbruk

Vi fortsätter vårt arbete med att få bättre balans i de ansvarsområden som Support och Policy & Missbruk har och vi flyttar nu bort ytterligare två frågor från Policy & Missbruk till Support: Närmsta fan-anhörig Detta är en tjänst som vi erbjuder, som låter en på förhand bestämd person ta över ditt konto om du dör eller blir oförmögen att själv sköta kontot. För att lära dig mer om programmet Närmsta fan-anhörig kan du läsa om det i våra Vanliga frågor om användarvillkor. Observera att om du har en förfrågan om närmsta fan-anhörig som är på gång, så kommer Policy & Missbruk att göra färdigt… Read more

Statistik för 2022 års val till OTW

Nu när valet 2022 är över vill vi gärna dela med oss av statistiken för valdeltagandet! Inför valet 2022 hade vi totalt 11 643 röstberättigade. Av dessa röstade 4 574 personers, vilket motsvarar 39,3 % av de möjliga väljarna. Vi är stolta att meddela att valdeltagandet är högre än förra året, när valdeltagandet var 20,5 %. Vi har också sett en ökning i antalet avlagda röster, från 2 305 till 4 574, vilket motsvarar en ökning med 98,4 %.

Resultat för 2022 års OTW-val

Valutskottet vill tacka alla våra kandidater för deras hårda arbete i det här årets val. Därmed har vi glädjen att presentera 2022 års valresultat. Följande kandidater (i alfabetisk ordning) har officiellt valts till styrelsen: Heather McGuire Natalia Gruber Som tidigare kommunicerat är styrelsen ledsna att behöva meddela att styrelseledamot E. Anna Szegedi, som valdes 2021, lämnade sin plats i styrelsen före 2022 års val. Vi är tacksamma för E. Anna Szegedis arbete och tackar henne för hennes arbete och dedikation. För att fylla den vakanta positionen kommer Michelle Schroeder, som kom på tredje plats i valet, att ta E. Anna Szegedis plats i styrelsen för… Read more

Röstningen i OTW:s styrelseval 2022 har startat!

Valet har nu öppnat! Varje medlem som har gått med i OTW (Organisationen för transformativa verk) mellan 1 juli 2021 och 30 juni 2022 bör ha en röstsedel vid det här laget. Om du inte har fått en, var vänlig att kolla i mappen för skräppost först. Kontakta oss sedan via vårt kontaktformulär.Vänligen observera att ditt gåvobevis kommer vara daterat med US Eastern Time, så om din gåva är stämplad efter 19:59 den 30 juni 2022 kommer du inte vara röstningsberättigad. Om du är osäker om din gåva kommit in före utsatt tid eller inte, var god kontakta kommitéen för Utveckling och medlemskap via kontaktformuläret… Read more

OTW:s visionsförklaring 2022-2025

OTW (Organisationen för transformativa verk) är glada över att kunna dela med oss av vår vision. Nedanstående dokument kommer att vara ramen för vår nya strategiska plan. Under de kommande tolv månaderna eller så kommer vi att fastställa specifika mål och handlingsplaner för att uppnå dessa punkter. Även då vår slutgiltiga plan kommer att behöva vara flexibel och anpassningsbar utefter förändringar som sker runt omkring oss, så är denna visionsförklaring grunden för vad vi vill satsa på för att förbättra OTW och hjälpa organisationen att fortsätta förse fans med tjänster. Uppdragsbeskrivning OTW är en icke-vinstdrivande organisation grundad av fans för att tjäna deras intressen genom… Read more