Posts in Announcement

Open Doors (Öppna dörrar) tillkännager en ny import av verk från fanzines

Förra året tillkännagav kommittén Öppna dörrar på OTW (Organisationen för transformativa verk) flera förändringar i sitt Fan Culture Preservation Project (Projektet för fankulturers bevarande), inklusive skapandet av AO3 Fanzine Scan Hosting Project – FSHP (AO3s projekt som värd för inskannade fanzines). FSHP är ett samarbete med det fan-drivna bevarandeprojektet Zinedom, där fanfiction och fankonst som från början publicerats i tryckta fanzines importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Verk av fans kan importeras till AO3 med godkännande antingen från skaparna av verken eller utgivaren av fanzinet där verken publicerades. Sedan projektet avtäcktes har Öppna dörrar jobbat hårt med att effektivisera sitt… Read more

Between the Lines flyttar till AO3

Between the Lines, ett fanfictionarkiv för TV-serien På heder och samvete (JAG), håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som har verk på Between the Lines Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor Bakgrundsinformation Arkivet grundades ursprungligen år 2002 av Lora_8664 som ett hem för fanfiction om På heder och samvete. Det var aktivt i nästan ett decennium innan det blev tyst år 2008. År 2020 återupplivade ivedonestranger det som ny administratör och har bevarat det för framtida generationer. Eftersom kostnaderna för sidan har ökat… Read more

Resultat för 2023 års OTW-val

Valutskottet vill tacka alla våra kandidater för deras hårda arbete i det här årets val. Därmed har vi glädjen att presentera 2023 års valresultat. Följande kandidater (i alfabetisk ordning) har officiellt valts till att delta hela löptiden (3 år) i Styrelsen: Anh Pham Kathryn Soderholm Qiao Chu Som tidigare framförts, steg Heather McGuire ner från sin position i Styrelsen innan 2023 års val. Även ledamoten Natalia Gruber avsteg juni 2023. Vi tackar Heather och Natalia för deras tjänstgöring och för deras arbete och dedikation. För att fylla den tomma platsen utser Styrelsen den kvarvarande kandidaterna, Jennifer Haynes och Zixin Zhang (i alfabetisk ordning), som nya… Read more

Statistik för 2023 års val till OTW

Nu när valet 2023 är över vill vi gärna dela med oss av statistiken för valdeltagandet! Inför valet 2023 hade vi totalt 15 274 röstberättigade. Av dessa röstade 4 247 personer, vilket motsvarar 27,8 % av de möjliga väljarna. Valdeltagandet är lägre än förra året, när valdeltagandet var 39,3%. Vi har också sett en minskning i antalet lagda röster, från 4 574 till 4 247, vilket motsvarar en minskning med 7,1 %. Valkommittén fortsätter att nå ut till våra röstberättigade medlemmar för att uppmuntra dem att rösta i valen. Vem som väljs till styrelseledamot kan ha stor påverkan på hur det går med de projekt… Read more

Medlemmar i OTWs styrelse som avgår

OTW (Organisationen för transformativa verk) behöver tyvärr meddela att Antonius Melisse och Natalia Griber har avgått från styrelsen. Antonius mandatperiod skulle ändå ha gått ut om några månader, så att hans plats skulle fyllas i och med detta års val. Natalia hade däremot fortfarande två år kvar på sin mandatperiod. Hennes plats kommer att läggas till antalet platser som ska fyllas i det kommande valet. Eftersom antalet tomma platser i styrelsen nu är detsamma som antalet kandidater kommer årets val till OTWs styrelse att vara obestritt. Valet kommer ändå att genomföras den 11-14 augusti och medlemmar av OTW kommer att välja tre kandidater som tjänar… Read more