Värvningskampanj för Organisationen för Transformativa Verk, 9–11 oktober 2020

Oktoberkampanjen 2020: Tack för ert stöd

Värvningskampanjen som OTW (Organisationen för transformativa verk) håller två gånger om året är över, och vi är glada att meddela att trots att vi inte nådde vårt mål på 5 000 nya medlemmar, så registrerade vi totalt 2660 nya medlemskap från 69 olika länder, vilket innebär att den totala insamlingen för perioden ligger på 89 688,51. Tack så hemskt mycket! Läs mer

Värvningskampanj för Organisationen för Transformativa Verk, 9–11 oktober 2020

Värvningskampanj oktober 2020: Att växa tillsammans

OTW (Organisationen för transformativa verk) skapades, byggdes av och utformades för människorna som använder våra tjänster. Det är det som gör oss unika! Oavsett om det är advokaterna, systemadministrarörerna, och andra volontärer som håller igång våra projekt; givarna vars generositet ger oss sunda finanser; eller författarna, konstnärerna och de andra vars hårda arbete fyller Fanlore, Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) och Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), hade inget av detta varit möjligt utan varje enskilt fans tid, kärlek och hängivenhet.

Vi är starkare tillsammans än var för sig. Det är därför vi idag ber dig att överväga att antingen bli medlem i OTW, eller, om du redan är medlem, att förnya ditt medlemskap. För att bli medlem räcker en donation på bara 10 USD och medlemskapet varar ett helt kalenderår.

När du blir medlem blir du berättigad att rösta i valet till OTWs styrelse, som hålls varje år i augusti. Du kommer också att få en profilbild för sociala media som du kan använda på din AO3-profil eller andra sociala media, för att visa alla att du är en del av OTW!

Det här året har vi också infört en ny förmån för trogna medlemmar. Om du har gjort en medlemsdonation vart och ett av de senaste tre, fem, eller tio åren så är du nu berättigad till exklusiva tackgåvor! Treårs-medlemmar kan göra anspråk på ett bokmärke (att använda i all fanfic du skrivit ut för att njuta av offline, såklart). Femårs-medlemmar får ett klistermärke att visa upp på laptops, skåp, eller på annat valfritt ställe. Och våra ärade tioårs-medlemmar kommer att erhålla en kylskåpsmagnet från OTW. Utseendena på alla de här premierna kommer att avslöjas mot slutet av året och är förbehållna mångåriga OTW-medlemmar.

Hur ni än väljer att stötta OTW, så är det tack vare er som vi har kunnat utvecklas och frodas under dessa tretton år. Vi uppskattar alla bidrag från våra användare; och vi hoppas att ni, genom att gå med som medlemmar i år, kommer att känna starkare delaktighet i vårt arbete.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

OTW ekonomi: Budget för 2020

Under 2020 har OTW:s (Organisationen för transformativa verk) ekonomikommitté fortsatt att granska riktigheten och fullständigheten i organisationens ekonomiska transaktioner. Andra uppgifter har inkluderat att betala räkningar, slutföra revisionen av årsredovisningen för 2019, och säkerställa att god bokföringssed har följts.

Under tiden har kommittén också arbetat hårt med att uppdatera budgeten för 2020, och är stolta över att presentera den här! (ladda ner 2020 års budget som kalkylblad för mer detaljerad information): Läs mer