Posts in Announcement

Ett uttalande rörande fientliga mailattacker mot OTW-volontärer

Sedan den 3 maj har OTW (Organisationen för transformativa verk) — den icke vinstdrivande organisationen bakom Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), Fanlore och andra projekt — fått utstå fientliga attacker som är riktade mot våra volontärer. Vi vill dela med oss av vad som händer, samt vad vi gör för att begränsa det, och hur det kan komma att påverka våra svarstider på dina frågor och vår arbetsbelastning generellt. Framförallt ber vi om ditt tålamod, för det här är en komplicerad tid för alla oss hos OTW. En okänd angripare har skickat hotfulla mail till våra volontärer med olagligt material med… Read more

Öppna dörrar firar 12 genomförda arkivimporter 2021!

Det är med glädje som Open Doors (Öppna dörrar) tillkännager att vi genomfört 12 arkivimporter under 2021, med totalt över 4000 verk! Vi hoppas att ni hittar gamla och nya favoriter i samlingarna som listas här nedanför.

Ändringar av Support och Policy & missbruks ansvarsområden

För att bättre kunna balansera arbetsbelastningen för våra kommitteér för Support och Policy & missbruk, gör vi en del ändringar av vem som är ansvarig för vilka typer av förfrågningar. Policy & missbruk kommer att fortsätta hantera brott mot våra användarvillkor, och Support kommer att fortsätta att svara på förfrågningar angående webbplatsen och felrapporter. Dock finns det några fall som Policy & missbruk hanterade tidigare som nu kommer att hanteras av Support. Dessa är: Förlust av konto (till exempel om du inte längre kommer ihåg eller har tillgång till e-postadressen du använde när du skapade kontot, så att du kan återställa ditt lösenord) Frågor och… Read more

Statistik för 2021 års val till OTW

Nu när valet 2021 är över vill vi gärna dela med oss av statistiken för valdeltagandet! Inför valet 2021 hade vi totalt 11 231 röstberättigade. Av dessa röstade 2 305 personers, vilket motsvarar 20,5 % av de möjliga väljarna. Valdeltagandet är lägre än förra året, när valdeltagandet var 21,4%. Vi har också sett en minskning i antalet avlagda röster, från 2 858 till 2 305, vilket motsvarar en minskning med 19,3 %.

Resultat för 2021 års OTW-val

Valutskottet vill tacka alla våra kandidater för deras hårda arbete i det här årets val. Därmed har vi glädjen att presentera 2021 års valresultat. Följande kandidater (i alfabetisk ordning) har officiellt valts till styrelsen: E. Anna Szegedi Kari Dayton Dessutom beklagar styrelsen att behöva meddela att Kati Eggert, som valdes förra året, avgår omedelbart från styrelsen av personliga skäl. Vi är tacksamma för Katis tid i styrelsen och tackar henne för hennes arbete och hängivenhet. För att fylla den tomma platsen bjuder styrelsen in den kandidat som kom trea i valet, nämligen Antonius Melisse, att gå med i styrelsen och stå till tjänst under resten… Read more