Posts in Announcement

Zásady moderovania OTW príspevkov

Naše príspevky majú vďaka takmer 7 miliónom registrovaných používateľov na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív) a tisícom členom OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) väčší dosah než kedykoľvek predtým. Sme radi, keď používatelia vyjadrujú svoje názory či obavy o novinkách, ktoré publikujeme! Sekcie komentárov pod niektorými predchádzajúcimi príspevkami však neposkytujú prívetivý či bezpečný priestor pre diskusiu. V posledných mesiacoch sme vypracovali zásady moderovania príspevkov a prijali sme tím dobrovoľníkov, ktorých môžete v budúcnosti vidieť komentovať príspevky. Radi by sme oznámili hlavné body zásad, ktorými sa budú riadiť Moderátori príspevkov pri monitorovaní sekcií komentárov pod našimi príspevkami. Komentáre môžu byť zmrazené alebo skryté… Read more

Open Doors oslavujú zavŕšenie 101 importov archívov od roku 2012!

Open Doors (Otvorené dvere) s potešením oznamujú dokončenie 11 projektov importovania archívov v roku 2023, čo celkovo predstavuje viac ako 10 000 diel! Dúfame, že v nižšie uvedených zbierkach nájdete svoje staré obľúbené diela a aj objavíte nové. Projekt Otvorené dvere sa od roku 2012 stará o import archívov diel fanúšikov, ktoré by mohli zaniknúť. Prvým z nich bol Smallville Slash Archive. Tieto najnovšie projekty zvyšujú celkový počet importovaných archívov na 101! 100. importovaný archív bolo LeBeau Library z fóra theGambit Guild. A Priest in Korea Dokončené: Január 2023 Susan Leinbach vytvorila fanart a fanfikciu v mnohých fandomoch, vrátane M*A*S*H (pod menom Iolanthe) a Star… Read more

Ďalšie zmeny v zodpovednostiach Podpory a Dohľadu

Ako pokračujeme v práci na lepšom balansovaní zodpovedností našich výborov pre Podporu a Dohľad, presúvame z Dohľadu do mandátu Podpory dve nasledovné záležitosti: Prevzatie účtu Toto je možnosť, ktorá umožňuje určenej osobe spravovať váš účet, ak zomriete, alebo sa stanete nespôsobilým. Ak sa chcete dozvedieť viac o možnosti prevzatia účtu, prosím, prečítajte si naše FAQ – často kladené otázky o Zmluvných podmienkach na túto tému. Prosím, berte na vedomie, že ak už máte podanú žiadosť o prevzatie účtu, náš výbor pre Dohľad dorieši tie žiadosti, ktoré doteraz obdržal. V budúcnosti však so žiadosťou o prevzatie účtu alebo zmenou či spustením už existujúceho takéhoto prevzatia, prosím,… Read more

Otvorené dvere oslavujú ukončenie 12 archívnych importov v roku 2021!

Open Doors (Otvorené dvere) s radosťou oznamujú dokončenie prenosu 12 archívov v roku 2021, dohromady vyše 4 000 prác! Dúfame, že si v zozname nižšie vyberiete ďalších starých a nových favoritov.

Zmeny prerozdelenia zodpovedností vo výboroch pre Podporu a Dohľad

Aby sme lepšie vyrovnali pracovnú záťaž výborov pre Podporu a Dohľad, urobíme určité zmeny v tom, kto bude zodpovedný za aké druhy žiadostí. Dohľad na dodržiavanie pravidiel a zásad webu sa bude aj naďalej zaoberať porušeniami Zmluvných podmienok a Podpora bude, ako vždy, zodpovedať otázky o používaní stránky a opravovať chyby. Avšak niektoré prípady, ktoré predtým riešil Dohľad, bude mať odteraz na starosti Podpora. Sú to: Strata prístupu k účtu (napríklad, ak si nepamätáte alebo už nemáte prístup k emailovej adrese, ktorú ste použili na vytvorenie účtu pre obnovenie hesla) Otázky a problémy súvisiace s opustenými prácami Práce označené nesprávnym jazykom Ak potrebujete nahlásiť jeden… Read more