OTW Финанси: Бюджет 2020 г.

През 2019 г. Комитетът по финанси на OTW (Организанизация за преобразуващи произведения) работи извън светлината на прожекторите, за да се увери, че всички сметки и данъци са платени и всички счетоводни стандарти – спазени. Подготовката на финансовите отчети и одита за 2019 г. тече в момента!

Междувременно, екипът усърдно работи да покрие нуждите на OTW за 2020 г. и гордо представя тазгодишния ни бюджет (тук можете да намерите електронната таблица с бюджета за 2020 г. за повече информация): Повече