Posts in Open Doors Committee

חדשות Open Doors (דלתות פתוחות): יבוא חדש של יצירות מפאנזינים

בשנה שעברה, ועדת Open Doors (דלתות פתוחות) של OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) הכריזה על מספר שינויים ב-Fan Culture Preservation Project (פרויקט שימור תרבות מעריצות), ביניהם היצירה של AO3 Fanzine Scan Hosting Project (פרויקט סריקת פאנזינים והעלאתם ל-AO3), או בקיצור FSHP. FSHP הוא שיתוף פעולה עם זינדום, פרויקט שימור המנוהל על ידי מעריצות שבו פאנפיקים ואומנות מעריצות שפורסמו במקור בפאנזינים מיובאים ל-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). ניתן לייבא יצירות מעריצות ל-AO3 עם קבלת רשות מהיוצרות של היצירות עצמן, או מיוצרות הפאנזין שבו היצירות פורסמו במקור. מאז חשיפת הפרויקט, ועדת דלתות פתוחות פעלה במרץ לייעול תהליכי העבודה של FSHP ולבחון אותם על פאנזינים…. Read more

הוספת יצירות לאוספי דלתות פתוחות

אחת המשימות הגדולות של מיזם Open Doors (דלתות פתוחות) של OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) היא הייבוא של ארכיוני יצירות בסיכון אל אוספים בתוך Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). במסגרת משימה זו, צוות דלתות פתוחות מחפש יצירות שכבר הועלו בנפרד ל-AO3 כדי להימנע מהעלאה של אותן יצירות פעם נוספת. עד כה, חשבון הארכיונאית היה שולח הזמנה ליצירה שאותרה כדי להוסיף אותה לאוסף של הארכיון הרלוונטי, או יוצר סימניה עבור היצירה במקרה של דחיית ההזמנה. בעקבות השינויים בתהליך ההזמנה לאוספים, ארכיונאיות יכולות כעת להוסיף אוטומטית יצירות שנמצאו לאוסף של הארכיון הרלוונטי ב-AO3. שינויים אלו נוגעים רק ליצירות שהועלו במקור לארכיון שיובא באמצעות דלתות… Read more