Posts in Spotlight

Pump peth dywedodd Francesca Coppa

Mis yma mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn troi’n 15! Fel rhan o’r ddathliadau, rydyn ni’n cyhoeddi erthygl sbesial 5 Peth gyda un o’n sylfaenwyr, Francesca Coppa. Yn yr erthygl yma, gallwch chi ddarllen atgofion Francesca o ddiwrnodau cynnar yr OTW, a’r heriau mae’r mudiad wedi ei wynebu ers hynny. Rydyn ni hefyd yn gynnal cystadleuaeth trifia (ar gael mewn saesneg yn unig) a sialens ffanwaith. Os hoffech chi wybod may, mynedwch y fersiwn saesneg o erthygl pen-blwydd yr OTW. Tua pop mis mi fydd yr OTW yn cynnal sesiwn cwestiwn ac ateb (C&A) hefo in o’i gwirfoddolwr amdano’i brofion yn y Mudiad. Mae’r erthygl… Read more