Rali Aelodaeth Ebrill 2021: Canmol i Chi

Caiff yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) ei sefydlu gan ffaniau ar gyfer ffaniau yn 2007, gyda chenhadaeth o weini ar deyrnassoedd ffanyddol trwy arbed ac annog creadigaeth o gyfryngau ffanyddol. Pedair ar ddeg blwyddyn yn ddiweddarach, mae ein hymrwymiad yn aros yn ddiysgog. Naillai trwy eiriolaeth gyfreithiol yn erbyn cyfraith gwrth-ffanyddol byd eang, achub ffanweithiau mewn peryg, recordio hanes ffanyddol, darparu lle i astudiaethau ffanyddol, neu weini eich ffanweithiau hen a newydd, mae’r OTW yn gweithio i amddiffyn ffaniau a’r gweithiau trawsffurfiol maent nhw yn eu creu.

Ond ni allem wneud hyn heb eich help. Fel yr ydym yn ei wneud pob mis Ebrill a Hydref, dros y tri dydd nesaf rydym yn gofyn i chi ystyried ymuno â’r OTW a chyfrannu i gefnogi ein gwaith. Os nad ydych allu cyfrannu’r amser hwn, ystyriwch rannu pyst newyddion y rali gydag eraill yn eich rhwydweithiau ffanyddol, a byddwch yn ymwybyddus sut bynnag rydych yn dangos eich ymrwymiad i’r OTW, mae eich cyfrannogiad a’ch brwdfrydedd yn wir yn cael eu gwerthfawrogi.

Read More

Diolch am eich cymorth

Mae rali aelodaeth yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) wedi’i orffen, ac rydym wir wedi’i darostwng gan eich haelioni anferthol. Mae maint eich cyfraniadau wedi curo’n targed o $130,000 (UD) i ddod â’n cyfanswm i $458,501.00 (UD), wedi’i cyfrannu gan 14905 o bobl o fewn 96 o wledydd. Rydym yn mor ddiolchgar, ac yn gysygredig tuag at t gymuned rydym yn adeiladu gyda’ n gilydd, pob dydd. Ni allem eich diolch digon am helpu ein cenhadaeth ac am sicrhau all ein prosiectau tyfu mwy yn y dyfodol. Read More