Posts in Event

Gŵyl Adborth Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol 2023

Croeso i Ŵyl Adborth Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol 2023! Gyda dros 200,000 o weithiau ar yr “Archive Of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun – AO3) erbyn hyn a chyfleoedd niferus i fod yn greadigol gyda’n hoff gymeriadau a lleoliadau, trawsgrosiadau a ymasiadau teyrnas yw rhai o tagiau mwyaf poblogaidd yr AO3. Fe rhannym ni ym mis Ionawr taw thema Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol eleni yw Pan mae teyrnasai’n cwrdd, ac fe wahoddwyd i chi baratoi rhestrau o awgrymiadau o’ch hoff drawsgroesiadau ac ymasiadau teyrnas. Heddiw, rhydyn ni’n gyffrous i weld beth rydych chi wedi llwyddo dod lan ag! I gymryd rhan, rhowch sylwad islawr yn… Read more

Beth Rydym Yn Gwneud Ar Gyfer Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol 2023

Mae’r nawfed Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol blynyddol yn agosáu’n gyflym, ac mae gan yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) nifer o weithgareddau i ddod yn fuan i’w adnabod! Gwelwch y rhestr isod i ddysgu am beth rydym yn ei wneud i ddathlu a sut allwch cael eich cynnwys. 1. Her Ffanweithiau Y mis diwethaf, fe wahoddym ni chi i ymuno â’n her ffanweithiau gyda’r thema Pan Mae Teyrnassoed Yn Gwrthdaro trwy creu trawsgroesiadau ac asiad teyrnas. Gallwch ymuno trwy creu ffanstorïau, ffangelf, ffanfideöau, pencrêd a mwy! Tagiwch eich creadau #IFD2023 neu #IFDChallenge2023 ar gyfryngau cymdeithasol, neu ddefnyddiwch y tag Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol 2023 ar yr “Archive of… Read more

Mae diwrnod rhyngwladol ffanwaith 2023 yn agosáu

Safio’r dyddiad: mae hi bron yn ddiwrnod rhyngwladol ffanwaith bron yma! Cafodd Diwrnod rhyngwladol ffanwaith ei greu gan yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn 2014 er mwyn dathlu’r miliynfed ffanwaith cafodd ei lanlwytho i Archive of our own – AO3 (Archif Ein Hun) a’n cael ei ddathlu ar Chwefror y 15fed. Mae o’n adnabyddiaeth o pob fath ffanwaith – ffanstraeon, celf, fideoau, gylchgronau, a mwy – a’u wychrwydd a pwysigrwydd i ffaniau ar draws y byd. Blwyddyn yma, mi fydd yr OTW yn dathlu’r nawfed Diwrnod Rhyngwladol Ffanwaith blynyddol. Ein thema eleni yw “Teyrnasai’n Taro”. Wyt ti erioed wedi ystyried beth fyddai’n digwydd os fydd… Read more

Rali Aelodaeth Hydref 2022: Diolch Am Eich Gefnogiad

Mae ein rali aelodaeth wedi dod i ben, a ni allem ni fod yn fwy diolchgar am eich haelioni. Rydym ni’n falch i gyhoeddi oherwydd 7,683 o rhoddyddion o 78 o wledydd, rydym ni wedi codi cyfanswm o $276,467.69 (UD)! Rydyn ni’n enwedig o blês fod 6,147 ohono chi wedi penderfynnu dechrau neu adnewyddu’ch aelodaeth OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) hefo’ch rhoddiad. Er fod y rali aelodaeth wedi cwpla am y cyfnod, mi rydyn ni’n derbyn rhoddion trwy gydol y flwyddyn. Mi allwch chi ddod yn aelod pleidleisiol ar unrhyw cyfnod o’r flwyddyn — mae o’n angen i chi ymuno erbyn 23:59 UTC ar y 30ain… Read more

Rali Aelodaeth Hydref 2022: Dathlu Ein Meini Prawf

Mae hi’r cyfnod yna o’r flwyddyn eto: mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn dal ein rali aelodaeth Hydref, a mi fyddwn ni’n gwerthfawrogi eich cefnogaeth! Mae’r OTW a’n prosiectau 100% wedi eu cynnal gan wirfoddolyddion a wedi eu hariannu gan eich roddiadau. Mae pob doler sy’n cael ei godi yn mynd tuag at gynnal ein gweinyddion, cefnogi ein gwaith, a helpu ein nôd i amddiffyn a siarad más dros ffanweithiau a ffanddiwilliannau. Edrychwch ar ein erthygl cyllid mwyaf diweddar am fwy o wybodaeth ar fel mae ein arian yn cael ei wario. Ar ben cefnogi ein gwaith, mae rhoddion dros fain penodol hefyd yn gymwys… Read more