Gŵyl Adborth Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol 2023

Croeso i Ŵyl Adborth Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol 2023!

Gyda dros 200,000 o weithiau ar yr “Archive Of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun – AO3) erbyn hyn a chyfleoedd niferus i fod yn greadigol gyda’n hoff gymeriadau a lleoliadau, trawsgrosiadau a ymasiadau teyrnas yw rhai o tagiau mwyaf poblogaidd yr AO3. Fe rhannym ni ym mis Ionawr taw thema Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol eleni yw Pan mae teyrnasai’n cwrdd, ac fe wahoddwyd i chi baratoi rhestrau o awgrymiadau o’ch hoff drawsgroesiadau ac ymasiadau teyrnas. Heddiw, rhydyn ni’n gyffrous i weld beth rydych chi wedi llwyddo dod lan ag!

I gymryd rhan, rhowch sylwad islawr yn rhannu beth ydych chi’n mwynhau am y drawsgroesiadau ac ymgasgliadau teyrnas rydych chi’n awgrymu. Ydych chi’n edmygus o’u wreiddioldeb? A gyflwyno’n nhw chi i berthnasau drawsgroesi creadigol? Neu oedden nhw wedi dangos eich hoff cymeriadau mewn olau newydd?

Paid ag anghofio cynnwys cysylltiadau yn eich sylwad i bob un o’ch awgrymiadau! Os oes well gennych, gallwch hefyd adael cyswllt i bostiad awgrym wnaethost ti ar cyfrwng cymdeithasol wedi ei dagio #IFD2023 neu #IFDChallenge2023.

Wrth gwrs, dyw Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol ddim yn unig am ddathlu ffanweithiau: mae o hefyd am ddathlu eu creüyddion hefyd! Os hoffwch dangos eich werthfawrogiad, gallet ti adael Canmoliaeth, Tudalnodau, neu sylwadau ar y ffanweithiau rydych yn rhannu – neu ar unrhyw ffefrynnau rydych chi’n darganfod o awgrymiadau eraill.

Pob hwyl wrth awgrymu!


Mae’r OTW yn mudiad rhiant ddi-elw o sawl brosiect, yn cynnwys AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac hefyd Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau a’i chefnogi gan cyfrannydd, gyda staff sy’n gwbl gwirfoddoladwy. Dysgwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithydd gwirfoddoladwy, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Event

Comments are closed.