Pwyllgorau

Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) wedi ei threfnu i fewn i bwyllgorau. Mae gan pob pwyllgor canolbwynt penodol, er bod y rhan fwyaf o’r rhain yn gweithio a’i gilydd i gefnogi prosiectau’r OTW a chyfrannu at lwyddiant y mudiad. Os mae gennych chi ddiddordeb mewn cyfrannu eich amser i gefnogi’r OTW, edrychwch ar y restr wirfoddoli i weld os mae na safle agorol sy’n debyg i’ch sgiliau a’ch diddordebau. Mae pwyllgorau yr OTW yn cynnwys:

Pwyllgorau
Ariannol
Cecru Tagiau
Cyfarthrebiad
Cyfieithu
Cyfreithiol
Cefnogaeth
Cynllunio Strategol
Datblygaeth ac Aelodaeth
Dogfennaeth AO3
Drysau Agored
Etholiadau
Ffanllên
Hygyrchedd, Dylunio a Thechnoleg
Polisi a Chamdriniaeth
Pwyllgor TWC
Pwyllgor Wê
Recriwtio a Gwirfoddoli
Systemau

Pwyllgorau


Ariannol
Cadeirydd: Yuechiang Luo
Mae Ariannol yn cyfrifol am gadw cofnodion arian yr OTW yn gywir, creu a thracio taliadau, gweithio gyda’r Bwrdd i ddiweddaru a chreu y gyllideb, paratoi a datparu datganiadau ariannol addysgiadol a chywir, a gwneud yn siwr bod yr OTW yn llenwi pob un o’i gofynion treth.

Cecru Tagiau
Cyd-gadeiryddion: briar_pipe, Dre, Qem & VSSAJK
Yn trefnu a ddosbarthu tagiau “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) yn ôl canllawiau Cecru Tagiau, yn cysylltu tagiau tebyg am chwiliadau ac hidlo gwell, wrth adael defnyddydd i dagio’i gwaith fel mae nhw eisiau.

Cefnogaeth
Cyd-gadeiryddion: CJ Record & Nary
Yn delio â chyfarthrebiad rhwng defnyddydd a thimau sy’n ymglymiedig â’r AO3. Mae Cefnogaeth yn helpu datrys problemau technegol mae defnyddydd yn cael ac yn anfon ymlaen eu hadborth.

Cyfarthrebiad
Cyd-gadeiryddion: Amy Lowell, Karen Wolf & Nrandom
Yn delio â datganiadau i’r wasg, cylchlythyrau, pyst blog, cysylltiadau o’r gyfryngau, a thasgiau eraill sy’n ymwneud â hybu ein prosiectau amrywiol. Yn ychwanegol, mae hi hefyd yn hybu cyfarthrebiad o fewn yr OTW, yn cadw gwybodaeth yn symyd rhwng y bwyllgorau wahanol.

Cyfieithu
Cyd-gadeiryddion: briar_pipe, disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt & Marion McGowan
Yn cydlynu cyfieithydd gwirfoddol ac yn cysylltu â phwyllgorau eraill i wneud eu prosiectau a’i dogfennau ar gael mewn cymaint o ieithoedd a sy’n bosib.

Cyfreithiol
Cadeirydd: Betsy Rosenblatt
Yn cynnal gweithgareddau “Legal Advocacy” (Eiriolaeth Gyfreithiol) y fudiad, yn rhoi cyngor i’r Bwrdd a phwyllgorau eraill ar faterion cyfreithiol ac yn gweithio â chyngor cyfreithiol allanol. Wedi ei chreu’n fwyaf o weithydd cyfreithiol.

Cynllunio Strategol
Cyd-gadeiryddion: Arly Guevara & Kate Sanders
Yn arolygu ac adolygu cynllun strategol yr OTW pob 1 i 3 mlynedd.

Datblygiad ac Aelodaeth
Cyd-gadeiryddion: Amy Lowell & Nrandom
Yn delio âg adeiladu aelodaeth a chodi arian i’r OTW. Mae’n hefyd yn cynhali ein cronfa diogel o wybodaeth aelod a chyfrannydd, ac yn gwneud yn siwr bod pob aelod gallu pleidleisio yn etholiadau’r OTW.

Dogfennaeth AO3
Cyd-gadeiryddion: Claire P. Baker, Morgan Drake & Sammie Louise
Mae’r pwyllgor Dogfennaeth AO3 yn bodoli i greu a chynhali dogfennaeth mewnol ac allanol cwblhauadwy a chyfoes i’r AO3. Mae hyn yn cynnwys, ond ddim yn gyfwng i, holiadau cyffredin, tiwtorialadau, cipfideöau, a dogfennaeth arall sy’n ymwneud â’r AO3.

Drysau Agored
Cyd-gadeiryddion: Alison Watson & Eskici
Mae “Open Doors” (Drysau Agored) yn gweithio i ddiogelu ffangyfryngau o bob math sydd mewn perygl.

Etholiadau
Cyd-gadeiryddion: briar_pipe, disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt & Marion McGowan
Mae’r Pwyllgor Etholiadau yn rhedeg yr etholiad ar gyfer aelodau o Fwrdd Llywodraethydd yr OTW. Mae’r etholiad hwn yn cymryd lle pob mis Awst, a chaiff ei phleidleisio ar gan aelodau taliadwy yr OTW. Mae Etholiadau yn cyfrifol am bob agwedd o’r broses etholiad, o ddechrau i ddiwedd. Mae hyn yn cynnwys paratoad o’r ymgeisydd, agweddau technegol o redeg yr etholiad, gwneud yn siwr bod y broses yn dilyn pob un o’i is-gyfreithiau, a rhedeg y cyfnod ymgais (ble mae pob ymgeisydd yn cael ei nghyflwyno i’r aelodaeth ac yn cael ei ngofyn holiadau.

Ffanllên
Cadeirydd: Rebecca Sentance
Yn cynhali’r wici Ffanllên. Mae hyn yn cynnwys cefnogi golygydd wici Ffanllên, ac hefyd sefydlu isadeilydd hyblyg i ddiffinio a threfnu cynnwys yr wici.

Hygyrchedd, Dylunio a Thechnoleg
Cyd-gadeiryddion: mumble & sarken
Yn cydlynu dyluniad meddalwedd a datblygiad ar ran yr OTW. Prosiect penodol y bwyllgor yw’r creuad pecyn meddalwedd cod-agored, “OTW-Archive”, i adeiladu a chefnogi’r AO3.

Polisi a Chamdriniaeth
Cyd-gadeiryddion: Aenya, AliceJane, Matty & Ranowa
Yn delio â phroblemau camdriniaeth AO3, fel cwyniadau a throseddau yn erbyn ein Telerau.

Pwyllgor TWC
Cadeirydd: Karen Hellekson
Yn gweinyddu yr “Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy), sef cyfnodolyn ar-lein, rhyngwladol, ddeu-flynyddol a chyd-adolygadwy yn y maes astudiaethau cyfryngau. Mae hyn yn cynnwys gweinyddu meddalwedd cyfnodolyn cod agored yr TWC (sef OJS), ystyried argymhelliadau, a gweithio âg awduron a chynnwys fel mae angen. Mae hi hefyd yn trefnu dogfennau trwy’r OJS am gyd-adolygiad, cywiriad, golygu a chynllun.

Pwyllor Wê
Cadeirydd: Alex Tischer
Yn creu’r darlun a chynhalu wefannau’r OTW. Mae ein system rheoli cynnwys ffafriol yw WordPress, ac rydym yn barhaol yn edrych am ddatblygydd ymgymhwysadwy i helpu allan.

Yn bresennol, rydym yn cyfrifol am:

Cysylltwch â’r Bwyllgor Wê os mae gennych chi diddordeb mewn gwirfoddoli iddi, neu i adrodd problem dechnegol gyda un o’r wefannau uchod.

Recriwtio a Gwirfoddoli
Cyd-gadeiryddion: Alison Watson & Cyn
Yn recriwtio a rheoli gwirfoddolydd am bob pwyllgor a phrosiect, yn datparu amrywieth o offer iddyn nhw, ac yn tracio’i gwasanaeth. Mae gwirfoddolydd hefyd yn arofalu am gronfa ddata mawr o gofnodau gwifoddolydd, yn rheoli ralïau cyflogi recriwtio, ac yn creu adnoddau mewnol a dogfennau am brosiectau a phwyllgorau’r OTW. Mae hyn yn helpu â thryloywder mewnol a pharhâd trwy adeiladu ac arofalu am sylfaen cryf o wybodaeth.

Systemau
Cadeirydd: Matthew Vernon
Yn rheoli gweinyddion ac isadeiledd yr OTW a’i phrosiectau.