Newidiadau i Gyfrifoldebau Cefnogaeth a Chamdriniaeth

Er mwyn cydbwyso llwythi gwaith ein pwyllgorau Cefnogaeth a Chamdriniaeth, rydym yn gwneud newidiadau i bwy sydd yn gyfrifol am ba fath o gais.

Mi fydd y pwyllgor Camdriniaeth yn parhau i ddelio â throseddau telerau, a bydd y pwyllgor Cefnogaeth yn parhau i ateb cwestiynau ar sut i ddefnyddio’r wefan a delio gydag adroddiadau namau, fel yr arfer. Ond, mae yna rhai achosion oedd arfer cael eu delio â gan Gamdriniaeth, a fydd yn awr yn mynd at Gefnogaeth. Rhain yw:

  • Colli mynediad i gyfrif (er enghraifft, os nad ydych yn cofio neu allu defnyddio’r cyfeiriad e-bost wnaethoch ddefnyddio i greu’r cyfrif er mwyn ailosod y cyfrinair)
  • Cwestiynau a phroblemau ynglŷn â gweithiau anghartrefol
  • Gweithiau wedi’u labelu gydag iaith anghywir

Os ydych angen adrodd un o’r problemau yma, cysylltwch â Chefnogaeth. Os ydych yn cyfeirio adroddiad o unrhyw fath at yr adran anghywir, mae’n iawn! Byddem naillai yn trosglwyddo’r adroddiad yn syth, neu yn eich gofyn i’w hail-anfon i’r tîm cywir.

Rydym yn gobeithio bydd y newidiadau yma yn helpu ein haelodau tîm Camdriniaeth i ymroi mwy o’u hamser ac egni i faterion eraill!

Rali Ebrill 2021: Diolch am Eich Cymorth

Nawr mae rali aelodaeth Ebrill yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) wedi gorffen, hoffem ddiolch pawb a wnaeth cymryd rhan. Rydym mor ddiolchgar ac mor syfrdanol i ddweud yn ystod y rali, fe godem $264,918.85 (UD) o 9,110 o gyfrannyddion o 84 o wledydd, wedi rhagori ein targed o $50,000 (UD) yn llwyr. Hefyd, fe gynyddodd ein haelodaeth i 16,842. Rydych chi yn anghredadwy: diolch!

Read More

Rali Aelodaeth Ebrill 2021: Canmol i Chi

Caiff yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) ei sefydlu gan ffaniau ar gyfer ffaniau yn 2007, gyda chenhadaeth o weini ar deyrnassoedd ffanyddol trwy arbed ac annog creadigaeth o gyfryngau ffanyddol. Pedair ar ddeg blwyddyn yn ddiweddarach, mae ein hymrwymiad yn aros yn ddiysgog. Naillai trwy eiriolaeth gyfreithiol yn erbyn cyfraith gwrth-ffanyddol byd eang, achub ffanweithiau mewn peryg, recordio hanes ffanyddol, darparu lle i astudiaethau ffanyddol, neu weini eich ffanweithiau hen a newydd, mae’r OTW yn gweithio i amddiffyn ffaniau a’r gweithiau trawsffurfiol maent nhw yn eu creu.

Ond ni allem wneud hyn heb eich help. Fel yr ydym yn ei wneud pob mis Ebrill a Hydref, dros y tri dydd nesaf rydym yn gofyn i chi ystyried ymuno â’r OTW a chyfrannu i gefnogi ein gwaith. Os nad ydych allu cyfrannu’r amser hwn, ystyriwch rannu pyst newyddion y rali gydag eraill yn eich rhwydweithiau ffanyddol, a byddwch yn ymwybyddus sut bynnag rydych yn dangos eich ymrwymiad i’r OTW, mae eich cyfrannogiad a’ch brwdfrydedd yn wir yn cael eu gwerthfawrogi.

Read More