Till minne av Yahoo! Groups

Bildkälla: Branden i biblioteket i Alexandria, träsnitt av Hermann Göll, 1876, komposition av Yahoo-Geddons projektteam.

Idag, efter att under 20 år ha tjänat fan-gemenskaper och bredare gemenskaper på internet, stängs Yahoo! Groups ner. Beslutet tillkännagavs av Verizon tidigare i år, den 14 oktober.

Yahoo! Groups var en kombination av diskussionsforum och maillistor som startade 1999 och som snabbt blev ett centrum för fandomaktiviteter. Yahoo! Groups och liknande tjänster gjorde det möjligt för fans att anpassa och kontrollera sina fandomupplevelser på ett då aldrig tidigare skådat sätt och de fandomrelaterade grupperna varierade i omfattning, från genre, till fandom, till relation, till individuella karaktärer.

Trots att Yahoo! Groups var otroligt populärt under sina glansdagar på 00-talet började det med tiden att förlora användare. Yahoo började dra ner på underhållet och mycket funktionalitet gick förlorad. Mest uppmärksammat var, som du kanske minns Verizons tillkännagivande den 16 oktober 2019 att alla arkiverade meddelanden och filer på Yahoo! Groups skulle raderas den 14 december 2019, och att Yahoo! Groups bara skulle fortsätta existera som maillistor utan att bevara någon dokumentation om meddelanden eller filer som lades upp i listorna.

Med så lite tid kvar att spara nästan 20 års inlägg, bilder och annat oersättligt material skred fans, bevaringsansvariga, och moderatorer snabbt till verket och organiserade sig. Archive Team tog tag i bevarandeinsatser för Internet Archive, med en handfull volontärer som skrev kod för att ladda ner innehåll, och dussintals fler som gick med i tusentals grupper så att innehållet i dem skulle kunna sparas. Parallellt med detta startade fandomgemenskapen projektet Yahoo-Geddon, och med hjälp av 200 volontärer började de fokusera på att arkivera fandomgrupper med hjälp av verktyg som utvecklats av Archive Team och PG Offline, och på att kommunicera via en centraliserad Discord och Tumblr. Tillsammans med andra grupper som hade fokus på att bevara materialet i Yahoo! Groups, som Yahoo Groups Crusade, spred de information, kontaktade journalister, och bad volontärer hjälpa till både med Archive Teams och Yahoo-Geddons ansträngningar att bevara grupperna. Under tiden skapade Open Doors-kommittén (kommittén för Öppna dörrar) hos OTW (Organisationen för transformativa verk) Yahoo Groups Rescue Project för att sprida information och stötta moderatorer som behövde hjälp att akrivera sina grupper på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), och skrev ett öppet brev till Verizon där de bad dem skjuta upp rensningen av innehåll.

Hastigheten, och det stora antalet bakom fandomgemenskapens mobilisering hade en annan fördel: De lyckades få Archive Teams att fokusera på att bevara publika fandom-grupper på Yahoo på ett sätt som många andra gemenskaper inte hade möjlighet att göra, vilket säkerställde en större representation för gemenskapen. Å sin sida stöttade volontärer hos Yahoo-Geddon Archive Teams bredare satsning på att bevara information och hjälpte dem att spara matlagningsgrupper, släktforskningsgrupper, icke-engelskspråkiga grupper, och många fler.

De här insatserna var inte helt förgäves: Verzion förlängde deadlinen till 31 januari, 2020; Archive Team lyckades bevara över en miljon grupper; Yahoo-Geddon teamet sparade omkring 300 000 fandom-relaterade grupper; hundratals eller tusentals fler sparades av användare eller moderatorer som blev varse innehållsrensningen via informationskampanjer; och många av de här grupperna kommer att lägga till sitt fandomrelaterade material hos AO3 som ett projekt hos Open Doors (Öppna dörrar)! Detta bleknar dock i jämförelse med de uppskattningsvis över 10 miljoner grupper som gick förlorade — i paritet med de uppskattningsvis 90% av filmerna som gjordes före 1929 som är för alltid förlorade för att ingen tyckte de var värda att bevara.

Att bevara digitalt material tar tid och pengar, och de stora företagen som i dagsläget hyser så mycket av vår information värderar den inte tillräckligt för att investera i bevarandesatsningar. Men det här är historia—vår historia—och vi kommer kämpa för att hindra den från att försvinna spårlöst. Vi hoppas att du ansluter dig till oss.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Gästinlägg på OTW: Henry Jenkins

Då och då kommer OTW (Organisationen för Transformativa Verk) att stå värd för gästinlägg på våra konton för OTW-nyheter. Dessa gäster kommer att ge ett utifrånperspektiv på OTW eller delar av fandom där våra projekt kan finnas närvarande. Inläggen uttrycker varje författares personliga åsikter och överensstämmer inte nödvändigtvis med OTWs åsikter eller praxis. Vi välkomnar förslag från fans för framtida gästinlägg. Förslagen kan lämnas som en kommentar här eller genom att kontakta oss direkt.

Henry Jenkins är en av de mest välkända akademikerna som studerar fandom. Hans bok Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture från 1992 har lästs över hela världen och ses som en av de grundläggande texterna i fältet fanstudier. När vi frågade om han ville göra denna månads gästinlägg för vårt tioårsjubileum svarade han “Det är en ära att bli tillfrågad om att fylla denna roll.” Henry talar med oss om fans, studenter och fandom.

Textual Poachers läses fortfarande av många studenter och de som är nyfikna på fans och fandom, men du har skrivit ett dussin böcker och många artiklar sedan dess. Vad tycker du har förändrats mest inom fandom sedan dina tidiga dagar som både forskare och deltagare?

När det gäller fandom har påverkan av digitala medier varit avgörande: fandom har fått större räckvidd, inklusive fler kontakter mellan fans i hela världen, snabbare respons från fans som kan reagera i realtid på våra favoritprogram, ett utrymme har skapats där verk av fans är mycket mer synliga för kulturen i stort (på gott och ont), folk kan hitta vägen in i fandom vid mycket yngre ålder och fan-aktivister har utökat sitt inflytande och hävdar sin rätt som svar på nedlagda TV-program. (Man behöver inte se längre än till den dramatiskt ändrade lyckan för Timeless förra våren).

När det gäller de akademiska studierna av fandom har vi sett en framväxt av ett helt forskningsfält, med sin egen konferens och professionella organisation, sina egna tidskrifter (inklusive Transformative Works and Cultures), sina egna publikationsvägar, sina egna kurser, osv. Nästa år eller så kommer det att finnas minst fyra större akademiska antologier som kartlägger fandomstudier, reflekterar över framväxten av en ny generation forskare och representerar innovationer på många områden, men speciellt när det gäller att studier av fandom äntligen hanterar rasfrågor.

Läs mer

Versaphiles gästinlägg

Då och då kommer OTW (Organisationen för Transformativa Verk) att publicera gästinlägg på våra konton för OTW-nyheter. Dessa gäster kommer att bidra med ett utifrån-perspektiv på OTW eller aspekter av en fandom där våra projekt kan ha en närvaro. Inläggen uttrycker respektive skribents personliga åsikter och avspeglar inte nödvändigtvis vad OTW tycker eller OTWs policy. Vi välkomnar förslag om framtida gästinlägg från fans, och dessa kan lämnas som kommentarer här eller genom att kontakta oss direkt.

Versaphile är “officiellt en gamling, som har funnits med i online-fandom sedan 1995: genom åren har jag funnits med i fandom för X-Files, Due South, Stargate SG-1, Lord of the Rings, Buffy the Vampire Slayer/Angel, Hornblower, Life on Mars, Doctor Who och BBC Merlin. Tidigare höll jag på med en massa fanprojekt som rekommendationer och arkiv, såväl som videor och fotomanipulationer, men nu nöjer jag mig med att skriva löjligt långa och ångestfyllda Merlinberättelser.” Idag berättar Versaphile om sin erfarenhet av OTW-projektet Open Doors (Öppna Dörrar), i egenskap av ägare till sådana arkiv som projektet arbetar med att importera till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).

Hur kom du först i kontakt med fandom och verk av fans?

Jag ärvde mina föräldrars intresse för Star Trek, men min första egna riktiga fandom var X-Files (Arkiv X). Jag fick tillgång till internet 1994/1995 och upptäckte Usenet och alt.tv.x-files och, desto viktigare, a.t.x.creative. Jag började med fanfiction och har aldrig slutat. Läs mer