OTW Panauhing Paskil: Henry Jenkins

Paminsan-minsan, ang OTW (Organisasyon ng Ibahing Katha), ay magkakaroon ng panauhing paskil sa Balitang OTW. Ang mga panauhing ito ay magbibigay ng mga panlabas na pananaw tungkol sa OTW o mga aspeto ng fandom kung saan ang aming mga proyekto ay maaaring may kinalaman. Ipinapahayag ng mga paskil ang personal na pananaw ng bawat maykatha at maaaring hindi naglalarawan ng pananaw o ng patakaran ng OTW. Malugod kaming tumatanggap ng mga mungkahi mula sa mga tagahanga para sa mga susunod na panauhing paskil. Maaaring mag-iwan ng komento dito o makipag-ugnayan sa amin.

Si Henry Jenkins ay isa sa mga pinakakilalang iskolar ng medya na nag-aaral ng fandom. Ang kanyang librong Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture na inilabas noong 1993 ay nabasa na sa buong mundo, at kinikilala bilang isa sa mga saligang teksto sa larangan ng fan studies. Nang tinanong namin siya kung gagawin niya ang panauhing paskil para sa buwang ito para sa aming ika-10 na anibersaryo, sabi niya’y “Isang karangalang maimbita para gampanan ang tungkuling ito.” Nagkuwento si Henry patungkol sa mga tagahanga, estudyante, at fandom.

Ang Textual Poachers ay nananatiling isang babasahin na binabasa ng maraming mga estudyante na gustong matuto tungkol sa mga tagahanga at sa fandom, pero mula noon ay sumulat ka na rin ng napakaraming mga libro at artikulo. Ano sa tingin mo ang pinaka nagbago mula noong nagsisimula ka pa lang na tagasaliksik at kasali?

Pagdating sa fandom, mapagpasya ang epekto ng dihital na medya: lumawak ang sakop ng fandom, naging mas konektado ang mga tagahanga sa buong mundo; bumilis ang pagtugon ng mga tagahanga sa pamamagitan ng tugunang real time sa ating mga paboritong programa; gumawa ng espasyo kung saan mas nakikita ang mga hangang-katha sa pangkalahatang kultura (sa mas nakabubuti man o mas nakasasama); hinahayaan ang mga tao na mahanap ang fandom sa mas murang edad; mas naging mabisa ang mga aktibistang tagahanga na gustong marinig ang boses nila bilang tugon sa mga nakanselang programa. (Hindi na kailangang maghanap ng maigi para sa halimbawa, tulad ng dramatikong pag-ikot ng tadhana ng Timeless nitong nakaraang tagsibol).

Pagdating naman sa akademikong pag-aaral ng fandom, nakakita tayo ng pag-usbong ng panibagong larangan ng pagsasaliksik, na may sariling pagtitipon at propesyonal na samahan, sariling pahayagan (kabilang ang Ibahing Katha at Kultura), sariling paglilimbag, sariling kurso, atbp. Sa mga susunod na taon, magkakaroon ng hindi kulang sa apat na malaking akademikong antolohiya na nakalaan sa pagmamapa ng mga larangan ng pag-aaral ng fandom, na siyang sumasalamin sa pag-usbong ng bagong henerasyon ng mga mananaliksik at kumakatawan sa mga pagbabago sa kayraming larangan, pero higit sa lahat, ay ang pagharap ng fandom sa mga isyu patungkol sa lahi.

Read More