Posts by Retired Personnel

Newidiadau pellach i gyfrifoldebau Cefnogaeth a Pholisi a Chamdriniaeth

Wrth i ni weithio ar wella cydbwysedd cyfrifoldebau ein pwyllgorau Cefnogaeth a Pholisi a Chamdriniaeth, rydym yn symud dwy fath o faterion pellach o Bolisi a Chamdriniaeth i fandad Cefnogaeth: Perthynas Ffanyddol Agosaf Mae hyn yn opsiwn rydym yn cynnig sy’n gadael rhywyn penodol i reoli eich cyfrif os rydych yn marw neu yn ddod yn analluog I ddysgu mwy am y rhaglen hon, gallwch darllen Holiadau Cyffredin Telerau ar y pwnc. Nodwch os mae parod gennych chi gais Perthynas Ffanyddol Agosaf ar y gweill, bydd ein tîm Polisi a Chefnogaeth yn cwblhau’r rhai rydyn wedi’i derbyn. I fynd ymlaen, os hoffech wneud cais am… Read more

Rali Aelodaeth Hydref 2022: Diolch Am Eich Gefnogiad

Mae ein rali aelodaeth wedi dod i ben, a ni allem ni fod yn fwy diolchgar am eich haelioni. Rydym ni’n falch i gyhoeddi oherwydd 7,683 o rhoddyddion o 78 o wledydd, rydym ni wedi codi cyfanswm o $276,467.69 (UD)! Rydyn ni’n enwedig o blês fod 6,147 ohono chi wedi penderfynnu dechrau neu adnewyddu’ch aelodaeth OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) hefo’ch rhoddiad. Er fod y rali aelodaeth wedi cwpla am y cyfnod, mi rydyn ni’n derbyn rhoddion trwy gydol y flwyddyn. Mi allwch chi ddod yn aelod pleidleisiol ar unrhyw cyfnod o’r flwyddyn — mae o’n angen i chi ymuno erbyn 23:59 UTC ar y 30ain… Read more

OTW ariannol: Diweddariad cyllid 2022

Trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, parhaodd tîm ariannol yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) ei gwaith i wneud yn siwr bod pob un o filiau’r mudiad wedi’i thalu, pob treth wedi’i ffeilio, a chaiff safonau cyffredinol cyfrifyddol wedi’i chyraedd. Mae’r tîm hefyd wedi adnewyddu adeiledd y gyfrifeg i adlewyrchu yn well actifedd ariannol yr OTW. Mae paratoadau ar gyfer datganiadau ariannol 2021 yn parhau! Wrth i hyn ddigwydd, mae’r tîm hefyd wedi bod yn gweithio’n galed i gyrraedd anghenion 2022 yr OTW, ac yn falch i gyhoeddi i chi cyllideb y flwyddyn hon (Cyrchui’r daenlen cyllid 2022 am fwy o wybodaeth): Costau 2022 “Archive of Our… Read more

Pump peth dywedodd Francesca Coppa

Mis yma mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn troi’n 15! Fel rhan o’r ddathliadau, rydyn ni’n cyhoeddi erthygl sbesial 5 Peth gyda un o’n sylfaenwyr, Francesca Coppa. Yn yr erthygl yma, gallwch chi ddarllen atgofion Francesca o ddiwrnodau cynnar yr OTW, a’r heriau mae’r mudiad wedi ei wynebu ers hynny. Rydyn ni hefyd yn gynnal cystadleuaeth trifia (ar gael mewn saesneg yn unig) a sialens ffanwaith. Os hoffech chi wybod may, mynedwch y fersiwn saesneg o erthygl pen-blwydd yr OTW. Tua pop mis mi fydd yr OTW yn cynnal sesiwn cwestiwn ac ateb (C&A) hefo in o’i gwirfoddolwr amdano’i brofion yn y Mudiad. Mae’r erthygl… Read more

Ariannau’r OTW: Cyllideb 2022

Trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, parhaodd tîm ariannol yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) ei gwaith i wneud yn siwr bod pob un o filiau’r mudiad wedi’i thalu, pob treth wedi’i ffeilio, a chaiff safonau cyffredinol cyfrifyddol wedi’i chyraedd. Mae’r tîm hefyd wedi adnewyddu Siart Cyfrifau y cyfrifeg i adlewyrchu yn well actifedd ariannol yr OTW. Mae paratoadau ar gyfer datganiadau ariannol 2021 yn gyfredol! Wrth i hyn ddigwydd, mae’r tîm hefyd wedi bod yn gweithio’n galed i gyrraedd anghenion 2022 yr OTW, ac yn falch i gyhoeddi i chi cyllideb y flwyddyn hon (mynediad i daenllen cyllideb 2022 ar gyfer gwybodaeth mwy manwl):