Posts in Archive of Our Own

AI a sgrapio data ar AO3

Gyda’r amlhau o offer AI yn y misoedd diwethaf, mae ffaniau wedi mynegi eu pryderion am waith wedi’i gynhyerchu gan AI a sgrapio data, a sut all yr datblygiad hwn effeithio yr “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun). Rydym ni’n rhannu eich pryderon. Fe hoffym ni rhannu gyda chi beth rydym ni’n ei wneud i ymladd sgrapio data a beth yw ein polisiau ar AI fel pwnc. Scrapio data a ffanweithiau AO3 Rydym wedi rhoi gweithdrefnau technogol penodol yn eu lle i rhwystro sgrapio data raddfa fawr at AO3, fel cyfnygu ar gyfraddu a rydym yn monitro ein traffig wefan am arwyddion… Read more

Newidiadau pellach i gyfrifoldebau Cefnogaeth a Pholisi a Chamdriniaeth

Wrth i ni weithio ar wella cydbwysedd cyfrifoldebau ein pwyllgorau Cefnogaeth a Pholisi a Chamdriniaeth, rydym yn symud dwy fath o faterion pellach o Bolisi a Chamdriniaeth i fandad Cefnogaeth: Perthynas Ffanyddol Agosaf Mae hyn yn opsiwn rydym yn cynnig sy’n gadael rhywyn penodol i reoli eich cyfrif os rydych yn marw neu yn ddod yn analluog I ddysgu mwy am y rhaglen hon, gallwch darllen Holiadau Cyffredin Telerau ar y pwnc. Nodwch os mae parod gennych chi gais Perthynas Ffanyddol Agosaf ar y gweill, bydd ein tîm Polisi a Chefnogaeth yn cwblhau’r rhai rydyn wedi’i derbyn. I fynd ymlaen, os hoffech wneud cais am… Read more

Newidiadau i Gyfrifoldebau Cefnogaeth a Chamdriniaeth

Er mwyn cydbwyso llwythi gwaith ein pwyllgorau Cefnogaeth a Chamdriniaeth, rydym yn gwneud newidiadau i bwy sydd yn gyfrifol am ba fath o gais. Mi fydd y pwyllgor Camdriniaeth yn parhau i ddelio â throseddau telerau, a bydd y pwyllgor Cefnogaeth yn parhau i ateb cwestiynau ar sut i ddefnyddio’r wefan a delio gydag adroddiadau namau, fel yr arfer. Ond, mae yna rhai achosion oedd arfer cael eu delio â gan Gamdriniaeth, a fydd yn awr yn mynd at Gefnogaeth. Rhain yw: Colli mynediad i gyfrif (er enghraifft, os nad ydych yn cofio neu allu defnyddio’r cyfeiriad e-bost wnaethoch ddefnyddio i greu’r cyfrif er mwyn… Read more