การเงินของ OTW: งบประมาณปี 2021

ในช่วงปีที่ผ่านมา ฝ่ายการเงินของ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) ได้ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งภาษีต่างๆโดยถูกต้องตามมาตรฐานทุกขั้นตอน โดยขณะนี้เรากำลังดำเนินการตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงินของเรา ขอบคุณที่อดทนรอ!

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายการเงินของเราก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุความต้องการของ OTW ในปี 2021ไปด้วย โดยทางเราเองก็ภูมิใจนำเสนองบประมาณประจำปีนี้ (เข้าชมสเปรดชีทงบประมาณปี 2021 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม):

รายจ่ายปี 2021

รายจ่ายตามโปรแกรม: คลังเก็บข้อมูลของเราเอง: 75.0%, โอเพนดอร์ส: 0.2%, ผลงานและวัฒนธรรมทรานสฟอร์เมทีฟ: 0.3%, แฟนลอร์: 2.7%., การสนับสนุนทางกฎหมาย: 0.9%, การโปรโมทองค์กรที่คอนเวนชั่น: 0.1%, เงินสนับสนุน - วิดดิ้งบุ๊ค: 0.1% แอดมิน: 11.2%, การระดมทุน: 9.5%

Archive of Our Own – AO3 (คลังเก็บข้อมูลของเราเอง)

ใช้ไป 26,728.93 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 389,523.46 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ได้ใช้ไป 26,728.93 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 416,252.39 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • 75.0% ในรายจ่ายของ OTW ถูกใช้เพื่อดูแลระบบ AO3 รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด (ซึ่งรวมการซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่และการดูแลซ่อมบำรุงศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ด้วย) ค่าเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพเว็บไซต์ ใบอนุญาตสำหรับการใช้งานระบบต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ถูกกล่าวถึงข้างใต้นี้ (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมด)
 • รายจ่ายที่คาดการณ์ไว้ของ AO3 ปีนี้มีค่าใช้จ่าย 115,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับเหมาสำหรับการย้ายการค้นหาคอลเลกชั่นบน AO3 ไปที่โปรแกรม Elasticsearch และการอัพเกรดเป็น Rails 6.1 รวมถึงการตรวจสอบเว็บไซต์ AO3 โดยผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อค้นหาปัญหาเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ต้องได้รับการแก้ไข
 • นอกจากนี้ รายจ่ายที่คาดการณ์ไว้ของ AO3 ปีนี้ยังมีค่าใช้จ่าย 203,000.00 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการขยายขนาดเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลใหม่เพื่อรองรับการใช้งานของเว็บไซต์ที่มากขึ้นในตลอดทั้งปี เป็นไปได้ว่าแผนการบางส่วนจะถูกเลื่อนออกไปปีหน้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ เราจะปล่อยงบประมาณปี 2021 ใหม่อีกครั้งในปีนี้พร้อมกับรายละเอียดเพิ่มเติม

แฟนลอร์

ใช้ไป 1,017.54 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 14,234.12 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ได้ใช้ไป 1,017.54 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 15,251.66 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนมากของแฟนลอร์มีดังนี้: ส่วนปันผลของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ซึ่งถูกจัดสรรไว้แล้ว การดูแลและรักษาบำรุงศูนย์ข้อมูล การต่ออายุโดเมนของเว็บไซต์แฟนลอร์ (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมดที่นี่)

Transformative Works and Cultures – TWC (ผลงานและวัฒนธรรมทรานสฟอร์เมทีฟ)

ใช้ไป 339.00 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 1,492.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ได้ใช้ไป 339.00 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 1,831.00 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายของวารสาร TWC มีดังนี้: ค่าโฮสต์เว็บไซต์ ค่าตีพิมพ์วารสาร และค่าเก็บข้อมูล (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมดที่นี่)

Open Doors (โอเพนดอร์ส)

ใช้ไป 128.88 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 735.29 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ได้ใช้ไป 128.88 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 864.17 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายของโอเพนดอร์สมีดังนี้: ค่าโฮสต์เว็บไซต์ ค่าสำรองข้อมูล และค่าโดเมนสำหรับคลังข้อมูลแฟนเวิร์คที่ถูกนำเข้ามาโอเพนดอร์ส (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมดที่นี่)

Legal Advocacy (ฝ่ายการสนับสนุนทางกฎหมาย)

ใช้ไป 0.00 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 5,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ได้ใช้ไป 0.00 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 5,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายของฝ่ายการสนับสนุนทางกฎหมายมีดังนี้: ค่ายื่นฟ้องและค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมและการพิจารณาคดีในศาล (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมดที่นี่)

การโปรโมทองค์กรที่คอนเวนชั่น

ใช้ไป 0.00 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 500.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ได้ใช้ไป 0.00 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 500.00 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • การใช้งบประมาณสำหรับการโปรโมทองค์กรมีดังนี้: 100.00 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับการผลิตใบปลิวสำหรับคอนเวนชั่นเสมือนจริง และ 400.00 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับกิจกรรมที่คอนเวนชั่นต่างๆ ในนามของ OTW (เข้าชมรายจ่ายของโปรแกรมทั้งหมดที่นี่)

ทุนสนับสนุนสำหรับหนังสือประวัติแฟนวิดดิ้งของ ฟ. คอปป้า

ใช้ไป 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ; คงเหลือ 598.32 ดอลลาร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ได้ใช้ไป 0.00 ดอลลาร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 598.32 ดอลลาร์สหรัฐ
 • เงินสนับสนุนครั้งนี้มาจากยอดบริจาคที่ OTW ได้รับในปี 2020 ด้วยเจตจำนงเพื่อครอบคลุมรายจ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตหนังสือสำหรับประวัติแฟนวิดดิ้งของ ฟรานเชสก้า คอปป้า โดยทางมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะเป็นผู้ดำเนินการตีพิมพ์หนังสือและโฮสต์แฟนวิดิโอซึ่งทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางออนไลน์เช่นกัน
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถูกจัดสรรไว้สำหรับการพิสูจน์อักษรเพิ่มเติมและการตีพิมพ์ (เข้าชมโปรแกรมรายจ่ายทั้งหมดที่นี่)

การระดมทุน

ใช้ไป 5,657.33 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 46,906.67 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ได้ใช้ไป 5,657.33 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 52,564.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการระดมทุนมีดังนี้: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ค่าซื้อและจัดส่งของสมนาคุณ ค่าอุปกรณ์สำหรับการโฮสต์ฐานข้อมูลสมาชิกของ OTW และค่าอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารกับผู้บริจาคและผู้ที่มีแนวโน้มจะบริจาค (เข้าชมรายจ่ายของการระดมทุนทั้งหมดที่นี่)

แอดมิน

ใช้ไป 3,154.33 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 58,757.48 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ได้ใช้ไป 3,154.33 ดอลล่าร์สหรัฐจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด 61,911.81 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • ค่าใช้จ่ายทางแอดมินของ OTW มีดังนี้: ค่าโฮสต์เว็บไซต์หลักของเรา ค่าเครื่องหมายการค้า ค่าโดเมนต่างๆ ค่าประกัน ค่ายื่นภาษี ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี และค่าอุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร การบริหารจัดการและการบัญชีต่างๆ (เข้าชมรายจ่ายของแอดมินทั้งหมดที่นี่)

รายได้ปี 2021

รายได้ของ OTW: เงินบริจาคจากแคมเปญหาสมาชิกเดือนเมษายน: 13.9%, เงินบริจาคจากแคมเปญหาสมาชิกเดือนตุลาคม: 20.8%, เงินบริจาคที่ไม่ได้มาจากแคมเปญหาสมาชิก: 55.4%, เงินบริจาคจากโปรแกรมแมตชิ่ง: 9.7%, รายได้จากดอกเบี้ย: 0.1%, ค่าลิขสิทธิ์: 0.1%, รายได้อื่นๆ: <0.1%

 • งบประมาณแทบทั้งหมดของ OTW มาจากเงินบริจาคของคุณ—เราจะไม่สามารถให้บริการต่อไปได้หากไม่มีคุณ ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนของทุกคน!
 • ในแต่ละปี เราได้รับเงินบริจาคมากที่สุดในช่วงแคมเปญหาสมาชิกเดือนเมษายนและตุลาคม โดยเราคาดการณ์ได้ว่า 35% ของรายได้ทั้งหมดของเราในปี 2021 จะมาจากเงินบริจาคจากสองแคมเปญนี้ เรายังได้รับเงินบริจาคจากโปรแกรมแมตชิ่ง ค่าลิขสิทธิ์ และ Amazon Smile และ PayPal Giving Fund ซึ่งแจกจ่ายเงินบริจาคจากโปรแกรมเช่น Humble Bundle และ eBay for Charity ให้แก่เรา โปรดเลือก “Organization for Transformative Works” ขณะช้อปปิ้งบนเว็บไซต์เหล่านี้หากคุณต้องการสนับสนุนเราเพิ่มเติม!
 • ขอขอบคุณสำหรับความเอื้ออาทรของคุณในหลายปีที่ผ่านมาจึงทำให้เรายังมีเงินสำรองมากพอสำหรับยามฉุกเฉินในเหตุที่เราจัดแผนการต่างซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ และตามที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น เรามีแผนการจะอัพเกรดความจุของเซิร์ฟเวอร์ AO3 ซึ่งครอบคลุมถึงค่าอุปกรณ์และค่าโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ต่างๆ อีกทั้งการเติบโตของ AO3 และโครงการต่างๆในนามของ OTW เองก็มีความจำเป็นในการรับอาสาสมัครและแอดมินจำนวนมากขึ้น จึงทำให้รายจ่ายปีนี้ของเราเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ในรายการงบประมาณทั้งหมดจะแสดงการถอนเงินจำนวน 195,000.00 ดอลลาร์สหรัฐจากส่วนของเงินสำรองหากมีเหตุจำเป็นเพื่อสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกินกว่าจำนวนรายรับทั้งหมดในปีนี้
 • ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 55,553.19 ดอลล่าร์สหรัฐ (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021) และคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 360,575.00 ดอลล่าร์สหรัฐในปีนี้

ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 55,553.19 ดอลล่าร์สหรัฐ; คงเหลือ 305,021.81 ดอลล่าร์สหรัฐ

มีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม?

หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับงบประมาณหรือการเงินของ OTW โปรดติดต่อฝ่ายการเงินของเรา ซึ่งเราเองจะโฮสต์ห้องโอเพนแชทไว้เพื่อตอบคำถามต่างๆของคุณด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ภาษาที่ถูกใช้ในห้องแชทนี้จะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ดังนั้น โปรดไปที่โพสต์ข่าวนี้ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษหากท่านต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเวลาและวิธีการเข้าถึงห้องแชทดังกล่าว

เพื่อดาวน์โหลดสเปรดชีทงบประมาณปี 2021 ของ OTW โปรดกดที่ลิงก์นี้


OTW คือองค์กรแม่ของหลายๆ โปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับแฟนดอม เช่น AO3 (คลังเก็บข้อมูลของเราเอง) Fanlore (แฟนลอร์) Open Doors (โอเพนดอร์ส) TWC (ผลงานและวัฒนธรรมทรานสฟอร์เมทีฟ) และ OTW Legal Advocacy (กรรมการการสนับสนุนทางกฎหมายของ OTW) OTW เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความช่วยเหลือจากแฟนๆ งบประมาณทั้งหมดของเรามาจากเงินบริจาคและบุคลากรทั้งหมดของเราล้วนแต่เป็นอาสาสมัคร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรของเรา กรุณาไปที่ เว็บไซต์ OTW และไปที่ the Translation page (การแปล) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทีมนักแปลอาสาสมัครที่แปลโพสต์นี้เป็นภาษาของคุณ

Report

Comments are closed.