OTW Økonomi: Budget for 2021

I løbet af det seneste år har OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) Økonomi-team fortsat sit arbejde med at sikre, at alle organisationens regninger bliver betalt, skatter indberettet, og almindelig praksis for regnskabsaflæggelse bliver overholdt. Forberedelser til årsopgørelsen og revisionen for 2020 er nu i gang!

I mellemtiden har teamet også arbejdet hårdt på at imødekomme OTW’s behov for 2021 og er stolte over at kunne præsentere dette års budget her (se budgetregnearket for mere detaljeret information):

2021 udgifter

Udgifter per program: Vores Eget Arkiv: 75,0%, Åbne Døre: 0,2%, Transformative Værker og Kulturer: 0,3%, Fanlore: 2,7%, Juridisk Rådgivning: 0,9%, Udbredelse ved cons: 0,1%, Tilskud – bog om fanvideoer: 0,1%, Administration: 11,2% Fundraising: 9,5%

Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)

26.728,93 USD brugt; 389.523,46 USD tilbage

 • 26.728,93 USD ud af 416.252,39 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2021.
 • 75,0% af OTW’s udgifter går til at vedligeholde AO3. Dette inkluderer størstedelen af vores serverudgifter—både nye indkøb og løbende colocation og vedligehold—tilsynsværktøjer til hjemmesiden og diverse systemrelaterede tilladelser, samt udgifter fremhævet nedenfor (se alle programudgifter).
 • Dette års forventede udgifter til AO3 inkluderer også 115.000,00 USD i konsulentudgifter til at færdiggøre flytningen af AO3’s søgning til Elasticsearch, opgradere til Rails 6.1 og til at udføre en ekstern revision af AO3’s side for at finde frem til sikkerhedsproblemer, der skal ordnes.
 • Derudover inkluderer udgifterne 203.000,00 USD til en udvidelse af serverkapacitet for at kunne håndtere den forventede stigning i trafik i løbet af året. Dele af denne aktivitet bliver muligvis udsat til næste år afhængigt af flere ting. Det opdaterede budget, som vi udgiver senere i år, vil have mere information.

Fanlore

1.017,54 USD brugt; 14.234,12 USD tilbage

 • 1.017,54 USD ud af 15.251,66 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2021.
 • Fanlores udgifter består af sin del af allokeret serverhardware, vedligeholdelse og colocationsudgifter (se alle programudgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer)

339,00 USD brugt; 1.492,00 USD tilbage

 • 339,00 USD ud af 1.831,00 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2021.
 • TWC’s udgifter består af tidsskriftets webhosting samt udgivelses- og lagringsudgifter (se alle programudgifter).

Open Doors (Åbne Døre)

128,88 USD brugt; 735,29 USD tilbage

 • 128,88 USD ud af 864,17 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2021.
 • Åbne Døres udgifter består af hosting, backup og domæneudgifter for importerede fanværkarkiver (se alle programudgifter).

Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)

0,00 USD brugt; 5.000,00 USD tilbage

 • 0,00 USD ud af 5.000,00 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2021.
 • Juridisk Rådgivnings udgifter består af indleveringsudgifter og registreringsudgifter til konferencer og høringer (se alle programudgifter).

Udbredelse ved cons

0,00 USD brugt; 500,00 tilbage

 • 0,00 USD ud af 500,00 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2021.
 • Budgetterede udgifter inkluderer 100,00 USD til at lave brochurer til virtuelle cons og 400,00 USD til andre udbredelsesaktiviteter på vegne af OTW (se alle programudgifter).

Tilskud til F. Coppas bog om fanvideoens historie

0,00 USD brugt; 598,32 USD tilbage

 • 0,00 USD ud af 598,32 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2021.
 • Pengene til dette tilskud kommer fra et bidrag, der blevet givet til OTW i 2020 med det specifikke formål at dække udgifter i forbindelse med tilblivelsen af Francesca Coppas bog om fanvideoens historie. University of Michigan udgiver bogen og hoster fanvideoerne, samt gør bogen frit tilgængelig online, så alle kan læse og bruge den.
 • De budgetterede udgifter er til yderligere korrekturlæsning og udgivelse (se alle programudgifter).

Fundraising

5.657,33 USD brugt; 46.906,67 USD tilbage

 • 5.657,33 USD ud af 52.564,00 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2021.
 • Vores fundraisingudgifter består af transaktionsgebyrer opkrævet af vores tredjepartsleverandører af betalingsbehandling for hvert bidrag; takkegaver, indkøb og forsendelse; og de værktøjer, vi bruger til at hoste OTW’s medlemskabsdatabase og til at holde styr på kommunikation med bidragsydere og potentielle bidragsydere (se alle fundraisingudgifter).

Administration

3.154,33 USD brugt; 58.757,48 USD tilbage

 • 3.154,33 USD ud af 61.911,81 er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2021.
 • OTW’s administrative udgifter inkluderer hosting af vores hjemmeside, varemærker, domæner, forsikringer, skatteindlevering og revision samt kommunikations-, styrings- og bogføringsværktøjer (se alle administrative udgifter).

2021 indtægter

OTW's indtægter: Bidrag fra april-kampagnen: 13,9%. Bidrag fra oktober-kampagnen: 20,8%. Bidrag uden relation til en kampagne: 55,4%. Bidrag fra matching-programmer: 9,7%. Renteindtægt: 0,1%. Royalties: 0,1%. Anden indkomst: <0,1%

 • OTW bliver udelukkende støttet af jeres bidrag—tak for jeres gavmildhed!
 • Vi modtager en stor del af vores bidrag hvert år i løbet af medlemskabskampagnerne i april og oktober, som tilsammen bør udgøre omkring 35% af vores indtægter i 2021. Vi modtager også bidrag gennem matching-programmer, royalties, Amazon Smile og PayPal Giving Fund, som forvalter bidrag fra programmer som Humble Bundle og eBay for Charity. Hvis du gerne vil støtte os, når du køber noget på disse sider, skal du vælge “Organization for Transformative Works” som din velgørenhed!
 • På grund af jeres gavmildhed de seneste år har vi en god reservebeholdning, som vi kan bruge til at betale for usædvanligt store køb. Som tidligere nævnt er det planen, at vi fortsætter med at opgradere AO3’s serverkapacitet, hvilket hæver udgifter til serverudstyr og serverhosting betydeligt. Den vækst, som AO3 og andre OTW-projekter oplever, kræver også flere frivillige og mere administrativ support, hvilket også hæver udgifterne. Budgettet regner med en hævning på 195.000,00 USD fra disse reserver for at dække udgifter, som overskrider dette års forventede indtægt. Dette beløb kan hæves efter behov i løbet af året.
 • 55.553,19 USD modtaget indtil videre (pr. 28. februar 2021) og 360.575,00 USD forventes at blive modtaget i løbet af året.

55.553,19 USD doneret; 305.021,81 USD tilbage

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om budgettet eller OTW’s økonomi, kan du kontakte Økonomi-komitéen. Vi vil også afholde en åben chat for at besvare jeres spørgsmål. Denne chat vil dog foregå på engelsk. Den engelske udgave af dette nyhedsindlæg har mere information om, hvornår chatten finder sted, og hvordan du deltager.

Følg dette link for at downloade OTW’s budget for 2021 som regneark.


OTW er nonprofit forældreorganisation for flere projekter, heriblandt AO3, Fanlore, Åbne Døre, TWC og OTW Juridisk Rådgivning. Vi er anført af fans, udelukkende finansieret af donationer og bemandet af frivillige. Lær mere om os på OTW’s hjemmeside. Vil du vide mere om vores hold af frivillige oversættere, som har oversat dette indlæg, kan du tjekke Oversættelsessiden.

Report

Comments are closed.