Finanse OTW: Budżet 2021

Na przestrzeni zeszłego roku, zespół Finansów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) w dalszym ciągu pracował za kulisami upewniając się, że wszystkie rachunki organizacji zostały opłacone, podatki wypełnione, a standardy procedur księgowości dochowane. Przygotowania do audytu sprawozdań finansowych 2020 są w toku!

W międzyczasie, zespół pilnie pracował, by sprostać potrzebom OTW na rok 2021 i z dumą przedstawia budżet na ten rok (uzyskaj dostęp do skoroszytu budżetu 2021, by zapoznać się ze szczegółami):

Wydatki w 2021

Wydatki z podziałem na programy: Nasze Własne Archiwum: 75,0%. Drzwi Otwarte: 0,2%. Twórczość i Kultura Przeobrażona: 0,3%. Fanlore: 2,7%. Wsparcie Prawne: 0,9%. Promocja na konwentach: 0,1%. Grant – książka o viddingu: 0,1% Administracja: 11,2%. Zbieranie funduszy: 9,5%.

Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum)

26 728,93 USD wydano; 389 523,46 USD pozostało

 • Do 28 lutego 2021 wydano 26 728,93 USD z kwoty całkowitej 416 252,39 USD.
 • 75,0% wydatków OTW przeznaczanych jest na utrzymanie AO3. Obejmuje to większość naszych wydatków na serwery – zarówno nowe zakupy, jak również trwającą kolokację i utrzymanie – narzędzia służące monitorowaniu wyników strony, przeróżne licencje związane z systemem oraz koszta wyszczególnione poniżej (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
 • Planowane na ten rok wydatki AO3 zawierają również 115 000 USD na opłacenie działań kontraktorów: dokończenie przenosin wyszukiwarki kolekcji AO3 na Elasticsearch, aktualizację AO3 do wersji Rails 6.1 i przeprowadzenie zewnętrznego audytu strony AO3, by odszukać jakiekolwiek problemy z bezpieczeństwem, wymagające naprawy.
 • Dodatkowo, wydatki AO3 zakładają kwotę 203 000 USD na zwiększenie pojemności serwera, by sprostał on przewidywanemu na ten roku wzmożonemu ruchowi na stronie.
  Możliwym jest, że niektóre elementy tej operacji zostaną przeniesiona na następny rok, wpływ na to będą miały różne okoliczności; zaktualizowany budżet, który zostanie opublikowany w późniejszym okresie tego roku, będzie zawierał dodatkowe informacje.

Fanlore

wydano 1017,54 USD; pozostało 14 234,12 USD

Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona)

wydano 339,00 USD; pozostało 1492,00 USD

Open Doors (Drzwi Otwarte)

wydano 128,88 USD; pozostało 735,29 USD

 • Do 28 lutego 2021 wydano 128,88 USD z kwoty całkowitej 864,17 USD.
 • Na wydatki Open Doors składają się hosting oraz koszt kopii zapasowych i domen dla zaimportowanych archiwów prac fanowskich (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Legal Advocacy (Wsparcie Prawne)

wydano 0 USD; pozostało 5000,00 USD

Promocja na Konwentach

wydano 0 USD; pozostało 500,00 USD

 • Do 28 lutego 2021 wydano 0 USD z kwoty całkowitej 500,00 USD.
 • Wydatki przewidziane w budżecie obejmują 100 USD na produkcję ulotek na wirtualne konwenty oraz 400 USD na pozostałą działalność promocyjną na konwentach w imieniu OTW (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Grant dla książki F. Coppa o historii Fanviddingu

wydano 0,00 USD; pozostało 598,32 USD

 • Do 28 lutego 2021 wydano 0 USD z kwoty całkowitej 598,32 USD.
 • Środki na to stypendium pochodzą z darowizny złożonej dla OTW w 2020 na rzecz pokrycia kosztów powiązanych z produkcją książki Francesci Coppy na temat historii fanviddingu. Uniwersytet Michigan opublikuje książkę i będzie hostować fanvidy, jak również umożliwi darmowe czytanie i używanie książki online.
 • Planowane wydatki dotyczą dodatkowej korekty i publikacji (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Zbieranie Funduszy

wydano 5657,33 USD; pozostało 46 906,67 USD

 • Do 28 lutego 2021 wydano 5657,33 USD z kwoty całkowitej 52 564,00 .
 • Nasze wydatki na zbieranie funduszy składają się z opłat transakcyjnych, pobieranych przez strony trzecie procesujące każdą wpłatę darowizny, kosztów zakupu i wysyłki prezentów w podziękowaniu, oraz kosztów narzędzi używanych do utrzymania bazy danych członków i komunikacji z obecnymi i potencjalnymi darczyńcami (uzyskaj dostęp do wydatków związanych ze zbiórką funduszy).

Administracja

wydano 3154,33 USD; pozostało 58 757,48 USD

 • Do 28 lutego 2021 wydano 3154,33 USD z kwoty całkowitej 61 911,81.
 • Wydatki Administracji OTW pokrywają hosting naszej strony, znaki towarowe, domeny, ubezpieczenia, uzupełnianie podatków oraz rocznych audytów sprawozdań finansowych, jak i narzędzia do komunikacji, zarządzania i księgowości (uzyskaj dostęp do wydatków administracyjnych).

Przychód 2021

Przychód OTW: Darowizny z Kwietniowej promocji członkostwa: 13,9%. Darowizny z Październikowej promocji członkostwa: 20,8%. Darowizny złożone poza promocją członkostwa: 55,4%. Darowizny z programów partnerskich: 9,7%. Przychód z odsetek: 0,1%. Opłaty licencyjne: 0,1%. Pozostały przychód: <0,1%

 • OTW jest całkowicie wspierane waszymi darowiznami—dziękujemy za hojność!
 • Znaczącą ilość naszych darowizn otrzymujemy podczas kwietniowej i październikowej promocji członkostwa, które szacunkowo dadzą razem około 35% naszego przychodu w 2021 roku. Otrzymujemy również darowizny poprzez programy partnerskie, opłaty licencyjne, Amazon Smile oraz PayPal Giving Fund, który administruje darowizny z programów takich jak Humble Bundle czy e-Bay for Charity. Jeśli chcesz wesprzeć nas podczas zakupów na tych stronach wybierz, prosimy, opcję “Organization for Transformative Works” jako cel dobroczynny!
 • Dzięki waszej hojności w poprzednich latach, odłożyliśmy w naszych rezerwach bezpieczną sumę pieniędzy, dzięki której pokryć możemy większe niż zwykle wydatki. Jak już zostało wspomniane, planujemy zwiększać przepustowość serwerów AO3, co znacznie zwiększa koszty wyposażenia serwerów i wydatki związane z hostingiem. Wzrost AO3 i innych projektów OTW zwiększa zapotrzebowanie na pracę wolontariuszy i wsparcia administracyjnego, powiększając wydatki. Skoroszyt budżetowy przewiduje wyciągnięcie z rezerw kwoty 195 000,00 USD na pokrycie kosztów, przekraczających w tym roku przychody. Kwota ta może być pobierana z rezerw w ramach bieżącego zapotrzebowania w ciągu roku.
 • Do 28 lutego 2021 otrzymaliśmy 55 553,19 USD, a planowane przychody na koniec roku wynoszą 360 575,00 USD.

55 553,19 USD otrzymane z darowizn; pozostało 305 021,81 USD

Masz dalsze pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące budżetu lub finansów OTW, prosimy, skontaktuj się z komisją ds. finansów. Będziemy prowadzić również otwarty czat, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania. Czat ten jednak odbędzie się w całości w języku angielskim. Angielska wersja postu posiada więcej informacji na temat daty rozpoczęcia oraz tego, jak wziąć udział w czacie.

Aby pobrać budżet OTW 2021 w formie skoroszytu, odwiedź ten link.


OTW jest organizacją non-profit, w skład której wchodzą projekty AO3, Fanlore, Drzwi Otwarte, TWC oraz Wsparcie Prawne OTW. Jesteśmy fanowską organizacją całkowicie utrzymywaną przez darowizny, której personel składa się w całości z wolontariuszy. Dowiedz się o nas więcej na stronie OTW. By dowiedzieć się więcej o grupie wolontariuszy, która przetłumaczyła ten wpis, sprawdź stronę Komisji Tłumaczeń.

Report

Comments are closed.