การเงินของ OTW: อัปเดตงบประมาณปี 2021

ในปี 2021 ที่ผ่านมา ฝ่ายการเงินของ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) ได้ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งภาษีต่างๆ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานทุกขั้นตอน เรายังดำเนินการตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงินของเราต่อไป!

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายการเงินของเราก็มุ่งมั่นอัปเดตงบประมาณประจำปี 2021 โดยทางเราภูมิใจนำเสนองบประมาณประจำปีนี้ที่นี่ (เข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมในสเปรดชีทงบประมาณปี 2021): Read More

การเงินของ OTW: งบประมาณปี 2021

ในช่วงปีที่ผ่านมา ฝ่ายการเงินของ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) ได้ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งภาษีต่างๆโดยถูกต้องตามมาตรฐานทุกขั้นตอน โดยขณะนี้เรากำลังดำเนินการตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงินของเรา ขอบคุณที่อดทนรอ!

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายการเงินของเราก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุความต้องการของ OTW ในปี 2021ไปด้วย โดยทางเราเองก็ภูมิใจนำเสนองบประมาณประจำปีนี้ (เข้าชมสเปรดชีทงบประมาณปี 2021 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม): Read More