การเงิน OTW: อัปเดตงบประมาณปี 2020

ในปี 2020 นี้ ฝ่ายการเงินของ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทราสฟอร์เมทีฟ) ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินต่างๆขององค์กรเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ และการตรวจสอบต่างๆยังรวมถึงการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ การตรวจสอบบัญชีของปี 2019 ทั้งหมด และการรับรองว่าขั้นตอนการบัญชีของเราถูกดำเนินไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายการเงินก็ได้มุ่งมั่นทำงานเพื่ออัปเดตงบประมาณปี 2020 ของ OTW.. ซึ่งพวกเราทั้งหมดภูมิใจที่จะนำเสนอ ณ ที่นี้! (เข้าชมสเปรดชีตงบประมาณปี 2020 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม): Read More