OTW økonomi: budsjett for 2021

I løpet av det siste året har økonomiteamet ved OTW (Organisasjonen for transformative verk) fortsatt sitt arbeid med å sikre at organisasjonens regninger blir betalt, at selvangivelsen har blitt fylt ut og at standard prosedyrer for regnskapsføring har blitt overholdt. Forberedelser til årsregnskapet og revisjonen for 2020 pågår!

Teamet har også jobbet hardt for å møte OTWs behov i 2021, og er stolt over å kunne presentere årets budsjett (last ned budsjettet for 2021 som regneark for mer informasjon):

Utgifter i 2021

Utgifter sortert etter prosjekt: Vårt eget arkiv: 75,0%. Åpne Dører: 0,2%. Transformative verk og kulturer: 0,3%. Fanlore: 2,7%. Juridisk rådgivning: 0,9%. Tilstedeværelse på cons: 0,1%. Donasjon – bok om fanvideoer: 0,1%. Administrasjon: 11,2%. Innsamling: 9,5%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)

$ 26 728,93 brukt; $ 389 523,46 gjenstår

 • $ 26 728,93 brukt så langt av en total på $ 416 252,39 for dette året, per 28. februar 2021.
 • 75,0% av OTW sine utgifter går til å vedlikeholde AO3. Dette inkluderer mesteparten av utgiftene til serverene våre – både nye innkjøp og pågående samlokalisering og vedlikehold – verktøy til overvåkning av ytelse for websiden, og ulike systemrelaterte lisenser, i tillegg til kostnader vist nedenfor (se alle prosjektutgifter).
 • De anslåtte utgiftene for AO3 for i år inkluderer også $ 115 000,00 i entreprenørkostnader for å fullføre arbeidet med å flytte søkefunksjonen for samlinger i AO3 til Elasticsearch, oppgradere AO3 til Rails 6.1, og gjennomføre en ekstern gjennomgang av AO3-siden for å finne eventuelle sikkerhetsproblemer som trenger å fikses.
 • I tillegg inkluderer AO3 sine utgifter en planlagt kostnad på rundt $ 203 000,00 til en utvidelse av serverkapasiteten for å håndtere forventet økning i trafikk på siden gjennom året. Det er mulig at deler av denne aktiviteten blir utsatt fram til neste år avhengig av ulike omstendigheter; mer informasjon om dette kommer i det oppdaterte budsjettet som kommer senere i år.

Fanlore

$ 1 017,54 brukt; $ 14 234,12 gjenstår

 • $ 1 017,54 brukt så langt av en total på $ 15 251,66 for dette året, per 28. februar 2021.
 • Fanlore sine utgifter er andelen de har av tildelte midler til kjøp av servermaskinvare, vedlikehold og kostnader knyttet til samlokalisering (se alle prosjektutgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer)

$ 339,00 brukt; $ 1 492,00 gjenstår

 • $ 339,00 brukt så langt av en total på$ 1 831,00 for dette året, per 28. februar 2021.
 • TWCs utgifter består av drift av tidsskriftets nettsted, samt publiserings- og lagringsavgifter (se alle prosjektutgifter).

Open Doors (Åpne Dører)

$ 128,88 brukt; $ 735,29 gjenstår

 • $ 128,88 brukt så langt av en total på $ 864,17 for dette året, per 28. februar 2021.
 • Åpne Dører sine utgifter for dette året består av kostnader knyttet til drift, sikerhetskopiering, og domene for import av arkiver med fanverk (se alle prosjektutgifter).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

$ 0,00 brukt; $ 5 000,00 gjenstår

 • $ 0,00 brukt så langt av en total på $ 5 000,00 for dette året, per 28. februar 2021.
 • Utgiftene til Juridisk rådgivning består av arkiveringsavgifter og registreringsavgifter til konferanser og høringer (se alle prosjektutgifter).

Tilstedeværelse på cons

 $ 0,00 brukt; $ 500,00 gjenstår

 • $ 0,00 brukt så langt av totalt $ 500,00 for i år, per 28. februar 2021.
 • Prosjekterte utgifter inkluderer $ 100,00 til produksjon av flygeblad til virtuelle vons og $ 400,00 til andre aktiviteter knyttet til tilstedeværelse på cons på vegne av OTW (se alle prosjektutgifter).

Tildeling for bok av F. Coppa om historien til fanvideoer

$ 0,00 brukt; $ 598,32 gjenstår

 • $ 0,00 brukt så langt av totalt $ 598,32 for i år, per 28. februar 2021.
 • Pengene for denne tildelingen kommer fra en donasjon gitt til OTW i 2020 til det spesifikke formålet å dekke utgifter knyttet til produksjonen av Fracesca Coppas bok om historien til fanvideoer. Universitetet i Michigan kommer til å publisere boken og lagre fanvideoene, i tillegg til å gjøre det tilgjengelig gratis online for alle som ønsker å lese og bruke det.
 • Budsjetterte utgifter er til ytterligere korrekturlesing og publisering (se alle prosjektutgifter).

Innsamling

$ 5 657,33 brukt; $ 46 906,67 gjenstår

 • $ 5 657,33 brukt så langt av en total på $ 52 564,00 for dette året, per 28. februar 2021.
 • Våre utgifter til innsamling består av transaksjonsavgifter til våre tredjeparts betalingsbehandlere for hver donasjon, kjøp og frakt av takkegaver, og verktøyene som brukes til drift av OTWs database for medlemskap og til å holde oversikt over kommunikasjon med givere og potensielle givere (se alle utgifter til innsamling).

Administrasjon

$ 3 154,33 brukt; $ 58 757,48 gjenstår

 • $ 3 154,33 brukt så langt av en total på $ 61 911,81 for dette året, per 28. februar 2021.
 • OTWs administrative kostnader inkluderer webhotell for nettstedet vårt, varemerker, domener, forsikring, avgifter til skattebetaling og revisjon av årsregnskapet, samt kommunikasjons-, styrings- og regnskapsverktøy (se alle administrative utgifter).

Inntekter 2021

OTWs inntekter: Donasjoner fra innsamlingskampanjen i april: 13,9%. Donasjoner fra innsamlingskampanjen i oktober: 20,8%. Donasjoner utenom innsamlingskampanjene: 55,4%. Donasjoner fra bedrifter som matcher de ansattes donasjoner: 9,7%. Renteinntekter: 0,1%. Royalties (honorarer): 0,1%. Andre inntekter: <0,1%

 • OTW er utelukkende støttet av deres donasjoner – takk for deres generøsitet!
 • Vi mottar en betydelig andel av donasjonene våre i de årlige innsamlingskampanjene i april og oktober, som til sammen burde utgjøre omtrent 35% av inntektene våre i 2021. Vi mottar også donasjoner via ordninger hvor en arbeidsgiver matcher en ansatts donasjon ved å donere det samme beløpet (som regel med en øvre begrensning), royalties (honorarer), Amazon Smile og PayPal Giving Fund, som administrerer donasjoner fra tiltak som Humble Bundle og eBay for Charity. Hvis du har lyst til å støtte oss når du handler på disse nettsidene, vær så snill og velg “Organization for Transformative Works” som ditt foretrukne veldedige formål!
 • Takket være deres generøsitet i årene som har gått, har vi nå en anseelig sum i våre reserver, som vi kan bruke til å betale for kjøp som er større enn vanlig. Som nevnt tidligere, planlegger vi å fortsette med å oppgradere kapasiteten på AO3s servere, noe som betydelig øker utgiftene til serverutstyr og lagring av serverne. Veksten til AO3 og de andre prosjektene til OTW krever også flere frivillige og mer administrativ støtte, hvilket ytterligere øker kostnader. Regnearket for budsjettet forutser et uttak av $ 195 000,00 fra reservene for å dekke kostnader som overgår mengden inntekter som forventes for i år. Denne summen kan tas ut som nødvendig i løpet av året.
 • $ 55 553,19 mottatt så langt (per 28. februar 2021) og $ 360 575,00 anslås å bli mottatt innen slutten av året.

$ 55 553,19 donert; $ 305 021,81 gjenstår

Har du noen spørsmål?

Hvis du har noen spørsmål om budsjettet eller økonomien til OTW, ta gjerne kontakt med økonomikomiteen. Vi kommer også til å holde en åpen chat for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Denne chatten vil riktignok foregå utelukkende på engelsk. Den engelske versjonen av denne nyhetsposten har mer informasjon om når chatten vil finne sted og hvordan man deltar.

For å laste ned OTWs oppdaterte budsjett for 2021 som regneark, vennligst følg denne lenken.


OTW er den ideelle foreldreorganisasjonen for flere prosjekter, blant annet AO3, Fanlore, Åpne Dører, Transformative verk og kulturer, og OTW juridisk rådgivning. OTW er ledet av fans, fullstendig understøttet av givere, og bemannet av frivillige. Finn ut mer om oss på OTW sin hjemmeside. Dersom du ønsker å lære mer om de frivillige oversetterne som oversatte dette innlegget, besøk oversettelsessiden.

Report

Comments are closed.