OTW ekonomi: Budget för 2021

Under det senaste året har OTW:s (Organisationen för transformativa verks) kommitte för Ekonomi fortsatt sitt arbete för att säkerställa att organisationens alla räkningar blivit betalda, att skatter blivit redovisade, och att alla procedurer angående bokföring har genomförts. För tillfället förbereds 2020 års revision!

Kommitten också arbetat hårt på att möta OTW:s behov för 2021, och är stolt över att presentera årets budget (ladda ner 2021 års budget som kalkylblad för mer detaljerad information):

2021 års utgifter

Utgifter program för program: Archive of Our Own - AO3 (Vårt eget arkiv): 75,0%, Open Doors (Öppna dörrar): 0,2%. Transformative Works and Cultures (Transformativa verk och kulturer): 0,3%. Fanlore: 2,7%. Juridisk rådgivning: 0,9%. Con Outreach (Spridning vid kongresser): 0,1%. Anslag till bok om fanvideor: 0,1%. Administration: 11,2%. Insamlingar: 9,5%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)

26 728,93 USD spenderade, 389 523,46 USD kvar

 • 26 728,93 USD hittills spenderade av totalt 416 252,39 USD i år, till och med 28 februari 2021.
 • 75,0% av OTW:s utgifter går till att driva AO3. Detta inkluderar huvuddelen av våra serverutgifter — både nya inköp och pågående samlokalisering och underhåll — verktyg för att hålla koll på webbsidans prestanda, diverse licenser relaterade till systemen samt kostnader som beskrivs mer ingående här nedanför (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).
 • Detta års beräknade utgifter för AO3 innehåller även 115 000,00 USD i kostnader för inhyrda leverantörer för att färdigställa arbetet med att flytta AO3:s sökfunktion för samlingar till Elasticsearch, att uppgradera till Rails 6.1, och för att göra en extern granskning av AO3 för att hitta potentiella säkerhetsrisker som behöver fixas.
 • AO3:s utgifter inkluderar även en planerad 203 000,00 USD för utökning av serverkapacitet för att hantera den förväntade tillväxten i trafik på sidan under året. Det är möjligt att denna aktivitet kommer att bli uppskjuten till nästa år beroende på omständigheterna; den uppdaterade budgeten som släpps senare i år kommer att ge ytterligare information.

Fanlore

1 017,54 USD spenderade, 14 234,12 USD kvar

 • 1 017,54 USD förbrukade hittills av totalt 15 251,66 USD i år, till och med 28 februari 2021.
 • Fanlores utgifter består dess andel av tilldelad serverhårdvara, underhåll och samlokalisering (ta del av alla programrelaterade utgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer)

339,00

Open Doors (Öppna dörrar)

128,88 USD förbrukade, 735,29 USD kvar

 • 128,88 USD förbrukade hittills av totalt 864,17 USD i år, till och med 28 februari 2021.
 • Öppna dörrars utgifter i år är kostnader för servervärdskap, säkerhetskopiering och domäner för de arkiv som importerats (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

0 USD förbrukade, 5 000,00 USD kvar

 • 0 USD förbrukade hittills av totalt 5 000,00 USD i år, till och med 28 februari 2020
 • Utgifterna för Juridisk rådgivning består av avgifter vid inlämnade dokument samt registreringskostnader vid konferenser och förhör (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).

Con Outreach (Spridning vid kongresser)

0 USD förbrukade, 500,00 USD kvar

 • 0 USD förbrukade hittills av totalt 500,00 USD i år, till och med 28 februari 2021.
 • Budgetens utgifter inkluderar 100 USD för att producera flygblad för virtuella konvent, och 400 USD för andra aktiviteter å OTW:s vägnar (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).

Anslag till F. Coppa’s bok om fanvideor

0,00 USD förbrukade, 598,32 USD kvar

 • 0,00 USD förbrukade hittills av totalt 598,32 USD i år, till och med 28 februari 2021.
 • Pengarna för detta anslag kommer från en gåva till OTW i 2020 med det specifika ändamålet att täcka kostnaderna relaterade till Francesca Coppas bok bok om fanvideors historia. Michigans universitet kommer att publicera boken och vara värd för fanvideorna, och även göra den tillgänglig gratis online för alla att läsa och använda.
 • Kostnaderna i budgeten är för ytterligare korrekturläsning och publicering (ta del av alla programrelaterade utgifter).

Insamlingar

5 657,33 USD förbrukade, 46 906,67 USD kvar

 • 5 657,33 USD förbrukade än så länge av totalt 52 564,00 USD i år, till och med 28 februari 2021.
 • Våra kostnader för insamlingar består av transaktionsavgifter från våra tredjeparts-betalningshanterare för varje gåva, inköp och frakt av tackgåvor, samt verktygen som används för OTW:s medlemsdatabas och för att hålla koll på kommunikationen med givare och potentiella givare ta del av mer information om utgifterna för insamlingar).

Administration

3 154,33 USD förbrukade, 58 757,48 USD kvar

2021 års inkomster

OTW:s intäkter: Gåvor under aprilkampanjen: 13,9%. Gåvor under oktoberkampanjen: 20,8%. Gåvor utanför kampanjerna: 55,4%. Gåvor från matchningsprogram: 9,7%. Ränteintäkter: 0,1%. Royaltyavgifter: 0,1%. Annan inkomst: <0,1%

 • OTW hålls helt och hållet igång av era gåvor—tack för er generositet!
 • Vi tar emot en signifikant del av våra gåvor varje år under värvningskampanjerna i april och oktober, vilka sammantaget borde nå upp till ungefär 35% av våra inkomster under 2021. Vi får också gåvor via arbetsgivares matchningsprogram, royaltyavgifter, Amazon Smile och PayPals gåvofond, som administrerar gåvor från program som Humble Bundle och eBay for Charity. Om du vill stödja oss när du handlar på dessa webbplatser så var snäll och välj “Organization for Transformative Works” som din valda välgörenhetsorganisation!
 • Tack vare er generositet under tidigare år har vi en god summa sparad, vilken vi kan ta av för att göra inköp som är större än vanligt. Som tidigare nämnt, planerar vi att uppgradera kapaciteten AO3:s servrar, vilket kommer att innebära en signifikant ökning av kostnader för serverutrustning och serverhotell. Tillväxten av AO3 och andra projekt inom OTW kräver också fler volontärer och administrativt stöd, vilket även får kostnaderna att öka. Kalkylbladet för budgeten förutspår ett uttag på 195 000,00 USD från reserven för att täcka de kostnader som övergår årets intäkter. Denna summa kan bli uttagen när det behövs under årets gång.
 • 55 553,19 USD mottaget än så länge (till och med 28 februari 2021) och 360 575,00 USD beräknas inkomma till och med slutet av året.

55 553,19 USD i inkomna gåvor, 305 021,81 USD kvar

Har du frågor?

Om du har frågor om budgeten eller OTW:s ekonomi, var vänlig kontakta Ekonomiska kommittén. Vi kommer också att hålla en öppen chatt för att besvara alla frågor du kan tänkas ha. Denna chatt kommer dock att hållas enbart på engelska. Den engelska versionen av detta nyhetsinlägg har mer information om när chatten äger rum och hur du kan ansluta dig till den.

För att ladda ner OTW:s budget för 2021 som ett kalkylblad, var vänlig följ denna länk.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Report

Comments are closed.