Posts in Okategoriserad

Nyhetsbrev för juli 2022, nummer 169

I. FANDOM IN COLOR PÅ FANLORE I juli hade Fanlore en fantastisk månad med Fandom in Color-tema, där sidor av alla slag var relaterade till rasifierade karaktärer; evenemang och samhällen som firar dem, artiklar, diskussioner och fanaktivism kring rasfrågor och fandom. Du kan undersöka alla fantastiska sidor och ämnen som Fanlore lyfte fram genom att klicka på Fandom in Color dedikerade taggen på Tumblr. (Eller #FandominColor om du föredrar Twitter!) Fanlore höll också en redigeringschatt på Discord om samma tema som gav upphov till en del utmärkta diskussioner, redigeringar och nya sidor – tack till alla som kom! II. HOS THE ARCHIVE OF OUR OWN… Read more

Kampanj för april 2021: Tack för ert stöd

Nu när värvningskampanjen för OTW (Organisationen för transformativa verk) har avslutats, skulle vi vilja tacka alla som har deltagit. Vi är helt förstummade och tacksamma över att kunna säga att vi under kampanjen har samlat in 264 918,85 USD från 9 110 givare i 84 länder, vilket är långt över vårt mål på 50 000 USD. Vi har också ökat antalet medlemmar till 16 842. Ni är fantastiska: tack!

Statistik för 2020 års val till OTW

Nu när valet 2020 är över vill vi gärna dela med oss av statistiken för valdeltagandet! Inför valet 2020 hade vi totalt 13 369 röstberättigade. Av dessa röstade 2 858 personer, vilket motsvarar 21,4% av de möjliga väljarna. Valdeltagandet är lägre än förra året, när valdeltagandet var 22,5%. Vi såg dock en ökning i antalet avlagda röster, från 2 234 till 2 858, vilket motsvarar en ökning med 28 %.

Nyhetsbrev juli 2020, Utgåva 148

I. RÖSTNINGSFÖRBEREDELSER Valkommittén har haft några bråda veckor och är redo att ta emot rösterna från medlemmarna i OTW (Organisationen för Transformativa Verk) om ett par veckor. Kandidaternas inlägg med frågor och svar var alla publicerade per 31 juli, och röstningsinstruktioner har mejlats ut till alla röstningsberättigade medlemmar. Kandidaten Tyme LaDow drog tillbaka sin kandidatur den 26 juli. Valkommittén har också hållit två chattar med kandidaterna och avskrifterna publicerades på deras webbsida dagarna efter evenemangen. Om du har frågor kan du kontakta Valkommittén via deras webbsida. Valet kommer att äga rum 14-17 augusti och din valsedel kommer per e-post till den adress du uppgav när… Read more

Nyhetsbrev för mars 2020, utgåva 144

I. TILLGÄNGLIGHET, DESIGN & TEKNOLOGI Tillgängighet, design, & teknologi har implementerat kodsläpp som inneburit förändringar i användarkonton, administratörskonton, vår testmiljö med mera. En förändring som särskilt förtjänar att nämnas är förändringar i hur beröm registreras och lagras, som gjorts för att se till att vi inte får slut på utrymme för det stigande antalet beröm, nu 640 miljoner, på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv). En sidoeffekt av detta är att beröm-dubbletter försvunnit, men som kommittén förklarat, är det bara dubbletter från samma användare som tagits bort, och inte några unika beröm från unika användare..