Gästinlägg på OTW: Henry Jenkins

Då och då kommer OTW (Organisationen för Transformativa Verk) att stå värd för gästinlägg på våra konton för OTW-nyheter. Dessa gäster kommer att ge ett utifrånperspektiv på OTW eller delar av fandom där våra projekt kan finnas närvarande. Inläggen uttrycker varje författares personliga åsikter och överensstämmer inte nödvändigtvis med OTWs åsikter eller praxis. Vi välkomnar förslag från fans för framtida gästinlägg. Förslagen kan lämnas som en kommentar här eller genom att kontakta oss direkt.

Henry Jenkins är en av de mest välkända akademikerna som studerar fandom. Hans bok Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture från 1992 har lästs över hela världen och ses som en av de grundläggande texterna i fältet fanstudier. När vi frågade om han ville göra denna månads gästinlägg för vårt tioårsjubileum svarade han “Det är en ära att bli tillfrågad om att fylla denna roll.” Henry talar med oss om fans, studenter och fandom.

Textual Poachers läses fortfarande av många studenter och de som är nyfikna på fans och fandom, men du har skrivit ett dussin böcker och många artiklar sedan dess. Vad tycker du har förändrats mest inom fandom sedan dina tidiga dagar som både forskare och deltagare?

När det gäller fandom har påverkan av digitala medier varit avgörande: fandom har fått större räckvidd, inklusive fler kontakter mellan fans i hela världen, snabbare respons från fans som kan reagera i realtid på våra favoritprogram, ett utrymme har skapats där verk av fans är mycket mer synliga för kulturen i stort (på gott och ont), folk kan hitta vägen in i fandom vid mycket yngre ålder och fan-aktivister har utökat sitt inflytande och hävdar sin rätt som svar på nedlagda TV-program. (Man behöver inte se längre än till den dramatiskt ändrade lyckan för Timeless förra våren).

När det gäller de akademiska studierna av fandom har vi sett en framväxt av ett helt forskningsfält, med sin egen konferens och professionella organisation, sina egna tidskrifter (inklusive Transformative Works and Cultures), sina egna publikationsvägar, sina egna kurser, osv. Nästa år eller så kommer det att finnas minst fyra större akademiska antologier som kartlägger fandomstudier, reflekterar över framväxten av en ny generation forskare och representerar innovationer på många områden, men speciellt när det gäller att studier av fandom äntligen hanterar rasfrågor.

Läs mer

April månads värvningskampanj: Fokus på Transformativa Verk och Kulturer

 

Milstolpar – Organisationen för Transformativa Verk – Värvningskampanj – 3-9 april

Vad får ditt hjärta att bulta inom akademiska fandomstudier?

“Här är vad jag blir upprymd över,” sa Karen Hellekson, 2008: ”en akademisk tidsskrift som välkomnar, istället för att stöta bort eller offentligt förlöjliga, fan-studier som ett ämne … som tar det som en självklarhet att fans bidrar någonting värdefullt till vår kultur som borde bli analyserat.”

Denna tidsskrift är Transformative Works and Cultures (Transformativa Verk och Kulturer) (TWC): driven, granskad, redigerad, och främjad av OTW medlemmar och fans som er.

TWC är en tidsskrift med insatser av fandom-forskare från hela världen. TWC är redigerad av Hellekson och Kristina Busse och har hittills 15 utgåvor som innehåller fascinerande artiklar i ämnen från fanvideor till fanarbete till Supernatural.

Här är en annan anledning att bli upprymd: TWC är helt gratis för allmänheten, och har varit det ända sedan början. Akademiska tidsskrifter har traditionellt varit begränsade till endast personer med anknytningar till universitet. Ofta behöver man betala en avgift på US$30 till $45 för att få tillträde till en enda artikel. Men vår är en endast-online Open Access Gold-tidskrift: helt gratis för alla läsare. Dessutom tillåter vår Creative Commons-licens alla att nytrycka uppsatserna utan kostnad. Dessa är de grundläggande principer bakom TWC som möjliggör dess mål att knyta samman det akademiska med fans genom gemenskap och tillgång. Det är därför som tidsskriften har en tom ruta där fans utanför den akademiska världen kan göra sig hörda, genom Symposiumsektionen i varje nummer.

Under 2013 har TWC ordnat bredare synlighet och högre akademisk ställning för sina artiklar. Hellekson kallade detta “en stor vinst för TWC och en bekräftelse på den höga kvalitén på det arbete som vi publicerar,” samt ett bra tecken för den akademiska världen online.

Nyligen så har redaktörerna Hellekson och Busse arbetat med att sammanställa en samlingsbok med grundläggande akademiska texter om fandom. Alla royalties från The Fan Fiction Studies Reader går raka vägen till OTW!

Så vad händer härnäst? TWCs personal fortsätter sitt fantastiska arbete—utgåva nummer 16 är redo, med nummer 17 på god väg—och de har planer på att utvidga till andra områden inom fanstudier, inklusive icke-västerländska fandoms samt de utanför media så som sport- och musikfandoms, och att “experimentera med nya former av digitala vetenskapliga studier.”

Att föra TWC till er är en ihärdig resa. Redaktörerna, lagmedlemmarna, och akademikerna arbetar mest bakom kulisserna: de skapar uppsatser av hög kvalité, granskar, och publicerar varje nummer i tid, skickligt redigerat och typsatt. För TWC-gemenskapen är varje utgåva en milstolpe, produkten av hundratals timmars absorberande och tankeväckande akademiska verk.

Känner även du dig uppspelt över allt detta, ta ett ögonblick och överväg att stödja TWCs fanstudier av hög kvalité och fri tillgång – donera idag!