Posts in Report

OTW ekonomi: Budget för 2024

Under det senaste året har OTW:s (Organisationen för transformativa verks) Ekonomi-kommitté fortsatt sitt arbete för att säkerställa att organisationens alla räkningar blivit betalda, att skatter blivit deklarerade, och att alla procedurer angående bokföring har genomförts. För tillfället förbereds 2023 års revision! Kommittén har också arbetat hårt med att möta OTW:s behov för 2024 och är stolt över att presentera årets budget (öppna kalkylbladet för 2024 års budget för mer detaljerad information): 2024 års utgifter Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) 36 323,75 USD är hittills spenderade av totalt 317 388,37 USD i år, fram till och med 29 februari 2024. 47,1% av… Read more

OTW ekonomi: Budget för 2023

Under det senaste året har OTW:s (Organisationen för transformativa verks) Ekonomi-kommitté fortsatt sitt arbete för att säkerställa att organisationens alla räkningar blivit betalda, att skatter blivit redovisade, och att alla procedurer angående bokföring har genomförts. För tillfället förbereds 2022 års revision! Kommittén har också arbetat hårt med att möta OTW:s behov för 2023 och är stolt över att presentera årets budget (ladda ner 2023 års budget som kalkylblad för mer detaljerad information):

OTW ekonomi: Budgetuppdatering för 2022

Under året har OTW:s (Organisationen för transformativa verk) Ekonomi-team fortsatt sitt arbete med att se till att organisationens räkningar betalas, skattedeklarationen görs och bokföringen sker som den ska. Teamet har också uppdaterat strukturen för bokföring för att bättre spegla OTW:s finansiella aktivitet. Förberedelserna för 2021 års revision fortsätter! Teamet har även arbetat hårt med 2022 års budgetuppdatering och är nu glada att presentera den här (för mer detaljerad information ta del av kalkylbladet med 2022 års budget): Utgifter 2022 Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) 290 688,25 USD hittills spenderat av totalt 376 186,44 USD detta år, räknat 31 juli 2022. 66,8%… Read more

OTW ekonomi: Uppdatering för 2021 års budget

Under 2021, har OTW:s (Organisationen för transformativa verks) kommitte för Ekonomi fortsatt sitt arbete för att säkerställa att organisationens alla räkningar blivit betalda, att skatter blivit redovisade, och att alla procedurer angående bokföring har genomförts. Förberedelser för 2020 års revision fortsätter!! Under tiden arbetar teamet också hårt på 2021 års budgetuppdatering, och är glada att presentera den här (ladda ner 2021 års budget som kalkylblad för mer detaljerad information):

OTW ekonomi: Budget för 2021

Under det senaste året har OTW:s (Organisationen för transformativa verks) kommitte för Ekonomi fortsatt sitt arbete för att säkerställa att organisationens alla räkningar blivit betalda, att skatter blivit redovisade, och att alla procedurer angående bokföring har genomförts. För tillfället förbereds 2020 års revision! Kommitten också arbetat hårt på att möta OTW:s behov för 2021, och är stolt över att presentera årets budget (ladda ner 2021 års budget som kalkylblad för mer detaljerad information):