Gästinlägg på OTW: Henry Jenkins

Då och då kommer OTW (Organisationen för Transformativa Verk) att stå värd för gästinlägg på våra konton för OTW-nyheter. Dessa gäster kommer att ge ett utifrånperspektiv på OTW eller delar av fandom där våra projekt kan finnas närvarande. Inläggen uttrycker varje författares personliga åsikter och överensstämmer inte nödvändigtvis med OTWs åsikter eller praxis. Vi välkomnar förslag från fans för framtida gästinlägg. Förslagen kan lämnas som en kommentar här eller genom att kontakta oss direkt.

Henry Jenkins är en av de mest välkända akademikerna som studerar fandom. Hans bok Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture från 1992 har lästs över hela världen och ses som en av de grundläggande texterna i fältet fanstudier. När vi frågade om han ville göra denna månads gästinlägg för vårt tioårsjubileum svarade han “Det är en ära att bli tillfrågad om att fylla denna roll.” Henry talar med oss om fans, studenter och fandom.

Textual Poachers läses fortfarande av många studenter och de som är nyfikna på fans och fandom, men du har skrivit ett dussin böcker och många artiklar sedan dess. Vad tycker du har förändrats mest inom fandom sedan dina tidiga dagar som både forskare och deltagare?

När det gäller fandom har påverkan av digitala medier varit avgörande: fandom har fått större räckvidd, inklusive fler kontakter mellan fans i hela världen, snabbare respons från fans som kan reagera i realtid på våra favoritprogram, ett utrymme har skapats där verk av fans är mycket mer synliga för kulturen i stort (på gott och ont), folk kan hitta vägen in i fandom vid mycket yngre ålder och fan-aktivister har utökat sitt inflytande och hävdar sin rätt som svar på nedlagda TV-program. (Man behöver inte se längre än till den dramatiskt ändrade lyckan för Timeless förra våren).

När det gäller de akademiska studierna av fandom har vi sett en framväxt av ett helt forskningsfält, med sin egen konferens och professionella organisation, sina egna tidskrifter (inklusive Transformative Works and Cultures), sina egna publikationsvägar, sina egna kurser, osv. Nästa år eller så kommer det att finnas minst fyra större akademiska antologier som kartlägger fandomstudier, reflekterar över framväxten av en ny generation forskare och representerar innovationer på många områden, men speciellt när det gäller att studier av fandom äntligen hanterar rasfrågor.

Läs mer

Versaphiles gästinlägg

Då och då kommer OTW (Organisationen för Transformativa Verk) att publicera gästinlägg på våra konton för OTW-nyheter. Dessa gäster kommer att bidra med ett utifrån-perspektiv på OTW eller aspekter av en fandom där våra projekt kan ha en närvaro. Inläggen uttrycker respektive skribents personliga åsikter och avspeglar inte nödvändigtvis vad OTW tycker eller OTWs policy. Vi välkomnar förslag om framtida gästinlägg från fans, och dessa kan lämnas som kommentarer här eller genom att kontakta oss direkt.

Versaphile är ”officiellt en gamling, som har funnits med i online-fandom sedan 1995: genom åren har jag funnits med i fandom för X-Files, Due South, Stargate SG-1, Lord of the Rings, Buffy the Vampire Slayer/Angel, Hornblower, Life on Mars, Doctor Who och BBC Merlin. Tidigare höll jag på med en massa fanprojekt som rekommendationer och arkiv, såväl som videor och fotomanipulationer, men nu nöjer jag mig med att skriva löjligt långa och ångestfyllda Merlinberättelser.” Idag berättar Versaphile om sin erfarenhet av OTW-projektet Open Doors (Öppna Dörrar), i egenskap av ägare till sådana arkiv som projektet arbetar med att importera till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).

Hur kom du först i kontakt med fandom och verk av fans?

Jag ärvde mina föräldrars intresse för Star Trek, men min första egna riktiga fandom var X-Files (Arkiv X). Jag fick tillgång till internet 1994/1995 och upptäckte Usenet och alt.tv.x-files och, desto viktigare, a.t.x.creative. Jag började med fanfiction och har aldrig slutat. Läs mer