Posts in Five Things

Fem saker Francesca Coppa sade

Den här månaden fyller OTW (Organisationen för transformativa verk) 15 år! Som en del av firandet publicerar vi ett speciellt Fem saker-inlägg med en av våra grundare, Francesca Coppa. I detta inlägg kan du läsa om Francescas minnen från OTW:s första tid och de utmaningar som organisationen har mött sen dess. Vi anordnar också en trivia-tävling (endast tillgänglig på engelska) och en utmaning med verk av fans. Om du vill veta mer, vänligen besök den engelska versionen av OTW:s jubileumsinlägg. Varje månad eller så ställer OTW några frågor till en av sina volontärer om hens erfarenheter inom organisationen. Dessa inlägg utrycker varje volontärs personliga åsikter… Read more

Fem saker Rosa sa

Varje månad eller så, ställer OTW några frågor till en av sina volontärer om hens erfarenheter inom organisationen. Dessa inlägg utrycker varje volontärs personliga åsikter och speglar inte nödvändigtvis OTW:s åsikter eller utgör organisationens policy. Dagens frågestund är med Rosa, som är en Översättningsvolontär för Team Swedish (Team svenska). Hur passar ditt volontärarbete in i vad OTW gör? Jag översätter nyhetsinlägg och annan typ av dokumentation från engelska till svenska för OTW. Det innebär att jag hjälper till att göra det arbete som OTW gör mer tillgängligt för människor och sprida information om transformativa verk utanför den engelsktalande världen. De flesta svenskar är flytande i… Read more

Fem saker Naomi Novik har sagt

Ungefär en gång per månad kommer OTW (Organisationen för Transformativa Verk) att intervjua en av sina volontärer om dennes erfarenhet av organisationen. Inläggen uttrycker varje volontärs personliga åsikter och speglar inte nödvändigtvis OTWs åsikter eller policy. Som en del i firandet av våra 10 år har vi ett speciellt, tillbakablickande, Fem saker-inlägg den här månaden. Dagens inlägg är med Naomi Novik, som är en av grundarna av OTW, före detta styrelseledamot och för närvarande medarbetare inom kommittén för Tillgänglighet, Design och Teknologi. Det som följer är en utskrift av intervjun, något förkortad och bearbetad för tydlighetens skull. Hur var OTWs första år? Vad kommer du… Read more