Posts in Archive of Our Own

AI och dataskrapning på AO3

På grund av spridningen av AI-verktyg under de senaste månaderna har många fans uttryckt oro över dataskrapning och AI-genererade arbeten, och hur denna utveckling kan påverka Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Vi delar era bekymmer. Vi skulle vilja dela med oss av vad vi har gjort för att bekämpa dataskrapning och vad våra nuvarande policys i ämnet AI är. Dataskrapning och verk av fans på AO3 Vi har infört vissa tekniska åtgärder för att hindra storskalig dataskrapning på AO3, till exempel hastighetsbegränsningar, och vi övervakar ständigt vår trafik efter tecken på otillåten datainsamling. Vi gör inga undantag för forskare eller de… Read more

Fler ändringar i ansvarsområden för Support och Policy & Missbruk

Vi fortsätter vårt arbete med att få bättre balans i de ansvarsområden som Support och Policy & Missbruk har och vi flyttar nu bort ytterligare två frågor från Policy & Missbruk till Support: Närmsta fan-anhörig Detta är en tjänst som vi erbjuder, som låter en på förhand bestämd person ta över ditt konto om du dör eller blir oförmögen att själv sköta kontot. För att lära dig mer om programmet Närmsta fan-anhörig kan du läsa om det i våra Vanliga frågor om användarvillkor. Observera att om du har en förfrågan om närmsta fan-anhörig som är på gång, så kommer Policy & Missbruk att göra färdigt… Read more

Ändringar av Support och Policy & missbruks ansvarsområden

För att bättre kunna balansera arbetsbelastningen för våra kommitteér för Support och Policy & missbruk, gör vi en del ändringar av vem som är ansvarig för vilka typer av förfrågningar. Policy & missbruk kommer att fortsätta hantera brott mot våra användarvillkor, och Support kommer att fortsätta att svara på förfrågningar angående webbplatsen och felrapporter. Dock finns det några fall som Policy & missbruk hanterade tidigare som nu kommer att hanteras av Support. Dessa är: Förlust av konto (till exempel om du inte längre kommer ihåg eller har tillgång till e-postadressen du använde när du skapade kontot, så att du kan återställa ditt lösenord) Frågor och… Read more

AO3 når tre miljoner registrerade användare!

Det glädjer oss på OTW (Organisationen för transformativa verk) att kunna meddela att Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) nu har fler än tre miljoner registrerade användare!

Firar 40 000 fandoms på AO3

Taggorganiseringskommittén är glada att kunna meddela att vi nått milstolpen 40 000 fandoms på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)! Genom åren har vi nått flera milstolpar: 5 000 fandoms runt nyårsdagen 2010 10 000 fandoms i september 2012 15 000 fandoms i april 2014 20 000 fandoms i december 2015 25 000 fandoms i juni 2017 30 000 fandoms i oktober 2018 35 000 fandoms i december 2019 Den här gången har vi valt att fira med denna artikel som förklarar sättet våra taggorganisatörer organiserar taggarna som gör det lätt att navigera på AO3 när det växer. Vi har också tagit… Read more