Posts in Newsletter

Nyhetsbrev för oktober 2023, nummer 183

I. UPPDATERINGAR OM STYRELSEN De nya medlemmarna i Styrelsen har arbetat hårt! De har slutfört ett kontrakt med en organisationskultursfirma som snart kommer att börja arbeta. Detta är det första stora steget för att förbättra mångfald, rättvisa och inkludering på OTW (Organisationen för transformativa verk). Styrelsen har också valt de första kommittéordföranden för styrelsens assistentteamskommitté, en ny grupp som kommer att hjälpa styrelsen med administrativa- och schemaläggningsuppgifter. Styrelsen höll också ett stängt möte för att rösta om tjänstemän för denna mandatperiod, så välkomna Anh Pham som styrelseordförande och Zixin Zhang som sekreterare! Vår kassör, Yuechiang Luo, kommer fortsätta i sin roll. Slutligen kommer nästa offentliga… Read more

Nyhetsbrev för september 2023, nummer 182

I. Milstolpar! OTW (Organisationen för transformativa verk) fick fira månaden för sitt 16-årsjubileum med en ny milstolpe inom projektet Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Den 18 september kanoniserades fandom nummer 60 000 av Taggorganisatörerna. Fandomen ifråga är Kołysanka | Lullaby (2010) som kommer till oss genom Fandom Kombat. I augusti organiserades mer än 550 000 taggar, vilket innebär mer än 1 250 taggar per aktiv taggorganisatör. OTWs jubileum uppmärksammades också genom en enkät som togs 90 607 gånger. Enkäten var igång 5-21 september. Kommittén för Kommunikation arbetar på att skapa en offentlig rapport över resultaten, som bör kunna släppas i oktober…. Read more

Nyhetsbrev för augusti 2023, nummer 181

I. VALET 2023 AVSLUTAT Valberedningen avslutade sitt arbete i augusti med ett framgångsrikt avslut på 2023 års val. Grattis till våra nya styrelseledamöter! De färdigställde en statistikrapport om röstningsverksamheten. Styrelsen är glada att valet till OTW (Organisationen för transformativa verk) är avslutad, och förtjusta att välkomna sina nya medlemmar! De nuvarande ledamöterna bereder sig att genast börja träna på sina nya roller. II. HOS ARCHIVE OF OUR OWN – AO3 (Vårt eget arkiv) Tillgänglighet, design och teknologi har fokuserat på att koda och testa buggfixar, uppdatera infrastrukturen och förbättra sidan. De har haft fem kodsläpp i augusti, från enkla uppdateringar av en enda sak till… Read more

Nyhetsbrev för maj 2023, nummer 178

I. UPPDATERINGAR HOS STYRELSEN Styrelsen är medveten om att de måste förbättra både intern och extern kommunikation angående uppdateringar om pågående arbeten, och vi har publicerat en uppdatering om de åtaganden vi gjorde under 2020 för att bekämpa rasism på våra plattformar. Vi förstår fullständigt att det är frustrerande och upprörande för både fans och volontärer när olika diskussioner och projekt tar lång tid på sig. Styrelsen kommer göra sitt bästa för att erbjuda löpande uppdateringar angående dessa projekt. Vi har också planerat ett officiellt möte den 2 juli, 20:00 UTC (Vad är klockan för mig?), där alla närvarande är välkomna att ställa frågor. Mötena… Read more

Nyhetsbrev för april 2023, nummer 177

I. Nyheter om Fanlore Fanlore har arbetat på att göra sidomallarna mer tillgängliga och att göra riktlinjer och praxis mer synliga för nya redaktörer. Därför finns det en ny hjälpsida på Fanlore Help:Non-English Language Content (på engelska). Fans är också välkomna att söka assistans via Fanlore Discord server. Fanlore höll en redigeringschatt med fokus på länkarkivering den 29 april. II. HOS AO3 I april firade OTW (Organisation för transformativa fans) att det 11 miljonte verket av fans lades upp på Archive Of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)! Kommunikationskommitténs tillkännagivande på sociala media av denna milstolpe spreds snabbt efter publiceringen. Tack till alla som… Read more