Image of a ballot

Tillkännagivande av kandidater i OTWs val 2019

Tillkännagivande av kandidater

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har nöjet att tillkännage följande kandidater för 2019 års val (i alfabetisk ordning efter förnamn):

  • Astrid Olin*
  • Kirsten Wright
  • Morgan Schroeder
  • Rebecca Sentance

*1 juli: Som tillkännagivits har Astrid Olin dragit tillbaka sin medverkan i valet.

Eftersom vi har 2 platser att fylla och 4 kandidater, kommer 2019 års val att konkurrensutsättas – det vill säga, OTWs medlemmar kommer att rösta om vilka kandidater som ska fylla platserna. Läs mer

Banderoll med en dagstidning med namnen och loggorna av OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

Nyhetsbrev för juni 2019, nummer 136

I. VALSÄSONGEN TILL OTW BÖRJAR NU

Vårt Valutskott har haft mycket att göra eftersom det är dags för årets val till styrelsen för OTW (Organisationen för Transformativa Verk)! Valet hålls 9-12 augusti, men under tiden kan du lära dig mer om de fyra kandidaterna till olika styrelseposter genom vår Valsida (på grund av personliga skäl så har en utav de fyra kandidaterna dragit tillbaka sin kandidatur). Valutskottet vill tacka alla som har lämnat in frågor till den kommande frågestunden med kandidaterna. Frågorna kommer att läggas upp på valsidan. Läs mer

Image of a ballot

Bli medlem i OTW och rösta i styrelsevalet 2019!

Det är snart dags för val! Att vara medlem i OTW (Organisationen för Transformaiva Verk) innebär att kunna rösta i valet av dess styrelse. Detta bidrar till att påverka hur projekt som Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), Fanlore och Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) drivs nu och hur de utvecklas framöver. Årets styrelseval kommer att hållas under perioden 9-12 augusti 2019. (Ta del av den fullständiga Tidplanen för valet 2019). Läs mer