Γιατί το OTW χρειάζεται χρήματα και σε τι πρόκειται να τα ξοδέψει;

Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) χρησιμοποιεί τα χρήματα για να αγοράσει αγαθά και υπηρεσίες τις οποίες δεν μπορούν να προσφέρουν οι εθελοντές του, όπως έξοδα διαχείρισης και κάποια διοικητικά έξοδα. Τέτοια έξοδα διαχείρισης περιλαμβάνουν την αγορά λογισμικού και χώρου σε διακομιστές για τη δημιουργία και διατήρηση του Αρχείου. Τα διοικητικά έξοδα περιλαμβάνουν μια ποικιλία προϊόντων χαρακτηριστικών ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, όπως ασφάλεια, τέλη επεξεργαστή πληρωμών και υπηρεσίες προετοιμασίας φορολογικών δηλώσεων και οικονομικών ελέγχων.

Comments are closed.