Mengapakah OTW memerlukan duit, dan apakah yang akan dibelanjakan?

OTW (Organisasi Karya-Karya Transformatif) menggunakan dana untuk membeli barangan dan perkhidmatan yang tidak dapat diberikan oleh sukarelawan. Antara perbelanjaan tersebut adalah seperti perbelanjaan berkaitan dengan operasi dan kos pentadbiran tertentu. Perbelanjaan operasi tersebut termasuklah pembelian perisian dan ruang pelayan bagi menghasilkan dan menyelenggarakan arkib. Perbelanjaan pentadbiran pula terdiri daripada pelbagai perkara biasa untuk organisasi tanpa keuntungan, seperti insurans, yuran pemproses bayaran, dan penyediaan cukai dan perkhidmatan auditan.

Comments are closed.