Varför behöver OTW pengar och vad kommer de att spenderas på?

OTW (Organisationen för transformativa verk) använder sina medel till att köpa varor och tjänster som organisationens volontärer inte kan bidra med, som drift och vissa administrativa kostnader. Sådana driftskostnader inkluderar inköp av programvara och serverutrymme för att skapa och driva arkivet. Administrativa kostnader inkluderar ett antal avgifter som är vanligt förekommande i ideella organisationer, som försäkring, avgifter för betalningar, deklarationstjänster och revision.

Comments are closed.