Pam oes angen arian ar yr OTW, a ble fydd yr elw’n cael ei wario?

Mae’n rhaid i’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) defnyddio arian i prynu nwyddau a gwasanaethau all ei gwirfoddowyr eu datparu, fel taliadau i wneud a’i gweithredidau a rhai taliadau gweinyddol. Mae taliadau gweithredidol yn cynnwys arian i brynu meddalwedd ac hefyd arian i brynu llê gweinydd, i creu ac arofalu am yr archif. Mae taliadau gweinyddol yn cynnwys llawer o itemau sy’n debygol o fudiadau ddi-elw, fel yswiriant, taliadau prosesydd ac taliadau misol i cadw cyfrif banc. Wrth i’r fudiad dyfu, bydd adnoddau gweinyddol ac ariannol ychwanegol yn cynnwys gwasanaethau o cyfrifwr, arlwywr treth ac archwiliwr annibynnol.

Comments are closed.