Hvorfor trenger OTW penger, og hva skal de brukes til?

OTW (Organisasjonen for transformative verk) bruker midlene sine til å finansiere varer og tjenester som ikke kan skaffes av de frivillige, slik som driftskostnader og enkelte administrative kostnader. Disse driftskostnadene inkluderer kjøp av programvare og serverplass for å utbygge og vedlikeholde arkivet. Administrative kostnader inkluderer en rekke ting som er typiske for en ideell organisasjon, slik som forsikring, gebyr ved overføring av penger, og månedlige kostnader for å opprettholde en bankkonto. Når organisasjonen vokser, vil ekstrakostnader knyttet til det administrative også inkludere ansettelse av en uavhengig regnskapsfører og revisor.

Comments are closed.