Bakit kailangan ng OTW ng salapi, at saan ito gagamitin?

Gumagamit ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ng pananalapi upang bumili ng mga kasangkapan at serbisyong hindi maaaring ibigay ng mga boluntaryo nito, tulad ng mga gastos sa pagpapatakbo at ibang mga gastos sa pangangasiwa. Kasama sa mga gastos sa pagpapatakbo ang pamimili ng software at server space upang likhain at panatilihin ang sinupan. Kasama sa gugol sa pangangasiwa ang iba’t ibang bagay na karaniwan sa isang organisasyong di-pangkalakal, tulad ng pagsisiguro, kabayaran sa pagpapalakad ng kabayaran, at buwanang singil sa account sa bangko. Habang lumalaki ang organisasyon, may karagdagang pangangailangan sa pangangasiwa at pamamahalang piskal, kasama na ang serbisyo ng independyenteng kontraktor, tagahanda ng buwis, at tagasuri.

Comments are closed.