Proč OTW potřebuje peníze a na co budou použity?

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) používá příspěvky na koupi zboží a služeb, které nemohou být poskytnuty jejími dobrovolníky. Peníze tak jdou například na pokrytí nákladů na chod společnosti a specifické administrativní výdaje. Výdaje na chod zahrnují například koupi softwaru a místa na serveru potřebného k vytvoření a udržování archivu. Administrativní výdaje pak zahrnují množství položek typických pro neziskovou organizaci, jako je pojištění, poplatky za zpracování plateb, správa daní a auditorské služby.

Comments are closed.